Τράπεζα της Ελλάδος: Πτώση κερδών λόγω μείωσης του ELA

Ποσό 644,3 εκατ. ευρώ θα μεταφερθεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου

Πτωτικά κινήθηκαν το 2018 τα καθαρά έσοδα και τα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος, κυρίως λόγω της μείωσης της εξάρτησης των ελληνικών τραπεζών από τον έκτακτο μηχανισμό παροχής ρευστότητας (ELA).

Τη Δευτέρα εγκρίθηκαν από το Γενικό Συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας οι ελεγμένες από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Οικονομικές της Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2018.

Τα καθαρά έσοδα της χρήσης 2018 ανήλθαν σε 1.199,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, σε 541,8 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της Τράπεζας στη χρήση 2018 ανήλθαν σε 657,6 εκατ. ευρώ, έναντι 941,8 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη θα διανεμηθούν με βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 71 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος.

Μετά τη διανομή του προβλεπόμενου μερίσματος προς τους μετόχους, ποσό 644,3 εκατ. ευρώ θα μεταφερθεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 3 του εν λόγω άρθρου.

Το μικτό μέρισμα ανά μετοχή που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας για διανομή ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ, αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Ανάλυση των αποτελεσμάτων

Αναλυτικότερα, τα μεγέθη του 2018 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Τα συνολικά καθαρά έσοδα από την εφαρμογή της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, τις πράξεις παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα, τους τόκους των χαρτοφυλακίων, τις προμήθειες και τα λοιπά έσοδα από τις εργασίες εσωτερικού και εξωτερικού διαμορφώθηκαν σε 1.199,4 εκατ. ευρώ, έναντι 1.441,7 εκατ. ευρώ στη χρήση 2017, σημειώνοντας μείωση κατά 16,8%. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στη μειωμένη χρήση από τα πιστωτικά ιδρύματα του μηχανισμού έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ειδικότερα:

* Τα καθαρά έσοδα από τόκους, χρηματοοικονομικές πράξεις και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος του Ευρωσυστήματος διαμορφώθηκαν σε 1.040,9 εκατ. ευρώ, έναντι 1.310,8 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 20,6%.

* Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 14,4% και διαμορφώθηκαν σε 89,2 εκατ. ευρώ, έναντι 78,0 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

* Τα έσοδα από μετοχές και συμμετοχές αυξήθηκαν κατά 17,9 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 56,8 εκατ. ευρώ έναντι 38,9 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

* Τέλος, τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 12,5 εκατ. ευρώ, έναντι 14,0 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 10,7%.

* Έξοδα

Τα συνολικά έξοδα της Τράπεζας πλην προβλέψεων (δαπάνες προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών, αποσβέσεις, λοιπές δαπάνες διαχείρισης και λοιπά έξοδα) διαμορφώθηκαν σε 343,4 εκατ. ευρώ, έναντι 391,3 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 47,9 εκατ. ευρώ.

Η μεταβολή αυτή οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στις έκτακτες δαπάνες ύψους 52,4 εκατ. ευρώ που επιβάρυναν την προηγούμενη χρήση και αφορούσαν κυρίως την έκτακτη εισφορά χρήσεων 2008 και 2009 που κατέβαλε η Τράπεζα, βάσει των διατάξεων των ν. 3808/2009 και ν. 3845/2010, καθώς και των σχετικών προσαυξήσεων.

Σχηματίστηκαν προβλέψεις ύψους 198,4 εκατ. ευρώ στη χρήση 2018. Μέσω του σχηματισμού επαρκών προβλέψεων ισχυροποιείται η οικονομική θέση της Τράπεζας, ώστε αυτή να αντεπεξέρχεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί και στους κινδύνους που αναλαμβάνει.

Το συνολικό ύψος των συσσωρευμένων προβλέψεων, στις 31 Δεκεμβρίου 2018, διαμορφώθηκε σε 7.805,8 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk