Οι ευρωπαϊκές τράπεζες δεν θα είναι υποχρεωμένες να έχουν διαθέσιμο το 8% του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων τους για «κούρεμα» (bail – in), σε περίπτωση που χρειασθούν διάσωση, σύμφωνα με διάταξη που υιοθέτησε σήμερα, Δευτέρα, η Ευρωπαική Επιτροπή.

Η απόφαση της Κομισιόν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει ένα ενιαίο ελάχιστο επίπεδο στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών, το οποίο θα μπορεί να εξαλείφεται από τις Εποπτικές Αρχές στην περίπτωση εκκαθάρισης μίας τράπεζας, μειώνοντας έτσι ελαφρά τις υποχρεώσεις των τραπεζών.

Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης, που έχει την αρμοδιότητα για την εκκαθάριση τραπεζών, είχε ανακοινώσει προηγούμενα ότι η ελάχιστη υποχρέωση των τραπεζών ήταν να διατηρούν το 8%, ακολουθώντας αντίστοιχη απαίτηση από την πλευρά της Ευρωπαικής Τραπεζικής Αρχής.

Οι νέοι κανόνες της ΕΕ για την εξυγίανση των τραπεζών, που έχουν τεθεί σε λειτουργία από την αρχή του έτους, υποχρεώνουν τις τράπεζες να διατηρούν στοιχεία ενεργητικού, τα οποία θα μπορούν να εξαλειφθούν στην περίπτωση μίας τραπεζικής διάσωσης.

Η υποχρέωση αυτή είναι ουσιαστικής σημασίας για να λειτουργήσει το λεγόμενο bail -in, μία διαδικασία που έχει ως στόχο να εξαναγκάσει τους μετόχους, ομολογιούχους και μεγάλους καταθέτες να πληρώσουν για τη διάσωση μίας τράπεζας, αποτρέποντας έτσι πιθανόν να χρησιμοποιηθούν χρήματα των φορολογουμένων.

«Χρειαζόμαστε ένα σύστημα που να λειτουργεί καλά, όπου θα είναι οι πιστωτές της τράπεζες μάλλον, παρά οι φορολογούμενοι, αυτοί που θα πληρώνουν για τα προβλήματα των τραπεζών», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Επίτροπος της ΕΕ για Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες Τζόναθαν Χιλ.

Η Κομισιόν αρνήθηκε την καθιέρωση ενιαίου επιπέδου στοιχείων του παθητικού των τραπεζών που θα μπορούν να «κουρευτούν» (MREL), δηλώνοντας ότι οι υφιστάμενοι κανόνες της ΕΕ δεν θέτουν ένα κοινό ελάχιστο επίπεδο και ότι αυτό δεν μπορεί να αποφασισθεί από μια δευτερογενή νομοθεσία.

Η νομοθεσία θα ισχύσει αυτόματα, εάν το Ευρωκοινοβούλιο και οι χώρες της ΕΕ δεν προβάλλουν αντιρρήσεις τους επόμενους τρεις μήνες.

Το Ενιαίο Συμβούλιο Εκκαθάρισης θα αποφασίσει για το επίπεδο του MREL κατά περίπτωση για κάθε τράπεζα. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα μπορεί να επιβάλει ένα MREL ίσο με το 8% ή παραπάνω, αλλά μόνο αν υπάρχει ανάγκη.