• Αναζήτηση
 • ΕΚΤ: Μόνο μία τράπεζα με λιγότερα κεφάλαια από τα απαιτούμενα στην Ευρωζώνη

  Μια τράπεζα διαθέτει λιγότερα κεφάλαια από τις ελάχιστες απαιτήσεις της ΕΚΤ για το 2019 και ως εκ τούτου θα έλθει αντιμέτωπη με περιορισμούς για τα ποσά που μπορεί να διαθέσει σε στελέχη και μετόχους

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Αύξηση σημείωσαν οι συνολικές ανάγκες σε κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (common equity tier 1 – CET1), βάση της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) του 2018, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιοποίησε η ΕΚΤ.
  Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν στο 10,6% από 10,1% το 2017, γεγονός που αποδίδεται στην τελευταία φάση της σταδιακής υλοποίησης του αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου.

  Ωστόσο, μια τράπεζα, χωρίς να κατονομάζεται, διαθέτει λιγότερα κεφάλαια από τις ελάχιστες απαιτήσεις της ΕΚΤ για το 2019 και ως εκ τούτου θα έλθει αντιμέτωπη με περιορισμούς για τα ποσά που μπορεί να διαθέσει σε στελέχη και μετόχους.
  Σημειώνεται ότι οι περισσότερες από τις 119 τράπεζες που εποπτεύει η ΕΚΤ είχαν περισσότερα κεφάλαια CET1 σε σχέση με τις απαιτήσεις της ΕΚΤ, ενώ τέσσερις πέρασαν οριακά το όριο.
  Το κεφάλαιο CET1 είναι το υψηλότερης ποιότητας κεφάλαιο μιας τράπεζας, το οποίο αποτελείται κυρίως από κοινές μετοχές και μετρά την κεφαλαιακή ευρωστία της.
  Σύμφωνα με τα συνολικά αποτελέσματα της SREP 2018, η δομή διακυβέρνησης και η διαχείριση κινδύνων των τραπεζών επιδεινώθηκαν σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο της SREP, ενώ η αξιολόγηση της διαχείρισης από τις τράπεζες των κινδύνων για τη ρευστότητα και τη χρηματοδότηση παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη.
  Στην ανακοίνωσή της η ΕΚΤ αναφέρει ότι το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων αρκετών τραπεζών εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να βελτιώνεται.
  Πέραν του ότι ζήτησε από τις τράπεζες να διακρατούν συγκεκριμένο επίπεδο κεφαλαίου, η ΕΚΤ επέβαλε επίσης μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας ως μέρος της SREP, τα οποία μεταξύ άλλων μπορεί να αφορούν τη βελτίωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αναγκών τους σε ρευστότητα, τα σχέδια χρηματοδότησής τους ή/και την ενδοημερήσια ρευστότητά τους.
  Επιπλέον, η ΕΚΤ επέβαλε μέτρα ποιοτικού χαρακτήρα σε περισσότερες από 80 τράπεζες, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αδυναμιών από την εσωτερική διακυβέρνηση και τη διαχείριση κινδύνων έως τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και την ποιότητα δεδομένων.
  Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ συντάσσει απόφαση SREP για κάθε τράπεζα την οποία εποπτεύει. Εκτός αυτού, η ΕΚΤ ασκεί διαρκή εποπτεία σε καθημερινή βάση στο πλαίσιο της οποίας οι επόπτες της ΕΚΤ αξιολογούν το επιχειρηματικό μοντέλο, τη δομή διακυβέρνησης και τη διαχείριση των κινδύνων, καθώς και το κεφάλαιο και τη ρευστότητα των τραπεζών. Στην απόφαση SREP ενσωματώθηκαν επίσης τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενεργήθηκε το 2018.

  Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ έχει διενεργήσει τέσσερις διαδικασίες SREP από το 2014. Η χρήση κοινής μεθοδολογίας και διαδικασιών λήψης αποφάσεων δίνει τη δυνατότητα στην ΕΚΤ να πραγματοποιεί συγκρίσεις μεταξύ ομοειδών ιδρυμάτων και να διενεργεί αναλύσεις τραπεζών σε ευρύτερη κλίμακα.

  Οικονομία
  One Channel
  Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk