Διαφορετικές θεωρίες έχουν διατυπωθεί σχετικά με το πώς «γεννήθηκε» η παραλλαγή Ομικρον. Μια από τις επικρατέστερες αφορά τη δημιουργία της παραλλαγής στον οργανισμό ενός ανοσοκατεσταλμένου ατόμου, πιθανώς ενός ατόμου με HIV ή με καρκίνο. Δεν είναι μάλιστα τυχαίο ότι η ανάδυση της Ομικρον ξεκίνησε από την Αφρική, μια ήπειρο την οποία ο αναπτυσσόμενος κόσμος άφησε σε μεγάλο βαθμό ακάλυπτη από εμβόλια, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός της να αποτελεί «φωλιά» γέννησης μεταλλάξεων. Την άποψη αυτή συμμερίζεται και ο κ. Θάνος: «Η ανισότητα στην πρόσβαση σε εμβόλια του αναπτυσσόμενου κόσμου έπαιξε προφανώς σημαντικό, αν όχι καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση της Ομικρον – ήταν και είναι απαραίτητο οι πιο πλούσιες χώρες να προσφέρουν δωρεάν εμβόλια στα κράτη εκείνα που τα έχουν ανάγκη και πρέπει να σημειώσουμε ότι η χώρα μας, παρά τις γνωστές δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει, έχει ήδη διαθέσει στον βαθμό του δυνατού εμβόλια στις λιγότερο προνομιούχες χώρες. Συγχρόνως σε χώρες όπως αυτές της Αφρικής υπάρχουν περισσότερα άτομα που είναι ανοσοκατεσταλμένα εξαιτίας νόσων όπως το AIDS. Είναι άκρως πιθανό σενάριο λοιπόν η παραλλαγή να γεννήθηκε στον οργανισμό ενός τέτοιου ατόμου – με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό μεταλλάξεων που φέρει η Ομικρον έχει υπολογιστεί ότι πιθανώς ο νέος κορωνοϊός είχε προκαλέσει στον ανοσοκατεσταλμένο ασθενή 0 της παραλλαγής, νόσηση έως και επί 300 ημέρες! Φαίνεται επίσης ότι όλη η διαδικασία έλαβε χώρα στον οργανισμό ενός και μόνο ατόμου και ότι δεν υπήρχαν διαδοχικές μολύνσεις διαφορετικών ατόμων που οδήγησαν τελικά στην εμφάνιση της Ομικρον. Ολα αυτά είναι βέβαια ακόμη υποθέσεις. Υπάρχει επίσης άλλη μια υπόθεση για τη γέννηση της παραλλαγής που αφορά την πιθανότητα «αντίστροφης ζωονόσου». Τι εννοούμε με αυτό; Οτι ένας άνθρωπος μόλυνε με SARS-CoV-2 κάποιο ζώο στο οποίο ο ιός εξελίχθηκε και συσσώρευσε πολλές μεταλλάξεις και στη συνέχεια το ζώο αυτό μόλυνε και πάλι άνθρωπο μεταδίδοντάς του τον παραλλαγμένο ιό. Ολα αυτά μένει να δούμε αν θα αποδειχθούν».