Στα 11,8 δις ευρώ η συμβολή της ακτοπλοΐας στην ελληνική οικονομία

Η συνολική συνεισφορά της ακτοπλοΐας εκτιμάται σε 11,8 δις ευρώ ή 6,5% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας το 2013, ενώ σε όρους απασχόλησης ανέρχεται σε 260.000 θέσεις εργασίας (ή 7,2% της συνολικής απασχόλησης), μέγεθος το οποίο αντιστοιχεί περίπου στα ήμισυ της απασχόλησης στις νησιωτικές περιφέρειες.

Η συνολική συνεισφορά της ακτοπλοΐας εκτιμάται σε 11,8 δις ευρώ ή 6,5% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας το 2013, ενώ σε όρους απασχόλησης ανέρχεται σε 260.000 θέσεις εργασίας (ή 7,2% της συνολικής απασχόλησης), μέγεθος το οποίο αντιστοιχεί περίπου στα ήμισυ της απασχόλησης στις νησιωτικές περιφέρειες.

Αυτό τονίζεται στην έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) με τίτλο «Η συμβολή της ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές» που παρουσιάστηκε την Τρίτη στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά από τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ κ. Ν. Βέττα.

Σημειώνεται ακόμη ότι «η συμβολή του κλάδου της ακτοπλοΐας στην ελληνική οικονομία είναι σημαντική ιδιαίτερα για τις οικονομίες των νησιών, η διατήρηση και η επέκταση αυτής της συμβολής βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην εφαρμογή διαρθρωτικών και κλαδικών μέτρων πολιτικής και τα μέτρα πολιτικής πρέπει να στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του κόστους παροχής ακτοπλοϊκών υπηρεσιών για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του κλάδου χωρίς ωστόσο να θυσιάζεται η ποιότητα παροχής των υπηρεσιών».

Ολόκληρη η έκθεση του ΙΟΒΕ εδώ.

Όπως επισημάνθηκε η μελέτη αφορά στο σύνολο της επιβατηγού ναυτιλίας (εγχώριες γραμμές και γραμμές εξωτερικού), εκτός από τις πορθμειακές γραμμές στις οποίες πραγματοποιούνται διαδρομές μικρών αποστάσεων.

Υφιστάμενη κατάσταση

Σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση τονίστηκε ότι η Ελλάδα μαζί με την Ιταλία είναι τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση, καθώς η κάθε μια καλύπτει περίπου το 17-18% της συνολικής ακτοπλοϊκής διακίνησης επιβατών στην Ευρώπη, αν και στην Ελλάδα, λόγω της πληθώρας νησιών, οι ακτοπλοϊκές γραμμές είναι σαφώς περισσότερες σε σχέση με την Ιταλία.

Αναφορικά με τη δραστηριότητα του κλάδου αναφέρθηκε πως έχει συρρικνωθεί τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα το 2013 δρομολογήθηκαν 57 πλοία, μέγεθος που έχει υποχωρήσει κατά 40% περίπου σε σχέση με τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. «Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την απόσυρση παλαιότερων πλοίων και την αντικατάσταση τους από νέα μεγαλύτερης χωρητικότητας, αλλά και την υποχώρηση της επιβατικής κίνησης που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια. Επίσης τα πλοία που διαχειρίζονται οι ακτοπλοϊκές εταιρείες είναι στην πλειονότητα τους ιδιόκτητα» σημειώνεται στη μελέτη.

Για την ηλικιακή διάρθρωση του στόλου τονίζεται πως η μέση ηλικία διαφοροποιείται ανάλογα με τη γραμμή στην οποία δραστηριοποιούνται τα πλοία. Έτσι στις γραμμές του Αιγαίου, όπου συγκεντρώνεται η μεγαλύτερη ζήτηση, η πλειοψηφία της κίνησης (περίπου το 80%) εξυπηρετείται από πλοία που ναυπηγήθηκαν την περίοδο 2000 – 2012 με αποτέλεσμα η μέση ηλικία τους να διαμορφώνεται περίπου στα 11 έτη, ενώ το μεταφορικό έργο στη γραμμή Ελλάδας – Ιταλίας πραγματοποιείται από σύγχρονο στόλο με ηλικία πλοίων που σε ορισμένες περιπτώσεις (πχ τα πλοία Superfast I και Superfast II στη γραμμή Πάτρα – Μπάρι) δεν ξεπερνάει τα έξι έτη.

Για την επιβατική κίνηση επισημαίνεται ότι μετά το 2009 ο κλάδος της ακτοπλοΐας βρέθηκε αντιμέτωπος με δυο ταυτόχρονες και ισχυρές εξωτερικές διαταραχές: την αύξηση των διεθνών τιμών των καυσίμων και την κατακόρυφη πτώση της επιβατικής κίνησης λόγω της κρίσης της ελληνικής, αλλά και σε σχετικά μικρότερο βαθμό, της ευρωπαϊκής οικονομίας. Είναι χαρακτηριστικό, όπως αναφέρεται, ότι η ζήτηση ακτοπλοϊκών υπηρεσιών στις γραμμές εσωτερικού υποχώρησε μεταξύ 2009 και 2012 κατά -24% στους επιβάτες και κατά -29% στια ΙΧ αυτοκίνητα (με ενδείξεις σταθεροποίησης το 2013 με βάση στοιχεία για τους πρώτους εννέα μήνες του έτους), ενώ το κόστος καυσίμων αποτελούσε το 2012 περισσότερο από το ήμισυ του κύκλου εργασιών του κλάδου.

Ακόμη στη μελέτη χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά δυσμενή τα οικονομικά αποτελέσματα του κλάδου και σημειώνεται πως η συρρίκνωση του κύκλου εργασιών συνδυάσθηκε με σημαντικές αυξήσεις των λειτουργικών εξόδων οδηγώντας σε μεγάλες ζημιές και παράλληλα περιορίστηκε σημαντικά η ρευστότητα ενώ η δανειακή πίεση είναι μεγάλη. Κατά συνέπεια δημιουργούνται βάσιμα ερωτήματα για τη βιωσιμότητα ορισμένων επιχειρήσεων του κλάδου και τη δυνατότητα του υφιστάμενου συστήματος να παρέχει τις απαιτούμενες ακτοπλοϊκές υπηρεσίες τα επόμενα χρόνια, παρά τη βελτίωση που σημειώθηκε στους χρηματοοικονομικούς δείκτες το 2013.

Προτάσεις

Στις προτάσεις της μελέτης «για την άρση εμποδίων λειτουργίας και επαναφορά των οικονομικών του κλάδου σε βιώσιμα επίπεδα» συμπεριλαμβάνεται «η μείωση του κόστους λειτουργίας, ο εκσυγχρονισμός του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων, η βελτίωση των διαδικασιών για τις ελεύθερες γραμμές δρομολόγησης και τις γραμμές δημόσιας υπηρεσίας, η εξέταση δυνατότητας δημιουργίας περιφερειακών κόμβων μετεπιβίβασης σε συνδυασμό με άλλα μέσα μεταφοράς, η αναδιοργάνωση του ακτοπλοϊκού συστήματος με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση και αξιοποίηση των πόρων που διατίθενται για την αποζημίωση μη εμπορικών γραμμών, η εξέταση της δυνατότητας κατάργησης του επίναυλου και της μείωσης λιμενικών τελών όπου δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα υπηρεσιών, η επανεξέταση του συστήματος αποζημίωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε όλα τα μέσα μεταφοράς και η εξέταση της εφαρμογής μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε εισιτήρια επιβατών και ΙΧ»

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας κ.Μιχάλης Σακέλλης.

Στον χαιρετισμό του ο υπουργός Ναυτιλίας επεσήμανε, μεταξύ άλλων, πως «η ακτοπλοΐα συμμετέχει στη διαμόρφωση του ΑΕΠ, και αυτό είναι κάτι το οποίο συχνά παραγνωρίζεται» και αναφερόμενος στην πολιτική του υπουργείου στο τομέα της επιβατηγού ναυτιλίας τόνισε ότι «κάναμε αλλαγές και δώσαμε το δικαίωμα σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως αυτές στο Βόρειο Αιγαίο με την έκπτωση συγκεκριμένης εταιρείας από τις γραμμές, να μπορούμε να αντικαθιστούμε και να μην είμαστε δέσμιοι κάποιας εταιρείας, καθώς το πλαίσιο ήταν πολύ ασφυκτικό, για να μπορέσουμε να δούμε πως θα αντιμετωπίσουμε ζωντανές ανάγκες».

Επιπλέον είπε πως «προσθέσαμε το λιμάνι του Λαυρίου στις γραμμές του Βορείου Αιγαίου με στόχο τη μείωση της διαδρομής κατά μιάμιση ώρα, αν και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, κακώς κατά την άποψη μου και δεν θα σταματήσω να το λέω, δεν ακολούθησαν ιδιαίτερα την αλλαγή αυτή».

Ο κ. Βαρβιτσιώτης πρόσθεσε ότι «στην κατεύθυνση της τόνωσης της εμπορικότητας του ακτοπλοϊκού προϊόντος, αλλά και της μείωσης γραφειοκρατικών διαδικασιών, πρόκειται να καθιερώσουμε το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Το λεγόμενο «e-ticket» είναι μία υπηρεσία που θα διευκολύνει τον επιβάτη στις συναλλαγές του και θα απλοποιήσει το σύστημα κρατήσεων και τις μετακινήσεις του με πλοίο. Η έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος βρίσκεται στο τελικό στάδιο, για την έκδοσή του».

Για την πρόταση σχετικά με τη μείωση του ΦΠΑ είπε πως «οι επιχειρήσεις έχουν δείξει σε οποιεσδήποτε τέτοιου είδους ελαφρύνσεις και απελευθερώσεις, ότι δεν έχουν ανταποκριθεί αποτελεσματικά για την προσδοκώμενη μείωση των τιμών».


Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
  • Ibiza, Mykonos και .... Πλάκα Το δημοφιλέστατο νησί της Ισπανίας με τους κορυφαίους DJ μοιάζει τόσο μακρινό αυτή τη δύσκολη λόγω COVID-19 εποχή. Ακόμα... ΣΙΒΥΛΛΑ |
Helios Kiosk