ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΜΗΝΟ 2021       ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΜΗΝΟ 2020

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ          6.834                4.619

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ    4.785                2.723

ΑΠΕΙΛΕΣ             4.104                2.496

ΔΡΑΣΤΕΣ             7.242                4.814