Τροπολογία: Με υπουργική απόφαση το πλαφόν στη συνταγογράφηση

Παρά τις έντονες αντιδράσεις επιστημονικών, συνδικαλιστικών φορέων, ασθενών και συνταξιούχων, το απόγευμα της Τρίτης συζητείται στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής η τροπολογία του υπουργείου Υγείας με την οποία επανέρχεται ως μέτρο το πλαφόν στη συνταγογράφηση φαρμάκων και στην έκδοση παραπεμπτικών για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων.

Παρά τις έντονες αντιδράσεις επιστημονικών, συνδικαλιστικών φορέων, ασθενών και συνταξιούχων, το απόγευμα της Τρίτης συζητείται στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής η τροπολογία του υπουργείου Υγείας με την οποία επανέρχεται ως μέτρο το πλαφόν στη συνταγογράφηση φαρμάκων και στην έκδοση παραπεμπτικών για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων.
Με την τροπολογία εξουσιοδοτείται ουσιαστικά ο υπουργός Υγείας να θέτει περιορισμούς στη συνταγογράφηση φαρμάκων, σύμφωνα με κριτήρια τα οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς στην υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί μετά την ψήφιση της τροπολογίας.
Οι περιορισμοί μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ειδικότητα του γιατρού, τον αριθμό των ασθενών που θεραπεύει και την πάθηση από την οποία πάσχουν, τη γεωγραφική περιοχή και την εξέλιξη της φαρμακευτικής δαπάνης. Οι πληροφορίες, αναφέρουν ότι τα περιοριστικά μέτρα – αν τελικώς ισχύσουν – θα εφαρμοστούν μέχρις ότου τεθούν σε πλήρη λειτουργία τα Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα.
Ειδικότερα, στην τροπολογία η οποία αποτελείται από τέσσερα άρθρα, επισημαίνεται:
∙ Για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης, αλλά και την ορθολογικότερη χρήση των φαρμάκων με στόχο την προαγωγή της ποιότητας και της ασφάλειας της φαρμακευτικής φροντίδας και την αντιμετώπιση της πολυφαρμακίας δύναται ο υπουργός να θέτει στόχους η περιορισμούς σύμφωνα με την διεθνή πρακτική. Οι στόχοι αυτοί δύναται να είναι γενικότεροι ή ειδικότεροι σε επίπεδο ιατρού. Για την αποτελεσματικότερη και ορθότερη εφαρμογή των μέτρων, αυτά πρέπει να εξειδικεύονται ανάλογα με την ειδικότητα των ιατρών, τα φάρμακα που έχουν στην διάθεση τους, την εποχικότητα, την γεωγραφική τους θέση, την μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας του ιατρού και το παραγόμενο έργο του. Επίσης πρέπει να προβλέπονται ειδικότεροι μηχανισμοί ελέγχου της εφαρμογής των μέτρων αυτών και περιπτώσεις εξαιρέσεων ειδικοτήτων, ή μεμονωμένων περιπτώσεων ιατρών, ή φαρμάκων, ή μονάδων από την εφαρμογή των ρυθμίσεων και μέτρων. Επιπλέον, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να μεταβάλλονται συνεχώς ανάλογα με τις μεταβολές στους άνω ρυθμιστικούς παράγοντες. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την περίπτωση των διαγνωστικών και εργαστηριακών εξετάσεων και λοιπών υπηρεσιών υγείας.
∙ Στον νόμο 4052/2012 και στις μετέπειτα ρυθμίσεις προσδιορίζεται ο τρόπος επιβολής μηχανισμού επιστροφών (claw back) στην περίπτωση υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης σε σχέση με τον προκαθορισμένο στόχο στον προϋπολογισμό τους ΕΟΠΥΥ. Ωστόσο, ο νόμος δεν προβλέπει ακριβώς τον τρόπο υπολογισμού και επιμερισμού της υπέρβασης σε φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Η προτεινόμενη διάταξη δίνει τη δυνατότητα στον Υπουργό Υγείας να προσδιορίζει με απόφασή του τη μεθοδολογία υπολογισμού τόσο της υπέρβασης όσο και του επιμερισμού ανά φαρμακευτική επιχείρηση. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα να καθορίζονται και να εξειδικεύονται οι στόχοι δαπάνης και να συμψηφίζεται τυχόν υπέρβαση της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ σε σχέση με τον προϋπολογισμό, με τυχόν υστέρηση της φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων σε σχέση με τον προϋπολογισμό.
∙ Με απόφαση του υπουργού Υγείας μπορεί να τίθενται κλειστοί προϋπολογισμοί, οικονομικοί ή άλλοι στόχοι και όρια (πλαφόν), περιορισμοί και προϋποθέσεις στη συνταγογράφηση φαρμάκων και λοιπά αναγκαία μέτρα ελέγχου της συνταγογράφησης εκάστου ιατρού. Οι ειδικότεροι στόχοι, τα όρια και οι προϋπολογισμοί συνταγογράφησης δύναται να ενσωματώνονται σε συμβόλαια απόδοσης που συνάπτονται μεταξύ του ΕΟΠΥΥ των ιατρών που συνταγογραφούν σε ασφαλισμένους του οργανισμού και να τίθενται κίνητρα (μπόνους) και ποινές ανάλογα με την επίτευξη των στόχων και την τήρηση των ορίων και προϋπολογισμών. Με άλλη απόφαση του υπουργού Υγείας προσδιορίζονται επιπρόσθετα οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες εξαιρέσεων από τις παραπάνω ρυθμίσεις, συγκεκριμένων κατηγοριών ιατρών, φαρμάκων, μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, ομάδων ασθενών ή μεμονωμένων περιπτώσεων ιατρών.
Παρόμοια μέτρα μπορεί να τίθενται σε εφαρμογή για τον έλεγχο τόσο της συνταγογράφησης όσο και της εκτέλεσης εργαστηριακών, διαγνωστικών και λοιπών υπηρεσιών, εκάστου ιατρού και παρόχου υπηρεσιών υγείας. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν μέτρα όπως κλειστοί προϋπολογισμοί, οικονομικοί ή άλλοι στόχοι και όρια (πλαφόν), περιορισμοί και προϋποθέσεις, rebates, claw back, διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα, κλινικός και οικονομικός έλεγχος, προέγκριση, δεύτερη γνώμη, αξιολόγηση υποδομών και ποιότητας, αποζημίωση με βάση στόχους και απόδοση, θετικό κατάλογο, τιμές αναφοράς, εκπτώσεις, συμφωνίες τιμής όγκος και επιμερισμός κινδύνου και άλλα παρεμφερή.
. Επίσης, με απόφαση του υπουργού Υγείας εξειδικεύεται η μεθοδολογία υπολογισμού του ποσού της υπέρβασης, καθώς και η μεθοδολογία επιμερισμού του ποσού επιστροφής των φαρμακευτικών εταιρειών, σε περιπτώσεις υπέρβασης των φαρμακευτικών δαπανών του ΕΟΠΥΥ από τους προκαθορισμένους στόχους.
Αντιδρούν γιατροί και συνταξιούχοι με το πλαφόν
Κραυγή αγωνίας βγάζουν οι συνταξιούχοι μπροστά στο ενδεχόμενο να τεθεί ξανά σε εφαρμογή το πλαφόν στη συνταγογράφηση φαρμάκων.
«Πλαφόν στη συνταγογράφηση σημαίνει μεγάλη ταλαιπωρία για όλους τους συνταξιούχους και τους χρονίως πάσχοντες. Σημαίνει ότι για να γράψουμε τα φάρμακά μας θα πρέπει να γυρνάμε κάθε φορά από γιατρό σε γιατρό μέχρι να βρούμε αυτόν που δεν θα έχει υπερβεί το πλαφόν» δήλωσε ο πρόεδρος των συνταξιούχων του Δημοσίου κ. Παναγιώτης Βαβουγιός την Τρίτη σε συνέντευξη Τύπου που έδωσαν από κοινού με τους εκπροσώπους του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και άλλων επιστημονικών φορέων.
Ο κ. Παντελής Τάτσης, ο οποίος εκπροσωπεί τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ, «του Ταμείου», όπως είπε, «με 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους», εκτίμησε ότι «όλα αυτά γίνονται μεθοδευμένα προκειμένου να έρθει το πλεόνασμα μέσα από αυτές τις διαδικασίες».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΙΣ κ. Μιχάλης Βλασταράκος επιβεβαίωσε την προσφυγή του Συλλόγου στη Δικαιοσύνη, «προκειμένου να καταπέσει και η νέα προσπάθεια του υπουργού Υγείας να επιβάλλει αντιδεοντολογικό και αντιεπιστημονικό πλαφόν στη συνταγογράφηση φαρμάκων».
Παράλληλα, επανέλαβε την απόφαση των εκπροσώπων των ιδιωτικών φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας να προχωρήσουν σε επίσχεση παροχής υπηρεσιών προς τον ΕΟΠΥΥ από τη Δευτέρα 12 Μαΐου.
Ο κ. Βλασταράκος, μαζί με τους προέδρους του ΠΑΣΙΔΙΚ (σύνδεσμος Διαγνωστικών Κέντρων) κ. Γ. Βουγιούκα, της ΠΟΣΙΠΥ (ομοσπονδία σωματίων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας) κ. Θ. Χατζηπαναγιώτου, της ΠΟΣΚΕ (κλινικοεργαστηριακοί γιατροί) κ. Φ. Πατσουράκο, καθώς και με τον εκπρόσωπο της ΠΕIΦΠΦΥ (ένωση ιδιωτικών φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας), κ. Α. Κρεμμύδα, εξήγησαν τους λόγους για τους οποίους προχωρούν σε επίσχεση.
«Ζητήσαμε και ζητούμε από την Πολιτεία να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από τις συμβάσεις της με τους παρόχους υγείας, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η παροχή των υπηρεσιών μας στους ασφαλισμένους του Οργανισμού. Όλοι οι φορείς που εκπροσωπούν Ιατρικά Διαγνωστικά Κέντρα, Ιατρικά Διαγνωστικά Εργαστήρια, και Κλινικο – Εργαστηριακούς ιατρούς, με τη στήριξη του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου καταφεύγουν στην έσχατη λύση της επίσχεσης παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς τον ΕΟΠΥΥ, απόφαση-«μονόδρομο» μετά την αδιαλλαξία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, παρά την συνεισφορά τους σε μακρόχρονο διάλογο για να μην στερηθεί ο ασφαλισμένος πολίτης τις διαγνωστικές εξετάσεις που έχει ανάγκη», αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους.
Ο κ. Βλασταράκος έκανε λόγο για «αδιέξοδο της πολιτικής με τις λογιστικές αλχημείες του υπουργείου Υγείας», καθώς και για «ισοπεδωτική απαίτησή του για clawback από τους παρόχους Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας». Η προσπάθειά μας, όπως πρόσθεσε, στοχεύει μόνον στην υπεράσπιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των ασφαλισμένων και των ασθενών στην ιατρική και τη φαρμακευτική περίθαλψη.
Ο κ. Βουγιούκας ζήτησε ενίσχυση του προϋπολογισμού 2014 του ΕΟΠΥΥ στον κωδικό των εργαστηριακών εξετάσεων, τουλάχιστον κατά 160 εκατ. ευρώ, ενώ ο κ. Πατσουράκος δήλωσε ότι «δεν είναι δυνατόν οι γιατροί να υποστούν τις ίδιες περικοπές που υπέστησαν το 2013 με το νόμο του clawback και με τον οποίο υποχρεώθησαν να επιστρέψουν 40-50% του κύκλου εργασιών τους για ιατρικές πράξεις που είχαν εκτελέσει».

Οι εκπρόσωποι των Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ζητούν επίσης εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών συνταγογράφησης, μέσω των Διαγνωστικών Πρωτοκόλλων, και άμεση εξόφληση των οφειλομένων.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk