Δημοσιονομικές πολιτικές φιλικές προς την ανάπτυξη και την εργασία, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης και δημόσιες επενδύσεις εστιασμένες στις υποδομές ζήτησε την Πέμπτη η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ.
Μιλώντας στο Πανεπιστήμιο Georgetown στην Ουάσινγκτον για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία, η επικεφαλής του ΔΝΤ τόνισε πως σήμερα η παγκόσμια οικονομία είναι πιο αδύναμη από ό, τι είχε προβλεφθεί, πριν από έξι μήνες και ότι για το 2015 αναμένεται μικρή ανάκαμψη της ανάπτυξης. Όπως είπε, μεταξύ των προηγμένων οικονομιών, η ανάκαμψη αναμένεται να είναι ισχυρότερη στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, μέτρια στην Ιαπωνία και πιο αδύναμη στη ζώνη του ευρώ, εντός της οποίας υπάρχουν και διαφοροποιήσεις (ως προς την ανάπτυξη).
Η Κριστίν Λαγκάρντ ανέφερε πως υπάρχουν ορισμένες σοβαρά σύννεφα στον ορίζοντα. Ενδεικτικά υπογράμμισε την χαμηλή ανάπτυξη που παρατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, την «ασύγχρονη» εξομάλυνση της νομισματικής πολιτικής στις προηγμένες οικονομίες και τις επιπτώσεις της σε άλλες χώρες , αλλά και ότι συσσωρεύονται «υπερβολές» στο χρηματοπιστωτικό τομέα και ειδικά στις προηγμένες οικονομίες.
Στο σημείο αυτό η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ ανέφερε πως για να ξεπεραστούν τα προβλήματα απαιτούνται προσπάθειες προς τις εξής κατευθύνσεις :
-Φιλικές προς την ανάπτυξη και την εργασία δημοσιονομικές πολιτικές. Όπως είπε. ο ρυθμός της δημοσιονομικής εξυγίανσης και το μείγμα των δημοσιονομικών μέτρων θα πρέπει να στηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα στο μέτρο του δυνατού.
-Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης. Όπως τόνισε, σήμερα, περισσότερα από 200 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να είναι άνεργοι, εκ των οποίων 75 εκατομμύρια είναι νέοι. Για να αντιστραφεί αυτή η εικόνα σημείωσε πως απαιτούνται καλά σχεδιασμένες, ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και προγράμματα κατάρτισης που να ενισχύουν τη ζήτηση για εργαζομένους – ιδιαίτερα ς νέους και γυναίκες. Προσέθεσε δε πως το άνοιγμα των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών μπορεί επίσης να ενισχύσει τα κέρδη για την αγορά εργασίας.
-Δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές , ένας τομέας που όπως ανέφερε οι επιδόσεις είναι απογοητευτικές καθώς το έλλειμμα των επενδύσεων είναι 20% υψηλότερο από το αναμενόμενο.
Τέλος, η Κριστίν Λαγκάρντ σημείωσε πως θα πρέπει να βελτιωθεί η ροή των πιστώσεων προς την οικονομία και πως για να γίνει αυτό απαιτείται ένα καθεστώς αφερεγγυότητας που να μπορεί να βοηθήσει τις τράπεζες και τον ιδιωτικό τομέα αποτελεσματικά, απελευθερώνοντας βάρη για τους ισολογισμούς τραπεζών και επιχειρήσεων.