• Αναζήτηση
 • Τσαβούσογλου: παράλογη η αμφισβήτηση συμμετοχής μας στο ΝΑΤΟ λόγω S-400

  Νέο μήνυμα στις ΗΠΑ σχετικά με τη διαμάχη που έχει προκύψει με αφορμή την αγορά των S-400 από τη Μόσχα έστειλε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου

  Ï Ôïýñêïò õðïõñãüò Åîùôåñéêþí, Ìåâëïýô Ôóáâïýóïãëïõ öôÜíåé óôç ÄéÜóêåøç ãéá ôï Êõðñéáêü óôï Crans Montana ôçò Åëâåôßáò, ÐÝìðôç 6 Éïõëßïõ 2017. ×ùñßò ôïõò ðñùèõðïõñãïýò ôùí ôñéþí åããõçôñéþí äõíÜìåùí óõíå÷ßæåôáé ç ÄéÜóêåøç ãéá ôï Êõðñéáêü ðïõ äéåîÜãåôáé åäþ êáé ïêôþ ìÝñåò óôï Êñáí ÌïíôáíÜ ôçò Åëâåôßáò, ìå ôç óõììåôï÷Þ ôïõ Ãà ôïõ ÏÇÅ Áíôüíéï ÃêïõôÝñåò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

  Νέο μήνυμα στις ΗΠΑ σχετικά με τη διαμάχη που έχει προκύψει με αφορμή την αγορά των S-400 από τη Μόσχα έστειλε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

  Ο Τσαβούσογλου χαρακτήρισε παράλογη την αμφισβήτηση της συμμετοχής της χώρας στο ΝΑΤΟ εξαιτίας αυτού του θέματος, σημειώνοντας ότι στη διάρκεια επίσκεψής του στις ΗΠΑ είχε ενημερώσει Αμερικανούς αξιωματούχους ότι η συμφωνία με τη Ρωσία έχει ολοκληρωθεί.

  Προειδοποίησε μάλιστα ότι η Τουρκία ενδέχεται να αγοράσει περισσότερα αμυντικά συστήματα S-400 ή άλλα σε περίπτωση που οι ΗΠΑ δεν τους πουλήσουν τα πυραυλικά συστήματα Patriot λέγοντας ότι «αν η Αγκυρα δεν λάβει τα μαχητικά F-35 θα πρέπει να καλύψει από αλλού τις ανάγκες της».

  Πολιτική
  One Channel
  Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Γύρω από 10 τραπέζια… Το γλυπτό της Yinka Snonibare παριστάνει ένα μικρό κορίτσι το οποίο έχει φτερά στους ώμους. Ενα έργο τέχνης με... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk