Οι 1.043 διοριστέοι ΔΕ σε θέσεις του Δημοσίου από το ΑΣΕΠ

Εκδόθηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) ο οριστικός πίνακας με τα ονόματα των 1.043 διοριστέων σε θέσεις τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημόσιου Τομέα.

Εκδόθηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) ο οριστικός πίνακας με τα ονόματα των 1.043 διοριστέων σε θέσεις τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημόσιου Τομέα. Πρόκειται για επιτυχόντες σε θέσεις των κλάδων/ειδικοτήτων ΔΕ Γραμματέων, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικού.

Σήμερα, Παρασκευή, καταχωρίστηκαν τα αποτελέσματα της Προκήρυξης 1ΕΓ/2016 του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 3/10.5.2016 και διορθ. ΦΕΚ 4/19.5.2016, Τεύχη Προκηρύξεων ΑΣΕΠ). Οι πίνακες διοριστέων, όπως ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ, θα αποσταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.
Αξίζει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με την προκήρυξη 3/2016, μετά τη δημοσίευση των πινάκων διοριστέων από το ΑΣΕΠ, εκδίδεται απόφαση κατανομής του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την οποία διορίζονται σταδιακά στις θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο (ή ειδικότητα). Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στις διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων στους οποίους οι επιτυχόντες διατίθενται προς διορισμό.
Οι διοριζόμενοι πρέπει να καταθέσουν κατά τον χρόνο του διορισμού τους στον οικείο φορέα τα απαιτούμενα από τον φορέα κατά νόμο δικαιολογητικά διορισμού που βαρύνουν αποκλειστικά τους ιδίους, πλην εκείνων των δικαιολογητικών τα οποία υποχρεούται αυτεπάγγελτα να αναζητήσει ο φορέας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ν. 3242/2004, Ν. 3448/2006 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19.7.2013), εντός της οριζόμενης από τον νόμο προθεσμίας, άλλως οι υποψήφιοι τίθενται εκτός της διαδικασίας του διορισμού και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι.
Πριν από την υπογραφή της πράξεως διορισμού του προσωπικού που προσλαμβάνεται διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που υποβάλλει ο υποψήφιος και που είναι απαραίτητα για τον διορισμό.
Μετά την έκδοση πράξης διορισμού, ο οικείος φορέας υποχρεούται να αποστείλει στο ΑΣΕΠ αντίγραφο της σχετικής πράξης ανάληψης υπηρεσίας.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk