Σε υποβάθμιση της μετοχής της Motor Oil με αλλαγή σύστασης από «αγορά» σε «πώληση», και μείωση της τιμής-στόχου στα 18,50 ευρώ (έναντι 17 ευρω της BofAML) από 23,2 ευρώ προχώρησε η Citigroup.

Οι λειτουργικές αποδόσεις και οι ταμειακές ροές του διυλιστηρίου παραμένουν ισχυρές, αλλά οι επενδύσεις 105 εκατ. ευρώ σε τράπεζα με επενδυτικές δραστηριότητες και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης «δεν είναι αυτό που είχαν στο μυαλό τους» για την πλεονάζουσα ρευστότητα του ομίλου.

Όπως αναφέρει η Citigroup, οι επενδύσεις της εταιρείας εγείρουν ερωτήματα ως προς την εταιρική διακυβέρνηση, την αξιοποίηση των κεφαλαίων και τη μεταχείριση των μετόχων μειοψηφίας που αντιπροσωπεύουν το 54% της μετοχικής της βάσης.