Γράφουν: Ιωάννης Σειραδάκης * Νικόλαος Σπύρου * Σταύρος Αυγολούπης * Χάρης Βάρβογλης * Κώστας Κόκκοτας * Ελένη Λιβανίου * Μανώλης Πλειώνης * Πέτρος Ροβίθης * Κώστας Μαυρομμάτης