Με την οικοδομή να σημειώνει ανάκαμψη στην Ελλάδα στη διάρκεια των τελευταίων ετών, το ζήτημα της ορθής διαχείρισης των ΑΕΚΚ (Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων) γίνεται σημαντικότερο από ποτέ. Ωστόσο, παρά την προειδοποίηση του ΕΟΑΝ ότι τα ΑΕΚΚ θα πρέπει να ανακυκλώνονται και να επιστρέφουν στην παραγωγική διαδικασία, στη χώρα μας εξακολουθούν να λειτουργούν συστήματα ανακύκλωσης που παρακάμπτουν τις ορθές πρακτικές διαχείρισης, με το πρόβλημα να γίνεται εντονότερο στις περιαστικές περιοχές.

Ο ρόλος της ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.

Αυτή την εικόνα επιδιώκει να αλλάξει το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Προϊόντων Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.», ένας από τους κορυφαίους φορείς διαχείρισης μπάζων – ΑΕΚΚ στην Ελλάδα, επιδιώκοντας να καταρρίψει τους μύθους που συνεχίζουν να υφίστανται σε σχέση με τις ορθές πρακτικές και λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπίσει την έλλειψη οργάνωσης στον τομέα, αλλά και τις ανησυχίες του κοινού για τη «ζωή» των ΑΕΚΚ μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε έργων.

Εδώ και χρόνια, η ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε. συμβάλλει στην αξιοποίηση των μπάζων, σε συνεργασία με διαχειριστές Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων, κατασκευαστές, εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, φορείς εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ. Στον πυρήνα της στρατηγικής της βρίσκεται η δυναμική υποστήριξη της πρόληψης παραγωγής των αποβλήτων, αλλά και η ορθή διαχείριση και καταπολέμηση της ανεξέλεγκτης διάθεσης των μπάζων. Στις υπηρεσίες της συγκαταλέγεται και η σφαιρική ενημέρωση για τις ορθές πρακτικές εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων των έργων, για τους οποίους μέχρι και σήμερα συχνά επικρατεί άγνοια.

Αναζητώντας τα σωστά βήματα

Τι ακριβώς σημαίνει, όμως, «σωστή διαχείριση των ΑΕΚΚ» σε ένα έργο; Όπως επισημαίνουν στελέχη της ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε., όλα ξεκινούν από τον μηχανικό του έργου, ο οποίος θα πρέπει από την πρώτη στιγμή να προχωρήσει σε μια εκτίμηση των τόνων μπάζων που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών, και να συμπληρώσει το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ). Έπειτα, σειρά έχει η διαμόρφωση ειδικής μελέτης για τις δυνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου.

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών, ο κύριος ή ο ανάδοχος του έργου (βάσει του νέου νόμου 4819/21) καλείται να συμβληθεί με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Προϊόντων Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε., προκειμένου μετά τη λήξη των εργασιών να μπορεί να βεβαιώσει την Πολεοδομία ότι τα απόβλητά του έχουν ανακυκλωθεί με τον πλέον εγκεκριμένο τρόπο από τις κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας στη χώρα μας.

Η ΣΕΔΠΕΚΑΤ αναλαμβάνει την έκδοση των απαραίτητων βεβαιώσεων παραλαβής αποβλήτων, κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου τόσο του έργου όσο και της μονάδας. Τα στελέχη της εταιρείας παρακολουθούν κάθε έργο από κοντά και είναι έτοιμα να παρέμβουν όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο με γνώμονα τη νομοθεσία, καθώς διαθέτουν την αναγκαία τεχνογνωσία, ώστε να διασφαλίζουν ότι τα έργα πληρούν όλες τις νόμιμες προδιαγραφές.

Πλούσια περιβαλλοντική και κοινωνική δράση

Άξιο αναφοράς είναι και το έργο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε., γνωστότερο παράδειγμα του οποίου είναι πιθανότατα η συμβολή της εταιρείας στον καθαρισμό των καμένων στο Μάτι, για τον οποίο απέσπασε και την εύφημη μνεία των ιθυνόντων της περιοχής.

Ωστόσο, το κοινωνικό έργο της ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε. δεν περιορίζεται εκεί, αφού η εταιρεία προχωρά διαρκώς σε ουσιαστικές παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, πραγματοποιώντας καθαρισμούς σε δήμους, δάση και χωματερές, αλλά και καταβάλλοντας διαρκείς προσπάθειες για τη δημιουργία σύγχρονων προοπτικών για το μέλλον της ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ στη χώρα. Ταυτόχρονα, συμμετέχει δυναμικά σε ενημερωτικές δράσεις σε συνεργασία με τους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο την ευαισθητοποίηση πολιτών και φορέων. Με λίγα λόγια, διατηρεί μια εκτενή παρουσία και δράση, με στόχο τη διασφάλιση ενός καθαρού οικοσυστήματος.

Εξακολουθείτε να έχετε απορίες για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ; Βρείτε όλες τις απαντήσεις στην ιστοσελίδα της ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε., καθώς και στη σελίδα που διατηρεί στο Facebook.