Συνήγορος του Πολίτη: Παρέμβαση για τα ιδρύματα παιδικής προστασίας

Να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφεύγεται η συχνή εναλλαγή εργαζομένων στα ιδρύματα παιδικής προστασίας σε θέσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων και δεσμών με παιδιά και εφήβους και να διασφαλιστεί η δυνατότητα παραμονής των επαγγελματιών αυτών σε βάθος χρόνου μετά από ειδική αξιολόγηση, ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη, με παρέμβασή του στο υπουργείο Εργασίας.

Να ληφθούν τα αναγκαία νομοθετικά και διοικητικά μέτρα ώστε να αποφεύγεται η συχνή εναλλαγή εργαζομένων στα ιδρύματα παιδικής προστασίας σε θέσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων και δεσμών με παιδιά και εφήβους και να διασφαλιστεί η δυνατότητα παραμονής των επαγγελματιών αυτών σε βάθος χρόνου μετά από ειδική αξιολόγηση, ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά από παρέμβασή του στο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τη στελέχωση των ιδρυμάτων παιδικής προστασίας.

Με επιστολή του προς τον υπουργό Εργασίας, ο Συνήγορος επισημαίνει ότι η σταθερότητα του προσωπικού και η επαρκής στελέχωση των ιδρυμάτων παιδικής προστασίας αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικούς παράγοντες για τη σωστή και αποτελεσματική φροντίδα των παιδιών, όπως τονίζεται μεταξύ άλλων και στη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού έχει επισκεφθεί σημαντικό αριθμό ιδρυμάτων παιδικής προστασίας σε όλη τη χώρα και έχει διαπιστώσει ότι πάγιες ανάγκες στελέχωσης των ιδρυμάτων αυτών καλύπτονται, μέσω ολιγόμηνων συμβάσεων, από επικουρικό προσωπικό που επιτελεί έργο κομβικής σημασίας (κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους κλπ).

Αυτό έχει ως συνέπεια να εναλλάσσονται συνεχώς πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στην καθημερινή φροντίδα και υποστήριξη των παιδιών και να προκαλούνται συναισθήματα απώλειας, άγχους και ανασφάλειας σε παιδιά που ήδη έχουν εκτεθεί σε ασταθείς συνθήκες ζωής και έχουν βιώσει αβεβαιότητα, παραμέληση και ανασφάλεια.

Όπως αναφέρει η ανεξάρτητη αρχή, ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του υπουργείου Εργασίας, απαντώντας στην επιστολή του Συνηγόρου, ενημέρωσε για τον προγραμματισμό του υπουργείου όσον αφορά την κάλυψη αναγκών στελέχωσης των ιδρυμάτων παιδικής προστασίας που υπάγονται στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, μέσω συμβάσεων επικουρικού προσωπικού, συμβάσεων ορισμένου χρόνου, προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας και μέσω του θεσμού της κινητικότητας, αλλά απέφυγε να αναφερθεί στη συνεχή εναλλαγή προσώπων λόγω συμβάσεων μικρής διάρκειας και τις ψυχολογικές συνέπειες στα παιδιά που φιλοξενούνται στα ιδρύματα, τα οποία αποτελούν μία ιδιαίτερα ευάλωτη κατηγορία, με αυξημένες ανάγκες συναισθηματικής σταθερότητας και συνεχούς φροντίδας.

Κοινωνία
Σίβυλλα
Helios Kiosk