Καθαρά κέρδη μετά τους φόρους 3,63 εκατ. ευρώ παρουσίασε η εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου Δίας ΕΕΧ το πρώτο τρίμηνο του 2010 έναντι ζημιών 2,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2009. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η αύξηση της κερδοφορίας οφείλεται στη συνεχή αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου προς τις αγορές της ευρύτερης περιοχής καθώς και στην αξιοποίηση των μεγάλων διακυμάνσεων που παρουσίασαν οι εν λόγω αγορές στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Σημειωτέον ότι τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Δίας έχει η Εurobank ΕFG Αsset Μanagement ΑΕΠΕΥ. Η τιμή της μετοχής παρέμεινε σταθερή κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010, έναντι πτώσης 5,8% του γενικού δείκτη του ΧΑ, ενώ το discount, δηλαδή η διαφορά τιμής διαπραγμάτευσής της από την εσωτερική αξία της, διαμορφώθηκε στο 44,07%.

Στις 31.3.2010 το χαρτοφυλάκιο της Δίας ΕΕΧ ήταν επενδεδυμένο ως εξής: ελληνικές μετοχές 34,31%, ξένες μετοχές 53,39%, 1% αμοιβαία κεφάλαια και το υπόλοιπο ήταν μετρητά.