• Αναζήτηση
 • Eurobank: ο χαμηλότερες ρυθμός αποταμίευσης στην Ελλάδα

  Το μικρότερο ρυθμό αποταμίευσης σε όλη την ΕΕ έχει η Ελλάδα, σύμφωνα με τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων που δημοσιεύει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), καθώς διαμορφώθηκε στο 9,0% του ΑΕΠ (λόγος κινητών αθροισμάτων 4 τριμήνων) το 2ο τρίμηνο 2017.

  ΤοΒΗΜΑ Team

  Το μικρότερο ρυθμό αποταμίευσης σε όλη την ΕΕ έχει η Ελλάδα, σύμφωνα με τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων που δημοσιεύει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), καθώς διαμορφώθηκε στο 9,0% του ΑΕΠ (λόγος κινητών αθροισμάτων 4 τριμήνων) το 2ο τρίμηνο 2017.

  Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η Eurobank, στην πρώτη θέση της σχετικής κατάστασης βρίσκεται η Ιρλανδία με 35,5% και ακολουθούν η Σουηδία με 30,3%, η Μάλτα με 30,2%, η Ολλανδία με 29,4%, η Δανία με 28,8% και η Γερμανία με 27,4%.

  Εκτός της ελληνικής οικονομίας, άλλες χώρες με σχετικά χαμηλούς ρυθμούς αποταμίευσης είναι η Κύπρος με 10,6%, το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) με 14,0%, η Πορτογαλία με 16,0% και η Λιθουανία με 17%. Τέλος, για το σύνολο της Ευρωζώνης και της ΕΕ-28 η συνολική αποταμίευση ως ποσοστό του ΑΕΠ ανήλθε στο 23,9% και στο 22,6% αντίστοιχα το 2ο τρίμηνο 2017.

  Οι αναλυτές της τράπεζας σημειώνουν ότι από το σύνολο των 9,0 ποσοστιαίων μονάδων (ΠΜ) του ΑΕΠ (€16,0 δις), οι 8,8 ΠΜ (€15,5 δις) προήλθαν από τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, οι 4,1 ΠΜ (€7,3 δις) από τις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και οι 2,7 ΠΜ (€4,8 δις) από τη γενική κυβέρνηση. Ο θεσμικός τομέας των νοικοκυριών είχε αρνητική συνεισφορά της τάξης των -6,6 ΠΜ (-€11,6 δις).

  Η αρνητική αποταμίευση των ελληνικών νοικοκυριών (καταναλωτική δαπάνη > ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα) αποτελεί τον κύριο λόγο, σύμφωνα με τη Eurobank, για τον οποίο ο συνολικός ρυθμός αποταμίευσης της ελληνικής οικονομίας είναι ο μικρότερος ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ-28.

  Παρατηρώντας το ρυθμό αποταμίευσης (% επί του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος) των νοικοκυριών για τις οικονομίες της Ευρωζώνης, της Ιρλανδίας, της Ελλάδος, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας από το 2003 μέχρι σήμερα, προκύπτει ότι στο τέλος του 2007, δηλαδή λίγο πριν ξεκινήσει η ελληνική μεγάλη ύφεση (the Greek Great Depression), ο ρυθμός αποταμίευσης των ελληνικών νοικοκυριών ήταν στο 6,5% του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματός τους.

  Το εν λόγω ποσοστό ήταν πολύ κοντά στα αντίστοιχα μεγέθη των χωρών της Ισπανίας (5,9%), της Ιρλανδίας (6,2%) και της Πορτογαλίας (7,0%). Από τα μέσα του 2009 και έπειτα, ο ρυθμός αποταμίευσης των ελληνικών νοικοκυριών ακολούθησε μια εντόνως καθοδική πορεία (με βραχυχρόνιες αποκλίσεις προς τα πάνω) με αποτέλεσμα τη μεγάλη απόκλισή του από τα αντίστοιχα μεγέθη των προαναφερθέντων (και όχι μόνο) χωρών της Ευρωζώνης. Για παράδειγμα, το 2ο τρίμηνο 2017 ο ρυθμός αποταμίευσης των νοικοκυριών στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία διαμορφώθηκε στο -9,7%, 8,3%, 6,5% και 5,2% αντίστοιχα.

  Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η ελληνική οικονομία παρουσιάζει οριακά αρνητικό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (η πρόβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Οκτώβριος 2017) είναι στο -0,2% για το 2017), το χαμηλό ποσοστό αποταμίευσης, σύμφωνα με τη Eurobank, που τη χαρακτηρίζει αντικατοπτρίζεται στο αντίστοιχα χαμηλό εγχώριο ποσοστό επένδυσης.

  Εν παραδείγματι, ο ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου στην Ελλάδα ήταν στο 11,5% του ΑΕΠ το 2ο τρίμηνο 2017. Τα αντίστοιχα μεγέθη των οικονομιών της Ευρωζώνης, της Ιρλανδίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας ήταν της τάξης του 20,7%, 31,5%, 20,2% και 16,0%.

  «Αποδεικνύεται ότι στη μακροχρόνια περίοδο η μετάβαση της ελληνικής οικονομίας από ένα μονοπάτι στασιμότητας σε ένα βιώσιμο μονοπάτι μεγέθυνσης με ισοσκελισμένο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και με αύξηση του μεριδίου των επενδύσεων (ως ποσοστό του ΑΕΠ) προϋποθέτει την ενίσχυση της ροής των εθνικών αποταμιευτικών πόρων» υπογραμμίζει η Eurobank.

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk