Οι ιθύνοντες της FIFA αντιλαμβάνονται ότι η παύση των αθλητικών δραστηριοτήτων θα προκαλέσουν ζημιές δισεκατομμυρίων ευρώ στο άθλημα. από τις υψηλότερες έως τις χαμηλότερες βαθμίδες του. Για αυτό, αναζητούν τρόπους για να στηρίξουν το σύστημα και να αποτρέψουν την κατάρρευση του.

Ένα από τα σενάρια που επεξεργάζονται, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, είναι η δημιουργίας μίας ποδοσφαιρικής τράπεζας. Αυτός ο οργανισμός δεν θα λειτουργεί με όρους αγοράς, αλλά θα έχει την αποστολή να στηρίξει ομοσπονδίες χωρών και ομάδες που θα αντιμετωπίζουν οξύτατες οικονομικές δυσχέρειες.

Οι παράγοντες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας εκτιμούν ότι 5 δισεκατομμύρια δολάρια αρκούν για να υποστηρίξουν τη λειτουργία του φορέα. Με βάση το πλάνο, η ποδοσφαιρική τράπεζα θα χορηγεί άτοκα δάνεια, τα οποία θα αποπληρώνονται μακροπρόθεσμα και χωρίς πιεστικό χρονοδιάγραμμα.

Η FIFA προτίθεται να καταβάλλει τα πρώτα κεφάλαια στον νέο φορά, καλύπτοντας το ήμισυ του απαιτούμενου ποσού, δηλαδή 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Για τα υπόλοιπα χρήματα, θα απευθυνθεί στους χορηγούς και στις δολάρια συνομοσπονδίες, ώστε να συγκεντρωθούν τα 5 δισεκατομμύρια.

Εξυπακούεται ότι η ποδοσφαιρική τράπεζα θα διοικείται από μία επιτροπή τεχνοκρατών, οι οποίοι θα θέτουν αυστηρά κριτήρια για την παροχή χρηματοδότησης. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία δεν έχει σκοπό να συνδράμει σε περιπτώσεις κακοδιαχείρισης, αλλά να βοηθήσει ρεαλιστικά σχέδια ανάπτυξης και πραγματικά πλήγματα από τον Covid-19.