• Αναζήτηση
 • Εκσυγχρονίζεται το σύστημα βιομηχανικής ιδιοκτησίας

  Διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας και τη μείωση του συναλλακτικού κόστους κατά την κατάθεση αιτήσεων για τη χορήγηση τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εισάγει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τους υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η τροπολογία έχει κατατεθεί στο νομοσχέδιο για τις υπαίθριες αγορές και τις αλλαγές της επιμελητηριακής νομοθεσίας, το οποίο συζητείται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

  ΤοΒΗΜΑ Team

  Διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας και τη μείωση του συναλλακτικού κόστους κατά την κατάθεση αιτήσεων για τη χορήγηση τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εισάγει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τους υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η τροπολογία έχει κατατεθεί στο νομοσχέδιο για τις υπαίθριες αγορές και τις αλλαγές της επιμελητηριακής νομοθεσίας, το οποίο συζητείται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

  Μιλώντας νωρίτερα σήμερα στην επιτροπή της Βουλής ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας, Αλέξης Χαρίτσης, αναφέρθηκε στο περιεχόμενο της τροπολογίας για τη Βιομηχανική Ιδιοκτησία και ενημέρωσε τους βουλευτές ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση εγκαθιδρύεται ο θεσμός του πιστοποιημένου συμβούλου ευρεσιτεχνίας που εκσυγχρονίζει το σύστημα προστασίας της ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, μειώνει το κόστος για τον καταθέτη και αντιμετωπίζει ζητήματα μονοπωλιακού ελέγχου της αγοράς. Ο Αλέξης Χαρίτσης ενημέρωσε επίσης ότι με τις προωθούμενες διατάξεις εκσυγχρονίζεται το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο του ΟΒΙ με την εισαγωγή της ψηφιακής υπογραφής και της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών για την κατάθεση κάθε τίτλου βιομηχανικής ιδιοκτησίας, με τρόπο ώστε να εναρμονιστεί το ελληνικό με το ευρωπαϊκό πλαίσιο και ούτως ώστε να γίνει πράξη ένα ουσιαστικό πρόγραμμα αναβάθμισης και εξορθολογισμού της βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα.

  Ο κ. Χαρίτσης αναφερόμενος στον ΟΒΙ και τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, είπε ότι ύστερα από μια παρατεταμένη περίοδο προβλημάτων έχει εξυγιανθεί πλήρως, αυξάνοντας τις αναπτυξιακές του δράσεις. Καρπός αυτής της προσπάθειας είναι το πλεόνασμα της τάξης των 3 εκ. ευρώ τον τελευταίο χρόνο- ενώ την περασμένη χρονιά ο ΟΒΙ συνέβαλε στην αποπληρωμή των οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, κλείνοντας έτσι μια εκκρεμότητα άνω των δέκα ετών. Για πρώτη φορά επίσης, όπως σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός, μετά το 2007 ξεκινούν να λειτουργούν από φέτος οι περιφερειακές βιβλιοθήκες του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας πιλοτικά σε 4 περιφέρειες (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και Ιωάννινα) που θα επεκταθούν σταδιακά και στις 13 περιφέρειες της χώρας.

  «Ως Υπουργείο Οικονομίας δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας και τη σύνδεσή τους με την παραγωγή. Τόσο μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία (το ΕΣΠΑ, τα νέα Ταμεία όπως το EquiFund, τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο). Όσο και με ρυθμίσεις σαν και αυτή που φέρνουμε σήμερα η οποία δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την αξιοποίηση της βιομηχανικής ιδιοκτησίας για την τεχνολογική αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας» ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός.

  Τι αλλάζει με την τροπολογία

  Μέχρι σήμερα το νομικό καθεστώς αναφορικά με το δικαίωμα παράστασης ή κατάθεσης εγγράφων ενώπιον του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) έχει ως εξής:
  Δικαίωμα παράστασης ή κατάθεσης εγγράφων ενώπιον του Ο.Β.Ι. έχει όποιος αντλεί δικαίωμα από αίτηση ευρεσιτεχνίας ή αίτηση Πιστοποιητικού Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ) και ο πληρεξούσιός του δικηγόρος.
  Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την κατάθεση αίτησης χορήγησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας στον ΟΒΙ.

  Με την παρούσα τροπολογία, [η οποία γίνεται σε υλοποίηση σύστασης του ΟΟΣΑ (Εργαλειοθήκη III)], εκτός από τα παραπάνω πρόσωπα, δικαίωμα παράστασης ή κατάθεσης εγγράφων ενώπιον του ΟΒΙ έχει και ο εξουσιοδοτημένος για το σκοπό αυτό πιστοποιημένος σύμβουλος ευρεσιτεχνίας.
  Με τον τρόπο αυτό εισάγεται και στην Ελλάδα ο θεσμός του πιστοποιημένου συμβούλου ευρεσιτεχνίας που ισχύει ήδη σε άλλες χώρες.

  Για να λειτουργήσει στην πράξη ο θεσμός του πιστοποιημένου συμβούλου ευρεσιτεχνίας πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα πρέπει να συγκροτηθεί φορέας κατάρτισης και πιστοποίησης των υποψήφιων συμβούλων ευρεσιτεχνίας, να οριστεί το περιεχόμενο των σχετικών προγραμμάτων βασικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και μετεκπαίδευσης, η διάρκειά τους, η διαδικασία πιστοποίησης και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια. Όλα τα παραπάνω θα καθορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα, η έκδοση του οποίου προβλέπεται στην παρούσα τροπολογία.

  Παράλληλα, με την παρούσα τροπολογία εισάγεται και η κατάθεση των αιτήσεων για χορήγηση κάθε είδους τίτλων και πιστοποιητικών βιομηχανικής ιδιοκτησίας αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο καθώς και η καταβολή των σχετικών τελών αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών.

  Πολιτική
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk