Η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας για σύνταξη θεωρείται πλέον ασύμφορη για τους περισσότερους άνδρες ασφαλισμένους.

Η εξαγορά της στρατιωτικής θητείας προκειμένου να αυξηθεί η ανταποδοτική σύνταξη, συμφέρει περισσότερο όσους έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης και έως 40, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η απόσβεση του κόστους μπορεί να φθάνει και τα 20 έτη.

Τονίζεται ότι ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας είναι ο μόνος πλασματικός χρόνος που μπορεί να ληφθεί υπόψη και να συνυπολογισθεί σε οποιαδήποτε κατηγορία συνταξιοδότησης ανδρών.

«Κλειδί» για το τελικό ποσό εξαγοράς αποτελεί ο τελευταίος μισθός κατά την αίτηση συνταξιοδότησης, καθώς και ο συνολικός αριθμός των μηνών που θέλει να αναγνωρίσει ο ενδιαφερόμενος.

Με τον ν.4387/2016 τα έτη συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνουν την ανταποδοτική σύνταξη. Δεδομένου των χαμηλών συντάξεων που προκύπτουν με τον συγκεκριμένο νόμο, όσο περισσότερα συντάξιμα έτη έχει κάποιος, τόσο μεγαλύτερη σύνταξη θα πάρει.

Ειδικά με τον νέο ν.4670/2020, το μέγιστο του συνολικού συντελεστή αναπλήρωσης επιτυγχάνεται επί της ουσίας, με την συμπλήρωση σαράντα (40) συντάξιμων ετών.

Ενώ δηλαδή, από τα τριάντα έξι (36) έτη ασφάλισης μέχρι τα σαράντα (40) ο συντελεστής αναπλήρωσης αυξάνεται κατά 2,55% ανά έτος, μετά τα σαράντα (40) έτη, ο συντελεστής αυξάνεται μόνο κατά 0,5% το έτος (ασήμαντη αύξηση).

Αρα, πέραν της αύξησης των μέσω συντάξιμων αποδοχών ο στόχος του κάθε υπαλλήλου προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη σύνταξή του θα πρέπει να είναι η συμπλήρωση των σαράντα (40) ετών συντάξιμης υπηρεσίας.

Το χρονικό διάστημα απόσβεσης της δαπάνης

Οπως τονίζουν ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση αυτό που πρέπει να υπολογισθεί είναι το κόστος εξαγοράς σε σχέση με τη συνταξιοδοτική ωφέλεια. Πρέπει δηλαδή να υπολογισθεί ποιο είναι το χρονικό διάστημα στο οποίο θα αποσβέσει τη δαπάνη εξαγοράς στην οποία έχει υποβληθεί.

Ας δούμε λοιπόν κάποια σχηματικά παραδείγματα συνδυασμού συντάξιμων αποδοχών με έτη ασφάλισης, ώστε να έχουμε κάποια καλύτερη προσέγγιση στο θέμα:

Παραδείγματα με συντάξιμες αποδοχές:

  • Αν κάποιος έχει συντάξιμες αποδοχές 1.200 ευρώ και εξαγοράσει 2 έτη στρατού, θα δαπανήσει 5.760 ευρώ.
  • Αν συνταξιοδοτείται με 20 έτη ασφάλισης (πλέον 2 του στρατού) θα λάβει σύνταξη 597 ευρώ.
  • Αν δεν εξαγόραζε τον στρατό, η σύνταξή του θα ήταν 574 ευρώ.

Αρα η μηνιαία ωφέλειά του από την εξαγορά θα είναι 23 ευρώ στη σύνταξή του.

Ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος θα κάνει απόσβεση σε 250 μήνες, δηλαδή σε περίπου είκοσι χρόνια.

Με τις ίδιες συντάξιμες αποδοχές με αντίστοιχους υπολογισμούς, κάποιος με 30 έτη ασφάλισης (πέραν 2 στρατού), θα έχει ωφέλεια στη μηνιαία σύνταξη του (από τα 30 στα 32 έτη) κατά 48 ευρώ.

Επομένως ο ασφαλισμένος θα αποσβέσει το κόστος εξαγοράς σε 120 μήνες, δηλαδή περίπου σε δέκα χρόνια.

Επίσης με τα ίδια δεδομένα αποδοχών, κάποιος που έχει 38 έτη ασφάλισης και προσθέτει με εξαγορά στρατού 2 έτη, φθάνοντας έτσι τα 40 συνολικά, θα έχει ωφέλεια στη μηνιαία σύνταξή του, κατά 62 ευρώ.

Ο ασφαλισμένος αυτός θα κάνει απόσβεση σε περίπου επτάμισι χρόνια.

Εξετάζοντας περίπτωση ασφαλισμένου με 2.000 ευρώ συντάξιμες αποδοχές, που το κόστος εξαγοράς για 2 έτη ανέρχεται σε 9.600 ευρώ, βλέπουμε ότι:

  • Στην κατηγορία από 20 σε 22 έτη ασφάλισης, θα κάνει απόσβεση σε περισσότερο από είκοσι έτη.
  • Στην κατηγορία από 30 σε 32 έτη ασφάλισης, θα κάνει απόσβεση σε περίπου 10 χρόνια.

Στην κατηγορία από 43 σε 45 έτη ασφάλισης, θα κάνει απόσβεση σε περίπου σαράντα χρόνια και αυτό βεβαίως ακριβώς επειδή πάνω από τα 40 έτη ασφάλισης, οι συντελεστές αναπλήρωσης ελάχιστα αυξάνουν.

Πλησιάζοντας τα σαράντα, η απόσβεση γίνεται ταχύτερα, δηλαδή, όπως είπαμε περίπου στα επτάμισι χρόνια. Εξάλλου, για το ίδιο θέμα θα πρέπει να τονιστούν και τα εξής:

  • Το δικαίωμα αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας έχει καταργηθεί για τους ήδη συνταξιούχους καθώς και για τα μέλη της οικογένειας του ασφαλισμένου, σε περίπτωση θανάτου.
  • Οι εισφορές υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησης που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Στην περίπτωση που η απασχόληση δεν είναι πλήρης, τότε ανάγεται σε πλήρη απασχόληση και υπολογίζεται στις αποδοχές που αντιστοιχούν σε αυτήν.
  • Οι ασφαλισμένοι που θέλουν να αναγνωρίσουν τη στρατιωτική τους θητεία πρέπει να γνωρίζουν ότι στις περιπτώσεις διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει µόνο στο ένα Ταμείο τον χρόνο στρατιωτικής θητείας. Η επιλογή είναι δική του, ανεξάρτητα από το ποιο είναι το τελευταίο Ταμείο στο οποίο έχει ασφαλιστεί.
  • Από την 01/01/2020, έχει αυξηθεί η εξαγορά πλασματικών ετών για συνταξιοδότηση στους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ το κόστος διαμορφώνεται στο 20% του τελευταίου μισθού, όπως ισχύει για όλους τους μισθωτούς.

Με την εξαγορά πλασματικών χρόνων, ο ασφαλισμένος μπορεί να βγει νωρίτερα στη σύνταξη και να αυξήσει σημαντικά τις μηνιαίες αποδοχές του.

Η εξαγορά πλασματικών ετών αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για όσους βρίσκονται στην ηλικία των 62 ετών και θέλουν να συμπληρώσουν 40 έτη εργασίας με την αναγνώριση των ετών για σπουδές, στρατιωτική θητεία, αριθμό τέκνων, ανεργία κ.λπ.

Σημειώνεται ότι στο Δημόσιο μπορούν να εξαγοραστούν 7 πλασματικά έτη από Στρατό, σπουδές, κ.ά., και επιπλέον έως 5 έτη λόγω τέκνων (για 3 παιδιά), ενώ στον ιδιωτικό τομέα συνολικά αναγνωρίζονται έως 7 πλασματικά έτη.