Επανέρχεται η απαγόρευση για δόμηση σε καλλιεργήσιμα χωράφια

Παρελθόν θα αποτελούν διατάξεις που μετέτρεπαν την πολύτιμη Γη Υψηλής Παραγωγικότητας σε οικόπεδα, εάν ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τους υδρογονάνθρακες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Παρελθόν θα αποτελούν διατάξεις που μετέτρεπαν την πολύτιμη Γη Υψηλής Παραγωγικότητας σε οικόπεδα, εάν ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τους υδρογονάνθρακες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ειδικότερα, καταργούνται οι διατάξεις του νόμου Καλαφάτη για την αυθαίρετη δόμηση (4178/2013), σύμφωνα με τις οποίες μπορούσε, κατά παρέκκλιση, να αλλάξει χρήση Γη Υψηλής Παραγωγικότητας. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, το μόνο που θα επιτρέπεται στις συγκεκριμένες εκτάσεις _ οι οποίες προστατεύονται από το Σύνταγμα και τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (3698/2000 Τμήμα Ε´)_ είναι αλλαγή χρήσης μόνο εάν εξυπηρετεί αγροτική δραστηριότητα ή μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που έχει εισαχθεί στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση, «νομίμως εκδοθείσες διοικητικές πράξεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, σε ακίνητα εντός εκτάσεων Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας με πρόσωπο σε εθνικές, επαρχιακές και δημοτικές οδούς, ή και βρίσκονται εντός αποστάσεως διακοσίων (200) μέτρων από τον άξονα εθνικών, επαρχιακών οδών και εκατόν πενήντα (150) μέτρων από τον άξονα δημοτικών οδών, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη δημοσίευση του παρόντος».
Όμως σε αυτά τα ακίνητα δεν θα επιτρέπεται η ανανέωση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης στην περίπτωση που η αρχική δεν έχει υλοποιηθεί. Στα ήδη υφιστάμενα κτίρια επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός τους, καθώς και η λήψη και ανανέωση περιβαλλοντικών όρων, αδειών λειτουργίας και αδειών εγκατάστασης, όπου απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Πάντως αποτελεί ζητούμενο η τύχη των δημοσίων εκτάσεων γης υψηλής παραγωγικότητας οι οποίες έχουν περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ. Πληροφορίες αναφέρουν, μάλιστα, ότι θα ζητηθεί από κόμματα της αντιπολίτευσης ονομαστική ψηφοφορία για το συγκεκριμένο άρθρο, 50.
Ενδεχόμενη αλλαγή χρήσης και έκδοση νέας έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης για τα ακίνητα σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας, μετά την ψήφιση του νέου νόμου, θα μπορεί να γίνεται με γνωμοδότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΠΕΧΩΠ) της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), αποκλειστικά για υλοποίηση Αγροτικής Δραστηριότητας, καθώς και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. «Αιτήσεις έκδοσης αδειών έγκρισης και αδειών δόμησης που έχουν κατατεθεί νομίμως με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εξετάζονται βάσει των καταργούμενων διατάξεων ύστερα από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος», αναφέρει η νέα διάταξη.
Οι περιπέτειες της Γης Υψηλής Παραγωγικότητας
Είναι αξιοσημείωτο ότι την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει επανειλημμένως προσπάθειες «αξιοποίησης» των συγκεκριμένων εκτάσεων _ οι οποίες υπολογίζονται σε περίπου 15 εκατομμύρια στρέμματα πανελλαδικά. Το 2005 επί υπουργίας Ευάγγελου Μπασιάκου, είχε προωθηθεί ρύθμιση (ν. 3399/2005). που ευνοούσε την αλλαγή χρήσης σε αγροτική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας εκατέρωθεν του άξονα εθνικών οδών και σε βάθος 600 μέτρων (https://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=179698).
Με τον νόμο για τη βιοποικιλότητα (3937/2011), η τότε υπουργός Περιβάλλοντος κυρία Τίνα Μπιρμπίλη καταργούσε τη ρύθμιση Μπασιάκου.
Όμως, τον Σεπτέμβριο του 2011, ο τότε αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος κ. Νίκος Σηφουνάκης περνά διάταξη στον νόμο «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» με την οποία επιτρέπεται η δόμηση σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας σε όσους είχαν καταθέσει πλήρεις φακέλους πριν τον νόμο Μπιρμπίλη (https://www.tovima.gr/society/article/?aid=422732).
Τον Ιούλιο του 2013, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος εκείνη την περίοδο κ. Σταύρος Καλαφάτης, φέρνει στη Βουλή ρύθμιση (https://www.tovima.gr/society/article/?aid=522851) ώστε να επιτρέπεται η χορήγηση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης σε ακίνητα εντός εκτάσεων Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας, εφόσον αυτά έχουν πρόσωπο σε εθνικές, επαρχιακές και δημοτικές οδούς ή βρίσκονται εντός αποστάσεως 200 μέτρων από τον άξονα αυτών.


Σύνδεσμος οίνου: η γεωργική γη πρέπει να σωθεί

Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου και γενικότερα ο αμπελοοινικός κόσμος υποδέχτηκε με συγκρατημένη αισιοδοξία την κατάθεση της τροπολογίας στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ. Σε ανακοίνωση αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Πρόκειται στην πραγματικότητα για μια παρέμβαση που θα θέσει τέλος σε έναν μηχανισμό που κατέστη από εξαίρεση κανόνας, υποβαθμίζοντας το περιβάλλον, την αισθητική της υπαίθρου και κατατρώγοντας την υπάρχουσα μικρή καλλιεργήσιμη γη. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Νόμο 2945/2001, «σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας εκτός από τη (γεωργική εκμετάλλευση)». Με την ΚΥΑ υπ’ αριθ. 168040/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1528/7-9-2010) οι αμπελουργικές ζώνες ΠΟΠ δύνανται να αναγνωριστούν ως γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας (ΚΥΑ 168040 ΦΕΚ 1528Β/7-9-2010)».

Σύμφωνα με τον αμπελοοινικό κόσμο, η υπό συζήτηση τροπολογία είναι ένα μικρό βήμα για την διατήρηση και αξιοποίηση της γεωργικής γης κατά τα πρότυπα των σύγχρονων κρατών, όπου ο σαφής καθορισμός των χρήσεων γης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της γεωργίας και την ορθολογική οικιστική ανάπτυξη.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «την ώρα που ο αγροτικός κόσμος μαστίζεται από την οικονομική δυσπραγία και η Χώρα αναζητά τρόπους να αναπτύξει την πρωτογενή παραγωγή της, η σχετική τροπολογία κινείται στην σωστή κατεύθυνση. Για κλάδους μάλιστα όπως η αμπελουργία και η οινοποιία που δεν είναι ανταγωνιστικές λόγω του μικρού γεωργικού κλήρου (ο Μέσος Όρος είναι 6 στρέμματα!) κάθε μέτρο που υποβοηθά τη σωτηρία της γεωργικής γης πρέπει να ενθαρρύνεται».

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk