Πλακιωτάκης: Η ΚΥΑ για τα επαγγελματικά σκάφη πλήττει τον θαλάσσιο τουρισμό

«Ο νέος υπουργός Ναυτιλίας συνεχίζει αταλάντευτα το καταστροφικό έργο του προκατόχου του για τη συρρίκνωση και απαξία της ελληνικής ναυτιλίας και των φορέων της υποστηρίζει ο τομεάρχης Ναυτιλίας της ΝΔ

«Ο νέος υπουργός Ναυτιλίας κ. Φώτης Κουβέλης, επιδεικνύοντας αξιοθαύμαστη συντροφική αλληλεγγύη, συνεχίζει αταλάντευτα το καταστροφικό έργο του προκατόχου του υπουργού κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, για τη συρρίκνωση και απαξία της ελληνικής ναυτιλίας και των φορέων της» αναφέρει σε δήλωση του ο τομεάρχης Ναυτιλίας, βουλευτής και τέως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Πλακιωτάκης αναφερόμενος στην Κοινή Υπουργική Απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας».

Ο κ. Πλακιωτάκης επισημαίνει ότι «ως νέος μαθητευόμενος μάγος, θεσμοθέτησε την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1177/19-09-2018 (ΦΕΚ Β’ 4420/04-10-2018) με την οποία καταργεί ουσιαστικά την έως τώρα απαλλαγή καταβολής ΦΠΑ στα επαγγελματικά σκάφη άνω των 12 μέτρων γεγονός το οποίο, πλήττει ανεπανόρθωτα τον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού».

Και προσθέτει ότι «δεδομένου ότι ο κ. Κουβέλης είναι νέος στο Υπουργείο Ναυτιλίας και ίσως να μην γνωρίζει τι ψηφίζει, θέλουμε να του επισημάνουμε ότι η εν λόγω Υπουργική Απόφαση αγνοεί παντελώς την ιδιαιτερότητα της ελληνικής νησιωτικότητας, η οποία προστατεύεται από το άρθρο 101 παρ. 2 και 4 του Συντάγματος. Σχετικά το άρθρο 101 παράγραφος 2 ορίζει ότι “η διοικητική διαίρεση της Χώρας διαμορφώνεται με βάση τις γεωοικονομικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες”, ενώ η παράγραφος 4 σημειώνει πως “ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξή τους”. Απεμπολεί συνεπώς να εξασκήσει το δικαίωμα που δίνει η διάταξη να καθορίζει τους κανόνες ανάλογα με το συμφέρον της χώρας. Αγνοεί επίσης παντελώς το ελληνικό ανάγλυφο καθώς η έννοια της ανοιχτής θάλασσας όπως ορίζεται στο σχέδιο της ΚΥΑ θα απαντάται σε ελάχιστες περιοχές, οι οποίες ουδέποτε ενέπιπταν στην πορεία των πλόων ενός επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.»

Επιπροσθέτως, συνεχίζει ο τομεάρχης της ΝΔ, «ο ορισμός της ανοιχτής θάλασσας έχει γίνει εντελώς αυθαίρετα αγνοώντας την ιδιαιτερότητα της ελληνικής ακτογραμμής και της ελληνικής νησιωτικότητας με τις μικρές αποστάσεις μεταξύ νήσων και ηπειρωτικής γραμμής ή και γειτονικών νήσων μεταξύ τους. Αποκλείει ρητώς πλήθος περιοχών, οι οποίες αποτελούν τους πλέον εμπορικούς πλόες σχεδόν κάθε επαγγελματικού πλοίου αναψυχής».

Ακόμη λέει ότι «η σχετική Υπουργική Απόφαση αγνοεί παντελώς τον Ν. 4256/2014 ως προς την διενέργεια ελάχιστών ημερών ναύλωσης, το χρονικό διάστημα διενέργειας αυτών (3ετία) καθώς και την πολυθρύλητη επικείμενη ίδρυση του Ηλεκτρονικού Μητρώου. Αντιθέτως θέτει ως ημερομηνία εξέτασης της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων για την χορήγηση των απαλλαγών την 31/12 κάθε έτους. Τι θα γίνει ακριβώς αν ένα πλοίο δεν κάνει ναύλους για δύο χρόνια (λόγω επισκευών κτλ.) και κάνει αυτούς το τελευταίο έτος όπως δικαιούται από τον νόμο; Τι θα συμβεί με τα χιλιάδες σκάφη τα οποία έχουν λάβει απαλλαγές υπό ένα τελείως διαφορετικό καθεστώς που εδράζεται στην διατήρηση του επαγγελματικού χαρακτήρα του πλοίου και στην διενέργεια ελάχιστων ημερών ναύλωσης; Ποιος θα αντιμετωπίσει την τεράστια γραφειοκρατία της εξέτασης των ηλεκτρονικών στιγμάτων GPS χιλιάδων σκαφών στο τέλος κάθε χρόνου και πότε θα δίνονται οι οριστικές απαντήσεις περί αποδοχής ή μη των πλόων ενός σκάφους; Οποιαδήποτε από τις παραπάνω διατάξεις, και αν ακόμα εφαρμοστεί σωστά, θα δημιουργεί πάντοτε ανασφάλεια δικαίου, τόσο για τα ελληνικά όσο και για τα αλλοδαπά σκάφη, αφού η όποιας ακρίβειας πιστοποίηση θα γίνεται τον επόμενο χρόνο. Κανένας πλοιοκτήτης αλλά και ναυλωτής δεν θα αναλαμβάνει ποτέ τέτοια υποχρέωση (καταβολής πρόσθετων φόρων) μετά το πέρας του κάθε ναύλου. Η ρύθμιση λοιπόν αυτή, αν εφαρμοστεί, θα υποχρεώσει όλα τα επαγγελματικά πλοία να σταματήσουν όλες τις ναυλώσεις στον Ελληνικό θαλάσσιο χώρο και, εκτός των άλλων, κανένας ναυλωτής δεν θα είναι διατεθειμένος να εμπλακεί σε οποιαδήποτε “περιπέτεια”».

Καταγγέλλει επίσης ότι η εν λόγω Υπουργική Απόφαση «αγνοεί το γεγονός, ότι ο ναυλωτής ενός επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ξοδεύει χιλιάδες ευρώ και διαθέτει αντίστοιχο τουριστικό συνάλλαγμα στην Ελλάδα για να απολαύσει τις ομορφιές των ελληνικών ακτών, νησιών, χωριών, μαρινών κτλ και όχι για να περιφέρεται στα Διεθνή Ύδατα κατά τη μισή διάρκεια των πλόων της ναύλωσης. Δηλαδή ένας ναυλωτής που θα ναυλώσει ένα σκάφος για 10 ημέρες, σχεδόν τις μισές από αυτές θα πρέπει να βρίσκεται στην μέση του πουθενά σε Διεθνή Ύδατα, εκτός Ελληνικών χωρικών υδάτων γιατί έτσι τον υποχρεώνει η διάταξη αυτή, χωρίς να μπορεί να προσεγγίσει στην στεριά επί της ουσίας».

Και καταλήγει λέγοντας: «Η υιοθέτηση μιας τέτοιας Υπουργικής Απόφασης, θα οδηγήσει σε ποσοστό 95% τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής να εξαιρούνται πλέον των σχετικών απαλλαγών (απαλλαγή ΦΠΑ στην αγορά/ναυπήγηση/επισκευή του πλοίου, απαλλαγή ΦΠΑ στην προμήθεια υλικών και αντικειμένων), με αποτέλεσμα να υποχρεωθούν να καταβάλλουν τόσο τον ΦΠΑ επί της αξίας του σκάφους, για τον οποίο τυχόν έχουν ήδη απαλλαγεί, όσο και να καταβάλλουν επιπλέον ΦΠΑ και φόρους στην προμήθεια των καυσίμων, υλικών και ανταλλακτικών που αφορούν το πλοίο κτλ. Κατά συνέπεια, όλες οι σχετικές υπηρεσίες (προμήθεια υλικών, ανταλλακτικών, αναλώσιμων, προμηθειών, καυσίμων, ναυπήγηση, επισκευές κλπ.), θα πάψουν να προέρχονται από τις αντίστοιχες Ελληνικές επιχειρήσεις. Άρα, το πλήγμα δεν είναι μόνο προς την ίδια την επαγγελματική δραστηριότητα της ναύλωσης επαγγελματικών πλοίων (με ότι αυτή συνεπάγεται π.χ. απολύσεις πληρωμάτων, απώλεια εσόδων μαρινών, έσοδα ΝΑΤ, ΝΕΕ, ΦΠΑ, φόρων κλπ.), αλλά τόσο προς τον Τουρισμό όσο και προς το τοπικό Εμπόριο και την Οικονομία».

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Πολιτική
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk