• Αναζήτηση
 • Τα νέα προγράμματα απσχόλησης του ΟΑΕΔ

  Νέα προγράμματα με στόχο τη μείωση της ανεργίας σχεδιάζει ο ΟΑΕΔ. Τα προγράμματα τα οποία προωθούνται από τον ΟΑΕΔ και το υπουργείο Εργασίας, στοχεύουν στη στήριξη των νέων, αλλα και σε επιχειρηματίες, οι οποίοι επλήγησαν από την κρίση και χρειάζονται μία δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία.

  ΤοΒΗΜΑ Team

  Νέα προγράμματα με στόχο τη μείωση της ανεργίας σχεδιάζει ο ΟΑΕΔ. Τα προγράμματα τα οποία προωθούνται από τον ΟΑΕΔ και το υπουργείο Εργασίας, στοχεύουν στη στήριξη των νέων, αλλα και σε επιχειρηματίες, οι οποίοι επλήγησαν από την κρίση και χρειάζονται μία δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία.

  Στον Οργανισμό, εντός του επόμενου 6μήνου αναμένεται να «ανοίξουν» νέα προγράμματα, που θα στηρίζουν κυρίως την απασχόληση, μισθωτή και μη, νέων σε ηλικία ανέργων, ενώ στη φιλοσοφία των συγκεκριμένων προγραμμάτων περιλαμβάνεται και η στήριξη καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη έχει ξεκινήσει μέσω του ΟΑΕΔ το πρόγραμμα της «πρώτης πρόσληψης» για 20.000 δικαιούχους ενώ σε θέση αναμονής βρίσκεται και το πρόγραμμα μετατροπής της μερικής απασχόλησης σε πλήρη εργασία. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να λάβουν έγκριση άλλα 6 προγράμματα.

  Στόχος της κυβέρνησης είναι η μείωση των ποσοστών ανεργίας και τα προγράμματα που αναμένεται να βοηθήσουν σε αυτό είναι:

  -Πιλοτικάό προγράμμα επιχειρηματικότητας νέων ηλικίας 18-29 ετών. Πρόγραμμα  το οποίο στην πρώτη του φάση αφορά 5.000 άνεργους (συμβουλευτική) και 2.500 στη β’ φάση (επιχορήγηση ώριμων επιχειρηματικών ιδεών). Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας και η προώθηση καινοτόμων ιδεών μέσω ενός ολοκληρωμένου πλέγματος δράσεων.

  Το πρόγραμμα το οποίο διαρθρώνεται σε δύο φάσεις θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Στην α’ φάση, θα υπάρχουν δράσεις συμβουλευτικής στην επιχειρηματικότητα από τους συμβούλους του ΟΑΕΔ, αξιολόγηση των επιχειρηματικών ιδεών που θα υποβληθούν καθώς και καθοδήγηση στη σύνταξη των επιχειρηματικών σχεδίων. Στη β’ φάση, θα γίνει επιλογή των πιο αξιόλογων επιχειρηματικών σχεδίων και θα επιχορηγηθούν περίπου 2.500 νέοι επιχειρηματίες για την έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεων.

  -Δράση ολοκληρωμένης παρέμβασης για νέους ηλικίας έως 29 ετών. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η προώθηση στην απασχόληση 4.500 άνεργων νέων, ηλικίας έως 29 ετών, αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Γενικού Λυκείου, με επιχορήγηση του μικτού μισθού με 360 ευρώ τον μήνα. Επί του πρακτέου θα επιχορηγηθούν ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για την πρόσληψη των άνεργων νέων και την απασχόλησή τους σε περίπου 10 επαγγελματικές ειδικότητες. Η διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος είναι συνολικά 14 μηνών – 10 μήνες επιχορήγησης και 4 μήνες δέσμευση. Οι ωφελούμενοι θα παρακολουθούν και πρόγραμμα κατάρτισης 200 ωρών, σύμφωνα με τις ανάγκες τους, όπως αυτές θα έχουν διαγνωσθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

  -Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 18-29 ετών, αποφοίτων ΑΕΙ, δευτεροβάθμιας και μεταλυκειακής εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ομάδα ηλικίας 18-29 ετών και φιλοδοξεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο θεμελίωσης των πρώτων βημάτων μιας επιτυχημένης καριέρας τόσο για νέους με πανεπιστημιακή εκπαίδευση όσο και για νέους που προτίμησαν τις τεχνικές σχολές ή διέκοψαν την εκπαίδευσή τους μετά το Λύκειο.

  -Κοινωφελής Εργασία για 20.000 ανέργους στον δημόσιο τομέα. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018 θα ξεκινήσει ακόμα ένα πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, αυτή τη φορά για διάφορους φορείς του Δημοσίου. Θα αφορά 20.000 ανέργους και θα υλοποιηθεί όχι μόνο σε Δήμους αλλά και σε Περιφέρειες όπως επίσης και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπου χρειάζεται κοινωφελής εργασία.

  -Πρόγραμμα για πρώην αυτοαπασχολούμενους ή επιχειρηματίες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναφέρεται σε όσους επιχειρηματίες χρεωκόπησαν και θα απευθύνεται σε πρώην αυτοαπασχολούμενους ή επιχειρηματίες που έχουν κλείσει τα βιβλία τους, είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και έχουν συνεισφέρει στο ταμείο των αυτοαπασχολούμενων. Σε αυτούς θα δοθεί επιχορήγηση προκειμενου να ξεκινήσουν μια νέα επαγγελματική δραστηριότητα.

  -Πιλοτικό πρόγραμμα Δήμου Καλλιθέας για άνεργους νέους ηλικίας 18-29 ετών. Η πρώτη φάση αυτού του προγράμματος το οποίο είναι πιλοτικό ξεκίνησε στις αρχές Ιουλίου και στόχος είναι η β’ φάση να ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα. Σκοπός είναι να δοκιμάσει τρία νέα εργαλεία και προσεγγίσεις ως προς την υλοποίηση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

  α) τη νέα μέθοδο ανάλυσης χαρακτηριστικών των αναζητούντων εργασία (profiling)

  β) την εξατομικευμένη καθοδήγηση κάθε ανέργου από τον εργασιακό σύμβουλο

  γ) τα ανοικτά προγράμματα απασχόλησης και την παραπομπή των ανέργων σε αυτά, ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες τους.

  -Πρόγραμμα μετατροπής της μερικής απασχόλησης σε πλήρη. Οι εργοδοτικές εισφορές θα επιδοτούνται μέχρι 350 ευρώ το μήνα και για διάστημα ενός έτους προκειμένου να μετατραπεί η μερική απασχόλησης σε πλήρη. Το πρόγραμμα που αναμένεται να ανοίξει άμεσα θα αφορά αρχικά 3.000 θέσεις εργασίας με προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ και θα μείνει ανοικτό μέχρι να καλυφθούν οι θέσεις. Το πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια 15 μηνών, εκ των οποίων οι 12 μήνες αφορούν σε επιχορήγηση και οι υπόλοιποι 3 σε δέσμευση χωρίς επιχορήγηση. Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στη μηνιαία εργοδοτική εισφορά (συμπεριλαμβάνεται η εργοδοτική εισφορά δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδόματος αδείας), με ανώτατο όριο τα 350 ευρώ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης (350 ευρώ για Δώρο Χριστουγέννων και 175 ευρώ για Δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας).

  -Το πρόγραμμα επιχορήγησης της «πρώτης πρόσληψης». Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών, που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα» ξεκίνησε την περασμένη βδομάδα και στόχο έχει στην παροχή επιχορήγησης σε αυτοαπασχολούμενους νέους και σε επιχειρήσεις όπου συμμετέχουν νέοι έως 35 ετών, που δεν απασχολούν ούτε είχαν απασχολήσει στο παρελθόν προσωπικό, με στόχο την πρώτη πρόσληψη ανέργων σε θέσεις μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης. Θα διαρκέσει 18 μήνες για τη διαδικασία πρόσληψης ανέργων ηλικίας έως 29 ετών και ένα χρόνο (12 μήνες) για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω. Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως.

  Κοινωνία