• Αναζήτηση

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμο στην Deutsche Bank

Στην επιβολή προστίμου ύψους € 15.000 στο νομικό πρόσωπο DEUTSCHE BANK AG LONDON, προχώρησε η Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Αιτία είναι το γεγονός ότι προέβη σε ανοιχτές πωλήσεις 13.097.042 μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., κατά παράβαση του άρθρου 12(1.β) του κανονισμού 236/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτό εξειδικεύεται με το άρθρο 5(1.ε) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 827/2012.

Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk