• Αναζήτηση
 • Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Απαιτείται ελάφρυνση του χρέους

  Το Γραφείο Προύπολογισμου του Κράτους αποδέχεται την κριτική της κυβέρνησης τονίζοντας ότι για το ύψος των τόκων για το χρέος την περίοδο 2020-26 έλαβε υπόψη τα κατατεθέντα στοιχεία στη Βουλή το 2014, και όχι τις επικαιροποιημένες ενημερώσεις. Ωστόσο, τονίζει, «αυτό δεν αλλάζει την ουσία της θέσης του: εάν δεν προκύψουν μακροπρόθεσμες ελαφρύνσεις και ρυθμίσεις ικανές να απεγκλωβίσουν το κράτος από τις παγίδες που επιφέρει το υψηλό χρέος, μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητά του τίθεται υπό σοβαρή διακινδύνευση ή ακόμη δεν είναι εφικτή».

  ΤοΒΗΜΑ Team

  Το Γραφείο Προύπολογισμου του Κράτους αποδέχεται την κριτική της κυβέρνησης τονίζοντας ότι για το ύψος των τόκων για το χρέος την περίοδο 2020-2026 έλαβε υπόψη τα κατατεθέντα στοιχεία στη Βουλή το 2014, και όχι τις επικαιροποιημένες ενημερώσεις.

  Ωστόσο, τονίζει, αυτό «δεν αλλάζει την ουσία της θέσης που υποστηρίζει το Γραφείο: εάν δεν προκύψουν μακροπρόθεσμες ελαφρύνσεις και ρυθμίσεις ικανές να απεγκλωβίσουν το ελληνικό κράτος από τις παγίδες που επιφέρει το υψηλό χρέος, μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητά τίθεται υπό σοβαρή διακινδύνευση ή ακόμη δεν είναι εφικτή».

  Οικονομία