Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δράση αφορά τα εμπορικά κέντρα των πόλεων. Οι δήμοι έχουν τη δυνατότητα με καινοτόμες εφαρμογές, όπως video analytics και πομποδέκτες Bluetooth, να συγκεντρώνουν ακριβή και realtime δεδομένα για την κίνηση των επισκεπτών στα ανοιχτά κέντρα εμπορίου. Ετσι, διευκολύνονται η συγκριτική αξιολόγηση τάσεων συγκέντρωσης επισκεπτών σε διαφορετικές χρονικές περιόδους ή ανάμεσα σε εμπορικούς δρόμους, η ανάλυση επιδόσεων μεταξύ διαφορετικών περιοχών. Αναδεικνύονται επίσης περιοχές του εμπορικού κέντρου που είναι ελκυστικές για τους επισκέπτες, συγκρίνοντας την κυκλοφορία του κοινού κοντά σε αγορές τροφίμων, κινηματογράφους, αίθουσες παιχνιδιών, στοές κ.λπ. Εκτός από στρατηγικές προώθησης, βάσει αυτών των δεδομένων, μπορούν να ληφθούν αποφάσεις για τα μέτρα ασφαλείας, τις υπηρεσίες στάθμευσης και τη βελτιστοποίηση των χρεώσεων στην περιοχή, σύμφωνα με τη συγκέντρωση των επισκεπτών και τις ώρες αιχμής.

Για την καλύτερη επικοινωνία τους με τους πολίτες οι δημοτικές αρχές μπορούν να επιλέξουν τον ψηφιακό πίνακα ελέγχου, ένα εργαλείο λογοδοσίας και παρακολούθησης της εφαρμογής πολιτικών στην πόλη. Το δημοτικό Dashboard αποτυπώνει σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση της πόλης και για αυτό περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τους εξής τομείς: εξυπηρέτηση του πολίτη, οικονομικά του δήμου, παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και περίθαλψης, απασχόληση, ασφάλεια, περιβάλλον. Μπορεί επίσης να αναπτυχθεί και ένα contact center του δήμου με τους δημότες, τους επισκέπτες και τις επιχειρήσεις, με διευρυμένο ωράριο και πολυκαναλική πρόσβαση (τηλέφωνο, email, chat με εκπρόσωπο), που θα δρομολογεί τα αιτήματα στην κατάλληλη υπηρεσία. Η καινοτομία δίνει και τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής δημοκρατίας, μέσω πληροφοριακού συστήματος που εξασφαλίζει τη διαβούλευση για θέματα που απασχολούν τους πολίτες, τη συλλογή και αξιολόγηση προτάσεων από πολίτες και τοπικούς φορείς, την υποβολή ιδεών από κάθε ενδιαφερόμενο, την παρουσίαση καλών πρακτικών και τις δυνατότητες ψηφοφορίας ή βαθμολόγησης των προτάσεων που έχουν υποβληθεί.