Ύπουλο παιχνίδι στις πλάτες χιλιάδων Ελλήνων δημιουργών και των πνευματικών τους δικαιωμάτων και μια καταφανής προσπάθεια να ξεπουληθεί το ελληνικό τραγούδι σε ξένες εταιρείες, καταγγέλλουν πολλοί καλλιτέχνες.

Καλλιτέχνες που επιθυμούν την ενοποίηση των δημιουργών σε μια ενιαία στέγη, αλλά που, ωστόσο, κάποιοι πυρπολούν συνεχώς την προσπάθεια.

Το σχέδιο αυτό, όπως καταγγέλλεται, έχει και πολιτικές προεκτάσεις με «στενές επαφές» στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ με συγκεκριμένα πρόσωπα στον χώρο της μουσικής, και ειδικότερα με διευθυντικά στελέχη της ΕΔΕΜ, Ένωσης Δικαιούχων Έργων Μουσικής, που δε θέλουν να χάσουν την όποια εξουσία τους και τον μηνιαίο μισθό τους.

Ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα «Αυγή», έχει προκαλέσει την μήνιν της συντριπτικής πλειοψηφίας των δημιουργών που έχουν βρει στέγη στην «Αυτοδιαχείριση», αλλά και την αντίδραση μελών της ΕΔΕΜ που είναι και μέλη του Σωματείου Δημιουργών 450+. Σύμφωνα με καταγγελίες, δημοσιεύτηκαν ψευδή και αποσπασματικά στοιχεία μιας έκθεσης ελεγκτικού οργάνου, για λόγους σκοπιμότητας και παραπλάνησης του αναγνωστικού κοινού.

Όμως, το βασικότερο πρόβλημα, που προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις στον χώρο της μουσικής, είναι περισσότερο η ερμηνεία κατά το δοκούν συγκεκριμένων αποσπασμάτων απόρρητης έκθεσης ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρείας, με αποτέλεσμα τα συμπεράσματα που εξάγονται να μην έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η «Αυτοδιαχείριση» ελέγχεται σε ετήσια βάση από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές, ενώ έχουν δημοσιευτεί όλα τα απαραίτητα οικονομικά και λοιπά στοιχεία στις δημοσιευμένες Εκθέσεις Διαφάνειας που έχουν εγκριθεί από τις Γενικές

Συνελεύσεις, ενώ τα μέλη της ενημερώνονται τακτικά και γνωρίζουν τη συνολική δραστηριότητα του Οργανισμού τους, η οποία παρουσιάζεται εσκεμμένα αλλοιωμένη μέσα από το άρθρο της εφημερίδας.

Και το κυριότερο: επιχειρείται η πυρπόληση της προσπάθειας ενοποίησης των Ελλήνων δημιουργών, με όχημα την κηλίδωση της σκληρής δουλειάς που γίνεται όλο αυτό διάστημα από τον μεγαλύτερο οργανισμό διαχείρισης μουσικών δικαιωμάτων, την «Αυτοδιαχείριση».

Πολλοί δημιουργοί, μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, μιλούν ήδη για κρυφές συμφωνίες που έχουν γίνει με εταιρεία “start up” αμερικανικών συμφερόντων για την παράδοση στα χέρια ξένων του ελληνικού τραγουδιού και κατ’ επέκταση της μουσικής πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Φαίνεται ότι κάτω από τη μύτη των καλλιτεχνών έχει στηθεί εδώ και καιρό ένα μεγάλο παζάρι για την εξαγορά των ρεπερτορίων τους.

Δεν είναι καθόλου τυχαία, σημειώνουν, η διαρροή της απόρρητης έκθεσης της ΕΥ, αλλά και η επιλεκτική ερμηνεία της, σε συγκεκριμένη εφημερίδα, κομματικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως και δεν είναι τυχαίες οι στενές σχέσεις που έχει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με συγκεκριμένα στελέχη που θέλουν να λυμαίνονται τα πνευματικά δικαιώματα και να ελέγχουν τους Έλληνες δημιουργούς. Και που επιχειρούν να καταστήσουν κυρίαρχους μια ομάδα τεχνοκρατών που δεν γνωρίζουν από συλλογική διαχείριση και προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για το μέλλον τους.

Πηγές της «Αυτοδιαχείρισης», σύμφωνα με πληροφορίες, απαντούν κατηγορηματικά ότι η έκθεση της ΕΥ δεν προσάπτει καμία παράβαση των λογιστικών προτύπων και των νόμων που διέπουν τη λειτουργία του Οργανισμού.

Απαντούν, μάλιστα, με συγκεκριμένα στοιχεία που θα προσκομίσουν και στα αρμόδια δικαστήρια, όποτε αυτό τους ζητηθεί, σύμφωνα με τις πηγές μας.

Για παράδειγμα, υπογραμμίζουν ότι το δημοσίευμα της «Αυγής», αναφέρει επιλεκτικά ποσά και αποσπάσματα της έκθεσης της ΕΥ:

Ποσά προς διανομή

Πιο συγκεκριμένα, το ποσό προς διανομή από τα έσοδα της χρήσης 2019 ανέρχονταν στο ποσό 4.191.648 ευρώ. Από αυτό το ποσό, μέχρι το Μάρτιο του 2021, είχαν διανεμηθεί 2.946.047 ευρώ, άρα το υπόλοιπο προς

διανομή τη συγκεκριμένη ημερομηνία ανερχόταν σε 1.245.601. «Το ποσό αυτό έχει απομειωθεί σήμερα στο 309.465 ευρώ», σημειώνουν.

Οι λόγοι καθυστέρησης καταβολής στους δημιουργούς αιτιολογούνται πλήρως βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Ένας ΟΣΔ είναι υποχρεωμένος να διανείμει στα μέλη του έως και 9 μήνες μετά την είσπραξη του εσόδου από δικαιώματα εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους, εφόσον δεν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι που σχετίζονται με τη διανομή (ελλιπείς playlists, έλλειψη δεδομένων κλπ.). Επομένως, προκειμένου ένας ΟΣΔ να μπορεί να διανείμει, θα πρέπει και να έχει εισπράξει τις οφειλόμενες απαιτήσεις από έσοδα δικαιωμάτων και ταυτόχρονα να τα έχει τεκμηριώσει. Στην περίπτωση της «Αυτοδιαχείρισης», δηλαδή, η ροή καταβολής των οφειλόμενων δικαιωμάτων αιτιολογείται πλήρως και μάλιστα εν μέσω Πανδημίας.

«Οι ισχυρισμοί της αρθρογράφου είναι ψευδείς και ανυπόστατοι διότι δεν έχει καμία γνώση του κλάδου λειτουργίας της συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων και σκοπός της είναι η παραπλάνηση. Ομοίως εσφαλμένα αναφέρει ότι υπάρχουν οφειλόμενα ποσά σε δημιουργούς 33.974 ευρώ από τη χρήση 2018. Το ποσό αυτό έχει ήδη απομειωθεί σε σημαντικό βαθμό και η καθυστέρηση δεν οφείλεται στην «Αυτοδιαχείριση». Υπάρχει πλήρης αιτιολόγηση και στην έκθεση της ΕΥ αλλά ακόμα μια φορά η αναφορά του άρθρου ήταν επιλεκτική για λόγους σκοπιμότητας», τονίζουν.

Υπέρβαση διαχειριστικών εξόδων

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ποσοστό κράτησης για διαχειριστικά κόστη και οι σχετικές υπερβάσεις αυτών των χρήσεων 2018 και 2019 αιτιολογούνται πλήρως βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και έχουν εγκριθεί από όλα τα καταστατικά όργανα του Οργανισμού.

Είναι ευρύτατα γνωστό ότι κάθε επένδυση απαιτεί υψηλότερα κόστη (εμπροσθοβαρής κοστολόγηση, όπως λέγεται) τα τρία πρώτα χρόνια προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη, η αναδιοργάνωση, η πρόσληψη ανθρωπίνου δυναμικού και λοιπές ενέργειες, ώστε να αποδώσει τα σχετικά οφέλη – έσοδα στα επόμενα χρόνια.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η «Αυτοδιαχείριση» μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον αθέμιτου ανταγωνισμού και διακριτικής μεταχείρισης κατάφερε να αυξήσει τα έσοδα της κατά 300% περίπου το 2019.

Οι εν λόγω επενδύσεις των ετών 2018-2019 έχουν ήδη αποδώσει περαιτέρω το έτος 2020 (αλλά και το 2021), με αποτέλεσμα παρά την

πανδημία τα έσοδα του Οργανισμού για το έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019 να υστερούν σε ποσοστό μόλις 6%, και παρά το γεγονός ότι η δημόσια εκτέλεση -ακριβώς λόγω των κλειστών επιχειρήσεων των χρηστών- παρουσίασε μείωση 41%. Ανάλογη δε ήταν η σχετική μείωση και σε άλλους ελληνικούς ΟΣΔ. Ταυτόχρονα, οι διαχειριστικές δαπάνες του Οργανισμού μειώθηκαν περαιτέρω σε σχέση με το έτος 2019 κατά ποσοστό 10% και θα συνεχίσουν να απομειώνονται, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές.

Σημαντικό να τονιστεί ότι η «Αυτοδιαχείριση» δεν έλαβε ούτε ένα ευρώ από το ελληνικό κράτος και τα κατάφερε αποκλειστικά μόνη της, σε αντίθεση με την κρατική ΕΥΕΔ και στη συνέχεια την ΕΔΕΜ (μέσω ΚΥΑ), οι οποίες και οι δύο επιχορηγήθηκαν με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου.

Αναφορικά με τα νομικά έξοδα

Από την πλευρά της «Αυτοδιαχείρισης απαντούν ότι η δημοσιογράφος της εφημερίδας εσκεμμένα αναφέρει επιλεκτικά ποσά για νομικές ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο Οργανισμός.

Το κόστος για νομικές ενέργειες για την προάσπιση των συμφερόντων των μελών της και της βιωσιμότητάς της για τις χρήσεις 2018 – 2019 ανήλθε στο συνολικό ποσό 165.000 ευρώ και όχι 265.000 ευρώ όπως εσφαλμένα και εσκεμμένα αναφέρεται στο άρθρο και περιλαμβάνει αμοιβές εξειδικευμένων νομικών συμβούλων, δικαστικά έξοδα, γνωμοδοτήσεις για την νομική κάλυψη στις αθέμιτες πρακτικές του κράτους επί Σύριζα και ΕΥΕΔ/ΟΠΙ. Τα ποσά αυτά αποτελούν μόλις το 4% των συνολικών εξόδων των χρήσεων 2018 – 2019, δηλαδή ποσοστό ασήμαντο σε σχέση με τα συνολικά μεγέθη του Οργανισμού.

«Είναι αυτονόητο ότι ο Οργανισμός δεν θα επέτρεπε σε κανέναν να απειλήσει τη σύννομη λειτουργία του και την προάσπιση των συμφερόντων των μελών του. Ειδικά σε μία περίοδο επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, κατά την οποία βίωσε πρωτοφανή διακριτική μεταχείριση και αθέμιτες κρατικές πρακτικές, στο πλαίσιο λειτουργίας του ΕΥΕΔ/ΟΠΙ, του φορέα εκείνου – μοναδικής πατέντας στον κόσμο- που ήταν ταυτόχρονα εποπτευόμενος και επόπτης όλων των άλλων ΟΣΔ, πλην του εαυτού του», τονίζουν.

Δανεισμός

Αναφορικά με τις αιτιάσεις στο δημοσίευμα, περί του δανεισμού, οι ίδιες πηγές απαντούν ότι βάσει του Μνημονίου Κατανόησης και της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της «Αυτοδιαχείρισης» και της Παγκόσμιας

Συνομοσπονδίας ΟΣΔ Πνευματικών Δικαιωμάτων (CISAC), δόθηκε στον Οργανισμό άτοκο δάνειο ύψους 1.000.000 ευρώ, η εξόφληση του οποίου θα γινόταν, τμηματικά και άτοκα, σε χρονική περίοδο πέντε ετών.

Με τα εν λόγω συμβατικά κείμενα εξασφαλίστηκαν οι προϋποθέσεις τήρησης των ευρωπαϊκών προτύπων οργάνωσης, τεκμηρίωσης, διανομής και εν γένει λειτουργίας του Οργανισμού, μοναδικών ίσως για ελληνικό ΟΣΔ. Έτσι, συστάθηκε από έναν σημαντικό αριθμό ΟΣΔ μελών της CISAC, ένα ειδικό ταμείο, το ‘Autodia Fund’, ενώ το σχετικό ποσό διατέθηκε αποδεδειγμένα για τη δημιουργία υποδομών, την κάλυψη επενδύσεων και λειτουργικών δαπανών ανάπτυξης του Οργανισμού.

Tο άτοκο δάνειο που πήρε η «Αυτοδιαχείριση» από τη CISAC, επομένως, ήταν η μόνη πηγή χρηματοδότησής της προκειμένου να προβεί σε νέες επενδύσεις, ανάπτυξη και αναδιοργάνωση. «Οι δόσεις αποπληρωμής του άτοκου δανείου εξυπηρετούνται κανονικά. Το ίδιο το ελληνικό δίκαιο δεν επιτρέπει την ενεχυρίαση εσόδων από δικαιώματα. Κανένα δικαίωμα των μελών μας δεν καταστρατηγείται, δε θίγεται το αυτοδιοίκητο του Οργανισμού και δεν παραβιάζεται ο Ν.4481/2017», αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Και το κυριότερο: Καμία περιουσία της «Αυτοδιαχείρισης» και κανένα δικαίωμα των μελών της δεν ενεχυριάσθηκε στη CISAC ως εξασφάλιση για την αποπληρωμή του δανείου.

Έλεγχοι μετά… ελέγχων

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι «είναι απαράδεκτο οι ελεγκτικές διαδικασίες στους ΟΣΔ που επιβάλει ο νόμος να ασκούνται μονομερώς και εκδικητικά με στόχο την εξολόθρευση ενός εξ αυτών». Όσον αφορά την «Αυτοδιαχείριση» έχει εξαντληθεί, λένε, όποιο αυστηρό μέτρο υπάρχει για ΟΣΔ βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Έχει ελεγχθεί τόσες πολλές φορές -και συνεχίζει να ελέγχεται τακτικά από ορκωτούς λογιστές- όσο κανένας άλλος από τους 17 ΟΣΔ συνολικά που λειτουργούν στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός έχει ελεγχθεί από το ΥΠΠΟΑ για τις χρήσεις 2015 – 2019 και ορισμένα κονδύλια/ποσά και για το 2020. «Ενδεχόμενος δε φορολογικός έλεγχος από το 2012 και έπειτα δεν θα επέφερε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα και θα ήταν αμελητέος», επισημαίνουν.

Για τον Γιάννη Γλέζο

Τέλος, πηγές της «Αυτοδιαχείρισης» απαντούν και στα όσα γράφτηκαν στο εν λόγω δημοσίευμα για τον Γιάννη Γλέζο.

Στην Έκθεση Διαφάνειας για το φορολογικό έτος 2018 αναφέρεται: «Ο εκτελών χρέη Γενικού Διευθυντή και Εκτελεστικός Πρόεδρος του Οργανισμού, κος Γιάννης Γλέζος, υπό αυτή του την ιδιότητα, έλαβε ποσό μικτών αποδοχών ύψους Ευρώ 37.867,21 (καθαρών αποδοχών ύψους Ευρώ 22.906,23), ποσά που αφορούν αμοιβές προηγούμενων ετών (2013 –2016) στα οποία ενώ υπήρχε απόφαση Γενικής Συνέλευσης έγκρισης της αμοιβής του ως διαχειριστή δεν τα είχε λάβει για την εν λόγω περίοδο. Με την καταβολή του ως άνω αναδρομικού ποσού επέρχεται ολοσχερής εξόφληση της υποχρέωσης αυτής. Για τα ίδια καθήκοντα έως το Σεπτέμβριο του 2018 εισέπραξε ποσό μικτών αποδοχών ύψους Ευρώ 21.821,45 (καθαρών αποδοχών ύψους Ευρώ 13.200,00). Για το διάστημα κατά το οποίο είχε την ιδιότητα του Προέδρου του ΔΣ (Οκτώβριος – Νοέμβριος 2018) έλαβε το μεικτό ποσό € 1.500, για την ιδιότητα του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δεκέμβριος 2018) έλαβε μικτό ποσό Ευρώ 500,00». Το ως συνολικό ποσό όπως αναλύεται ανωτέρω ανέρχεται σε 61.689 ευρώ, όσο είναι και το ποσό που έλαβε ο κος Γιάννης Γλέζος, τμηματικά και σε μηνιαίες δόσεις και όχι εφάπαξ, και όχι το ποσό 69.059 ευρώ όπως εσφαλμένα και σκόπιμα αναφέρει η δημοσιογράφος η οποία δεν έχει καμία ιδέα κατανόησης οικονομικών μεγεθών και ανάλυσης αυτών.

Μάλιστα, το 2018 είχε δημοσιευθεί για τον Γιάννη Γλέζο πάλι στην «Αυγή» ακριβώς η ίδια αναφορά με τον ίδιο αρνητικό τρόπο. Τότε εξαναγκάστηκε η εφημερίδα να δημοσιεύσει την απάντηση του δημιουργού που ξεκαθάριζε τα πράγματα σε επιστολή του. «Τώρα επαναλαμβάνει ακριβώς τα ίδια. Όμως, το δις εξαμαρτείν ουκ γυναικός σοφής», καταλήγουν.

Σημαίνοντα στελέχη του καλλιτεχνικό χώρου σημειώνουν τέλος ότι όσοι προσπαθούν να πυρπολήσουν την προσπάθεια Ένωσης των Ελλήνων δημιουργών θα αποτύχουν οικτρά. Και σε κάθε περίπτωση θα βρεθούν απέναντι στη Δικαιοσύνη για τις συκοφαντίες τους και απέναντι στους δημιουργούς αντιμετωπίζοντας ηθική απαξία.