Παραλείψεις σε μελέτες της «Ελληνικός Χρυσός» εντοπίζει το υπουργείο

Με δύο επιστολές-καταπέλτη προς την εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» αντεπιτίθεται το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΟΠΑΠΕΝ).

Με δύο επιστολές-καταπέλτη προς την εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» αντεπιτίθεται το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΟΠΑΠΕΝ).

Στα σχετικά έγγραφα τα οποία υπέγραψε την Τρίτη ο υπουργός κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης εντοπίζονται παραλείψεις, κενά και σοβαρά προβλήματα στα προσαρτήματα τεχνικών μελετών που είχε υποβάλει η εταιρεία για τη «Μεταλλουργική Μονάδα Χαλκού, Χρυσού και Θειικού Οξέως Μαντέμ Λάκκου» και τη «Νέα Μονάδα Εμπλουτισμού Μαντέμ Λάκκου». Το υπουργείο τα επιστρέφει στην εταιρεία και ζητά εντός 45 ημερών να υποβάλει εκ νέου διορθωμένες τις τεχνικές μελέτες και να καταθέσει τις απόψεις της επί της προόδου υλοποίησης του έργου.

Ειδικά για τις εγκαταστάσεις μεταλλουργίας, στο σχετικό έγγραφο αναφέρεται ότι «δεν έχει εκτελεστεί πρόγραμμα δοκιμών σε κατάλληλη ημι-βιομηχανική κλίμακα, επί τόπου του έργου», όπως είχε ζητηθεί.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το Τμήμα Μεταλλευτικών και Ενεργειακών Ορυκτών του υπουργείου, δεν αναφέρονται τα απαιτούμενα χωματουργικά έργα, καθώς και τα αντίστοιχα της προπαρασκευής, στοιχεία αναγκαία για τον καταρτισμό του προϋπολογισμού του έργου, στον οποίο επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη αποκατάστασης του περιβάλλοντος.

Επίσης, επισημαίνονται διάφορες τεχνικές λεπτομέρειες, οι οποίες αφορούν την ασφάλεια του εργασιακού και φυσικού περιβάλλοντος. Όσον αφορά το ζήτημα της εύρυθμης λειτουργίας της ακολουθούσας την τήξη παραγωγικής διαδικασίας, με κριτήριο την ποιότητα και εμπορευσιμότητα των τελικών προϊόντων, η ειδική υπηρεσία του υπουργείου επισημαίνει ότι στην υποβληθείσα τεχνική μελέτη δεν υπάρχει σχετική αναφορά και πρέπει να συμπληρωθεί η μελέτη ή να τεκμηριωθεί επαρκών ο λόγος για τον οποίο δεν απαιτείται να γίνει αναφορά.

Σχετικά με τη μονάδα εμπλουτισμού, το υπουργείο επισημαίνει ότι δεν αποτυπώνεται ο δρόμος προσπέλασης από το κύριο οδικό δίκτυο προς την εγκατάσταση, ενώ ζητούνται επιπλέον τεχνικές διευκρινίσεις και στοιχεία.

Να σημειωθεί ότι προ ημερών η εταιρεία είχε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας διότι το υπουργείο παρέλειψε να εγκρίνει τις συγκεκριμένες τεχνικές μελέτες για τα έργα εντός της προθεσμίας των 60 ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους που προβλέπει η νομοθεσία, χωρίς, όπως ανέφερε η εταιρεία, «να υπάρξει καμιά αμφισβήτηση της πληρότητας υποβολής της σχετικής τεχνικής μελέτης».

Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk