• Αναζήτηση
 • Ελληνικές μετοχές αξίας 25,49 δισ. ευρώ ελέγχουν οι ξένοι

  Στο 65% διαμορφώθηκε η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς

  ΤοΒΗΜΑ Team

  Στο 65% διαμορφώθηκε η  συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς τον Οκτώβριο, έναντι 64,9% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, ενώ συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (1.660,07 εκατ. ευρώ ή 4,1%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων ανέρχεται σε 62,4% έναντι 62,2% τον προηγούμενο μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΧΑΕ, οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές που ελέγχουν ελληνικές μετοχές αξίας 25,49 δισ. ευρω κατά την διάρκεια του Οκτωβρίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές.  

  Ειδικότερα,  οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των €1,84 εκατ.(συνολικά  259,05 εκατ. ευρω από την αρχή του έτους). Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€31,93 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€15,91 εκατ.), Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (€1,37 εκατ.), Επαγγελματικά Ταμεία Ιδιωτικής Ασφάλισης (€1,26 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Οργανισμούς ΕΕ (€24,02 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€17,06 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€4,59 εκατ.), Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€1,64 εκατ.). 
  Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους €1,99 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€7,44 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€5,01 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€3,47 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€1,39 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€11,63 εκατ.) και Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€3,25 εκατ.).
  Οι ξένοι επενδυτές τον Οκτώβριο 2017 πραγματοποίησαν το 55,0% των συναλλαγών (σε σχέση με το 58,7% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Οκτώβριο του 2016 είχαν πραγματοποιήσει το 48,8% των συναλλαγών) (βλ. γράφημα 3).
  Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Οκτώβριο 2017 πραγματοποίησαν το 18,5% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 17,2% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 13,5% των συναλλαγών).
  Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΧΑΕ, τον Οκτώβριο η  συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €40,80 δισ., αυξημένη κατά 0,1% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 0,2%.
  Η συνολική αξία συναλλαγών έφθασε τα  €0,91 δις (μειωμένη κατά 40,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 0,1% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους). Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 912.162.491 τεμάχια καταγράφοντας μείωση 47,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (1.728.345.954 τεμάχια) και μείωση 7,5% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2016 (986.641.222 τεμάχια). Οι ξένοι επενδυτές τον Οκτώβριο 2017 πραγματοποίησαν το 55,0% της συνολικής αξίας συναλλαγών. Στις 14,35 χιλιάδες ανήλθαν οι Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 17,52 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα), ενώ 566 ήταν οι Νέες Μερίδες επενδυτών (από 590 τον προηγούμενο μήνα). Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 62,4% παρουσιάζοντας αύξηση συγκριτικά με το ποσοστό του 62,2% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 65,0% έναντι 64,9%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 60,4% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 62,7% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ .Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 37,6% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.
  Οικονομία