• Αναζήτηση
 • ΣΕΒ: Θα εντατικοποιηθεί το ξεκαθάρισμα κόκκινων δανείων των ΜμΕ

  Μέσα στο 2018 αναμένεται να εντατικοποιήσουν οι τράπεζες τη διαδικασία του ξεκαθαρίσματος των κόκκινων δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσής τους, αναφέρει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων προσθέτοντας ότι οι μικρομεσαίοι δε χρειάζεται να περιμένουν τις εξελίξεις.

  ΤοΒΗΜΑ Team

  Μέσα στο 2018 αναμένεται να εντατικοποιήσουν οι τράπεζες τη διαδικασία του ξεκαθαρίσματος των κόκκινων δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσής τους, αναφέρει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων προσθέτοντας ότι οι μικρομεσαίοι δε χρειάζεται να περιμένουν τις εξελίξεις.

  Αντίθετα, επισημάνθηκε σε συνέντευξη Τύπου, ότι πρέπει να αναζητήσουν οι ίδιοι τους τρόπους αντίδρασης κυρίως μέσω των συνεργειών και των συνεργασιών με στόχο τη μεγέθυνσή τους.Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν τα ευρήματα μελέτης με τίτλο «Tο τοπίο των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Το επιχειρηματικό προφίλ που αντέχει στην κρίση».

  Όπως είπε ο Τάσος Ιωσηφίδης, επικεφαλής του τμήματος Χρηματοοικονομικών Συμβούλων της ΕΥ Ελλάδος, «για να στεφθεί με επιτυχία η καθημερινή μάχη που δίνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπισθούν τόσο ενδογενείς αδυναμίες των ΜμΕ, όσο και προκλήσεις που αφορούν στο ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας της οικονομίας».

  Για το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δάνειων, τόνισε πως «η κύρια πρόκληση έχει να κάνει με την αναγνώριση και υποστήριξη από το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΜμΕ, που, παρά τον υπέρμετρο‭ ‬δανεισμό ‬τους, έχουν ‭ ‬προοπτικές ‭ επιβίωσης και‭ ‬ανάπτυξης».

  ‭‬Στο ‭ ‬πλαίσιο ‬αυτό, πρόσθεσε, ιδιαίτερης σημασίας είναι από τη μία η εξειδίκευση και καινοτομία, και από την άλλη το ζήτημα της μεγέθυνσης των ελληνικών ΜμΕ, μέσω συνεργασιών, συγχωνεύσεων και συμπράξεων, που θα υποβοηθήσει ‭‬την ‬απορρόφηση των ‭‬επιμέρους ‬προβλημάτων και ‬θα ‬επιτρέψει την πραγματοποίηση ‬οικονομιών ‬κλίμακας, δημιουργώντας ‬έτσι ‬τις ‬προϋποθέσεις για να μπορέσουν οι ελληνικές ΜμΕ να ανταγωνιστούν στο διεθνές περιβάλλον.

  Τα χαρακτηριστικά των ανθεκτικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

  Όπως προκύπτει από μελέτη της ΕΥ που έγινε για το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, οι μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις είναι αυτές που δείχνουν τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην κρίση. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι επιχειρήσεις αυτές παρουσιάζουν ένα ή και περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  Σχετικό μέγεθος, που δίνει ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα: Οι μεσαίες‬ επιχειρήσεις αύξησαν τα περιθώρια κέρδους έως 35%, ενώ οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις είχαν‭ ‬πτώση‭ 50%. Επίσης, αν και μειώθηκε ο συνολικός‭ ‬αριθμός ‭των μεσαίων επιχειρήσεων, η μοναδιαία προστιθέμενη αξία παρέμεινε σταθερή, ενώ των πολύ μικρών και μικρών μειώθηκε σημαντικά (-12,5%).

  Εξωστρέφεια και εστίαση σε εμπορεύσιμα προϊόντα / υπηρεσίες: Οι ΜμΕ να είναι‬ κυρίως εισαγωγικές, όμως, ειδικά οι μεσαίες, πέτυχαν 40% αύξηση των εξαγωγών τους.

  Έργα σε δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας:‬ ‬Η‭ ‬παραγωγικότητα (προστιθέμενη‭ ‬αξία‭ ‬ανά‭ ‬εργαζόμενο)‭ ‬στις‭ ‬μεσαίες‭ ‬επιχειρήσεις‭ ‬είναι‭ ‬περίπου‭ ‬40% μεγαλύτερη από τις μικρές και περίπου 178% μεγαλύτερη από τις πολύ μικρές.
  Έμφαση στη Μεταποίηση, όπου εμφανίζεται τετραπλάσια προστιθέμενη αξία (ανά‬ επιχείρηση) σε σχέση με τις υπηρεσίες.

  Καινοτομία, με τις επιδόσεις στο δείκτη καινοτομίας (European Innovation Scoreboard‬ – EIS) στο 29,6 έναντι 30,6 μέσο όρο στην Ε.Ε.

  Συμμετοχή σε παραγωγικά (Β2Β) δίκτυα και συνεργασίες με μεγαλύτερες‬ επιχειρήσεις:‭ Ειδικά για τις καινοτόμες επιχειρήσεις, αυτό αφορά στο 12,4%, έναντι‬ 10,3% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

  Φέσσας: Η κρίση έχει αφήσει πολλά σημάδια στην ελληνική επιχειρηματικότητα

  Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θόδωρος Φέσσας «η κρίση‭ έχει ‬αφήσει‭ ‬πολλά‭ ‬ ‭ ‬σημάδια‭ ‬στην‭ ‬ελληνική επιχειρηματικότητα‭, τα ‬οποία‭ ‬νομίζω‭ ‬ότι‭ ‬σιγά‭ ‬‬-‭ ‬σιγά‭ ‬θα‭ ‬γιατρευτούν, έτσι όπως οδηγούμαστε σε μια σταθερότητα μετά το τέλος της τρίτης αξιολόγησης».

  Νομίζω, πρόσθεσε, ότι‭ οι μεσαίες‭ και ‬μικρές‭ ‬επιχειρήσεις‭ ‬‬σωστά‭ ‬χαρακτηρίζονται‭ η ραχοκοκαλιά της ελληνικής ‭‬οικονομίας. ‬Πολλές από αυτές ‭‬υπέφεραν. Αλλά υπάρχουν δυναμικές, εξωστρεφείς, καινοτόμες επιχειρήσεις στην παραγωγή κυρίως αγαθών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, οι οποίες κατάφεραν να επιζήσουν και αυτές θα αναδείξουμε σήμερα.

  ‭Σε ερώτηςη αν εκτιμά ότι ο συνδικαλιστικός νόμος πρέπει να αλλάξει‬ σε ό,τι αφορά στην προκήρυξη των απεργιών από τα πρωτοβάθμια σωματεία ο κ. Φέσσας ανέφερε:‭ «Έχουμε‭ ‬πάρει‭ ‬θέση‭ σε ‬αυτό.‭ ‬Θεωρούμε‭ ότι ‬είναι‭ ‬σωστό‬ να αλλάξει ο εργασιακός νόμος».

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk