• Αναζήτηση
 • Νομοθετικές αλλαγές για δράστες αξιόποινων πράξεων

  Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα,  για δράστες αξιόποινων πράξεων με ψυχικές ή διανοητικές διαταραχές και με ρυθμίσεις για ποινικές διώξεις καλλιεργητών βιομηχανικής κάνναβης, συναινετικά διαζύγια και εγκλήματα κατά των ζώων συντροφιάς περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που κατατέθηκε στη Βουλή.

  ΤοΒΗΜΑ Team

  Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα,  για δράστες
  αξιόποινων πράξεων με ψυχικές ή διανοητικές διαταραχές και με ρυθμίσεις
  για ποινικές διώξεις καλλιεργητών βιομηχανικής κάνναβης, συναινετικά
  διαζύγια και εγκλήματα κατά των ζώων συντροφιάς περιλαμβάνει το
  νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που κατατέθηκε στη Βουλή.

  Στο σχέδιο νόμου, με τίτλο «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» προβλέπονται, μεταξύ άλλων:

  •  Ορίζεται ότι το δικαστήριο διατάσσει το κατάλληλο θεραπευτικό μέτρο για άτομο, που διέπραξε αξιόποινη πράξη, η οποία απειλείται με ποινή στερητική ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους αντί για έξι μήνες εφόσον υφέρπει ο κίνδυνος διάπραξης άλλων ανάλογης βαρύτητας εγκλημάτων σε περίπτωση που αφεθεί ελεύθερο. Παράλληλα, ρυθμίζεται ο μέγιστος χρόνος διάρκειας του θεραπευτικού μέτρου και παρέχεται η δυνατότητα άρσης ή αντικατάστασης του μέτρου που επιβλήθηκε με αίτηση του θεραπευμένου.
  • Οι δαπάνες θεραπείας και εισιτηρίου καλύπτονται από τον ασφαλιστικό φορέα του ατόμου και σε περίπτωση που δεν υπάρχει, από το κράτος.
  • Επιτρέπονται θεραπευτικά μέσα απαραίτητα για τη θεραπεία, όπως χορήγηση αδειών και εξόδων, και μέσα αυξημένης ψυχιατρικής φροντίδας και ασφάλειας -προστατευτική απομόνωση και σωματικός περιορισμός- ενώ απαγορεύονται απολύτως μέτρα, όπως στείρωση ή λοβοτομή.

  Συναινετικό διαζύγιο με συμβολαιογραφική πράξη

  Θεσπίζονται νέες ρυθμίσεις για το συναινετικό διαζύγιο και ορίζεται ότι ο γάμος μπορεί να λυθεί και με συμφωνία μεταξύ των συζύγων. Η λύση του γάμου βεβαιώνεται με τη σύνταξη σχετικής συμβαιολογραφικής πράξης.Κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων στο Μονομελές Πρωτοδικείο ή Ειρηνοδικείο, η αίτηση μπορεί να ασκηθεί και προφορικά.

  Αλλαγές για καλλιεργητές βιομηχανικής κάνναβης

  Τροποποιούνται οι διατάξεις και προσδιορίζονται οι περιπτώσεις, καθώς και η σχετική διαδικασία, για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά τον έλεγχο της συγκομιδής εγκεκριμένου καλλιεργητή βιομηχανικής κάνναβης.
  Ακόμη παρέχεται η δυνατότητα παράστασης πολιτικής αγωγής στα φιλοζωικά σωματεία για την υποστήριξη της κατηγορίας και μόνο κατά την εκδίκαση εγκλημάτων κατά ζώων συντροφιάς.

  Άλλες ρυθμίσεις που προβλέπονται στο σχέδιο νόμου

  Αύξηση του αριθμού των οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης. Επανακαθορισμό του τρόπου βαθμολόγησης των υποψηφίων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

  Ρυθμίζονται  θέματα αναφορικά με τη στελέχωση της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) και αυξάνεται κατά δέκα (10) ο αριθμός των θέσεων προσωπικού. Ακόμη, τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο και ορίζεται: «σε βάρος του υπόχρεου, δεκαετής παραγραφή της αξίωσης του δικαιούχου για την αναπλήρωση του διαχειριστικού ελλείμματος (Κατά τα ισχύοντα προβλέπεται 20ετής παραγραφή των αξιώσεων και των χρηματικών απαιτήσεων του Δημοσίου).

  Τέλος, προβλέπεται ότι ο χρόνος φύλαξης των ενταλμάτων πληρωμής και κάθε διαχείρισης, ο οποίος εφεξής ανέρχεται σε 10 έτη, παρατείνεται σε εκκρεμείς περιπτώσεις καταλογισμού μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης για τη δημοσιονομική διαφορά. Σήμερα τα εν λόγω δικαιολογητικά φυλάσσονται για 20 χρόνια, χωρίς να επιτρέπεται η καταστροφή τους πριν την παρέλευση της προθεσμίας για την άσκηση του ένδικου μέσου.

  Πολιτική
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk