• Αναζήτηση
 • Νέο πλαίσιο για τα κεραιοσυστήματα το καλοκαίρι του 2018

  Προγραμματική συμφωνία για το σχεδιασμό ενός σύγχρονου και λειτουργικού πλαισίου αδειοδότησης κεραιοσυστημάτων, καθώς και ενός αντίστοιχου πλαισίου

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Προγραμματική συμφωνία για το σχεδιασμό ενός σύγχρονου και λειτουργικού πλαισίου αδειοδότησης κεραιοσυστημάτων, καθώς και ενός αντίστοιχου πλαισίου για την ανάπτυξη πάρκων κεραιών υπέγραψαν ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κ. Βασίλης Μαγκλάρας και ο πρόεδρος του ΤΕΕ, κ. Γιώργος Στασινός. Οι δυο φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους ώστε εντός των προσεχών μηνών το ΤΕΕ να παραδώσει τεχνικές και λειτουργικές βελτιώσεις και συγκεκριμένες λύσεις στα ζητήματα της χωροθέτησης και αδειοδότησης κεραιών. Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης των απαραίτητων αλλαγών, σύμφωνα με το σημερινό χρονοδιάγραμμα, είναι το καλοκαίρι του 2018.
  Επίσης, στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα νέο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα αδειοδότησης για τα κεραιοσυστήματα, το οποίο θα διασυνδεθεί λειτουργικά με το υφιστάμενο σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών και να καταδειχθούν άρτιες τεχνικές διαδικασίες για την ανάπτυξη ενός νέου, αποτελεσματικού πλαισίου ελέγχου της εγκατάστασης κεραιοσυστημάτων από την Πολιτεία.
  Για μια σημαντική μεταρρύθμιση στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών, κάνει λόγο ο κ. Μαγκλάρας, τονίζοντας ότι αυτή «θα οδηγήσει στην επίλυση του σημαντικού προβλήματος του εκσυγχρονισμού και της βελτίωσης της νομοθεσίας και των διαδικασιών αδειοδότησης πάσης φύσεως κεραιοσυστημάτων. Η κοινή επιστημονική και τεχνική επιτροπή θα προτείνει άρτιες νομοθετικά και τεχνικά λύσεις που θα βελτιώνουν τις διαδικασίες και θα ενισχύουν την διαφάνεια αδειοδότησης των κεραιοσυστημάτων τηλεπικοινωνιών, ευρυεκπομπής, καθώς και τηλεόρασης και ραδιοφώνου, με σκοπό αφενός την προστασία της δημοσίας υγείας και την αντιμετώπιση του προβλήματος των αυθαίρετων ή παράνομων κατασκευών. Αφετέρου τη βελτίωση των χρόνων και όρων αδειοδότησης των εν λόγω κεραιοσυστημάτων ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν ομαλά και με προβλέψιμο τρόπο οι επενδύσεις των επιχειρήσεων στους τομείς της ψηφιακής οικονομίας, των νέων τεχνολογιών και της ψυχαγωγίας».
  Αναλυτικά, στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας, θα προωθηθούν η μελέτη και η κωδικοποίηση των διαδικασιών έκδοσης αδειών εγκατάστασης κεραιών, μέσω Ομάδων Εργασίας με όλες τις αναγκαίες επιστημονικές ειδικότητες. Αυτή θα λαμβάνει υπόψη της τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες της χώρας για ασύρματες τηλεπικοινωνίες, όπως αυτές εξελίσσονται διεθνώς, και την ανάγκη προστασίας των πολιτών και του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. Επίσης, θα περιλαμβάνει πλήρη κείμενα νομοθετικών ρυθμίσεων (δηλαδή νόμοι και εξουσιοδοτικές διατάξεις).
  Ακόμη, προβλέπεται μελέτη και σύνταξη Τεχνικών Οδηγιών (ΤΟΤΕΕ) για τη χωροθέτηση και τη μορφή των κεραιών σε δομημένο περιβάλλον, σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, σε δασικές περιοχές, σε αρχαιολογικούς χώρους και τυχόν άλλες ιδιαίτερες περιπτώσεις που θα προκύψουν κατά την μελέτη. Αυτές θα προκύψουν μέσα από Ομάδες Εργασίας, με όλες τις αναγκαίες επιστημονικές ειδικότητες και θα είναι δομημένες με μορφή που να διευκολύνουν τόσο την μελέτη εγκατάστασης κεραιών όσο και την διαδικασία έγκρισής τους. Οι ΤΟΤΕΕ μετά την έγκριση τους από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης θα τυγχάνουν υποχρεωτικής εφαρμογής από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  Προβλέπεται η ενσωμάτωση στα πληροφοριακά συστήματα του ΤΕΕ των διαδικασιών έκδοσης αδειών που θα προκύψουν από τις ανωτέρω μελέτες για τις απαιτούμενες υποδομές εγκατάστασης κεραιών (ιδίως δομικά στοιχεία, ηλεκτρομηχανολογικές βοηθητικές εγκαταστάσεις, παροχή δικτύων κοινής ωφέλειας). Το σύστημα θα υποστηρίζει τον έλεγχο πληρότητας μελετών και δικαιολογητικών και την έγκριση της άδειας, είτε αυτοδικαίως, είτε με δρομολόγηση για έγκριση στους αρμόδιους φορείς. Επίσης, θα υποστηρίζεται η εφαρμογή των χρονικών περιθωρίων που θα οριστούν από τη ΓΓΤΤ και θα παρέχεται πλήρης ιχνηλασιμότητα των ενεργειών που εκτελούνται.
  Το ανωτέρω πληροφοριακό σύστημα θα προσφέρει και θα δέχεται υπηρεσίες μέσω διεθνών προτύπων (web services) με τα πληροφοριακά συστήματα της ΕΕΤΤ ή άλλα που θα ζητήσει η ΓΓΤΤ. Τέλος, προωθείται η δημιουργία και χρήση Μητρώου Ελεγκτών για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων κεραιών. Θα δημιουργηθούν πρωτόκολλα ελέγχου με σκοπό την τυποποίηση των ελέγχων κι εφόσον απαιτηθεί από την ΓΓΤΤ, το ΤΕΕ θα υλοποιήσει τυχόν διαδικασία πιστοποίησης (εξεταστική ύλη, εξετάσεις, έκδοση αποτελεσμάτων).
  Σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα θα χρειαστούν δύο μήνες για τις απαραίτητες θεσμικές αλλαγές, ακόμη δύο μήνες για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού συστήματος και ακόμη ένας μήνας για την πλήρη λειτουργία του νέου πλαισίου, με στόχο ως το καλοκαίρι του 2018 να έχουν υλοποιηθεί όλες οι απαραίτητες εργασίες.
  «Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προωθεί ουσιαστικά τον θεσμικό του ρόλο ως τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας. Η συνεργασία μας με το Υπουργείο και τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων θα οδηγήσει στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου και στην εισαγωγή νέων ηλεκτρονικών διαδικασιών για την επίλυση προβλημάτων δεκαετιών» δήλωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ. «Έχουμε ήδη την εμπειρία αλλαγής του τρόπου λειτουργίας της αγοράς μέσα από τέτοια ηλεκτρονικά συστήματα, όπως το σύστημα δήλωσης των αυθαιρέτων, οι ελεγκτές δόμησης και το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών. Το ΤΕΕ προωθεί και με αυτήν τη συμφωνία τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, τη διαφάνεια, την τυποποίηση, την ιχνηλασιμότητα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών» τόνισε.
  Στην Κοινή Επιτροπή που θα χειριστεί τα παραπάνω ζητήματα συμμετέχει και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).
  Οικονομία