Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς,μίλησεσήμερα στη Βουλή για την τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο ΨΗΠΤΕ σχετικάμε την τιμολόγηση της διαφήμισης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τη διευκρίνηση ζητημάτων γύρω από τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Διάθεσης Τηλεοπτικού Διαφημιστικού Χρόνου.
Μεταξύ άλλων, τόνισε:
«Ως Υπουργείο έχουμε κάνειτεράστια προσπάθεια γιατη ρύθμιση του χώρουτων ΜΜΕ και ειδικά των τηλεοπτικώνΜέσων.
Όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση, το τηλεοπτικό τοπίο ήταν, όχι απλώς αρρύθμιστο, αλλάτακανάλιαδεν είχανάδειεςκαι ο δημόσιοςραδιοτηλεοπτικόςφορέαςήτανανύπαρκτος».
«Ο χώρος της τηλεοπτικής διαφήμισης ήταν γεμάτος από«γκρίζες ζώνες». Με την τροπολογία που καταθέτουμε,κάνουμε ένα σημαντικό βήμα ώστε να υπάρξουν κανόνες διαφάνειας».
«Η κατάσταση που παραλάβαμε ήταν παράγωγο μια ηθελημένης αδιαφορίας. Είχαμε φαινόμενα, όπου διαφημιστικέςεταιρείεςδιεκδικούσαν να πληρωθούν από τα κανάλια και όχι από τους διαφημιζόμενους».
«Αυτή η αδιαφορία έφτιαξε ένα πλαίσιο, στο οποίο είχαμε κανάλια υπερχρεωμένα,με σύνολο 1,5 δισ.ευρώχρέη, καθυστερούμενους μισθούς και μηδενικές οπτικοακουστικές παραγωγές».
«Με τη σημερινή μας παρέμβαση κάνουμε ένα απαραίτητο βήμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο συμπλήρωμα της προσπάθειάς μας να έχουμε μια τηλεοπτική αγορά ρυθμισμένηκαι μεκανόνες διαφάνειας. Τόσο ως προς τηναδειοδότησητων τηλεοπτικών σταθμών όσο και ως προς τους κανόνες που λειτουργεί η διαφημιστική αγορά. Κάτι που είναι προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών».
Όπως ανέφερε ο Νίκος Παππάς, η τροπολογία περιλαμβάνει τα εξής:
Όλες οι παράμετροι μιας συναλλαγής – διαφημιστικής ενέργειας είναι γνωστές σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (ΜΜΕ, διαφημιζόμενο, διαφημιστή).
Για την εξόφληση του Μέσου, εφόσον μεσολαβεί διαφημιστικής, υπεύθυνος είναι τόσο ο διαφημιζόμενος όσο και ο διαφημιστής.
Σε περίπτωση που ο διαφημιζόμενος έχει ήδη καταβάλει στο διαφημιστή την αξία της συναλλαγής με το Μέσο, απαλλάσσεται της ευθύνης.
Τυχόν εκπτώσεις κύκλου εργασιών παρέχονται μόνο αν έχει προηγηθεί έγγραφη σύμβαση μεταξύ Μέσου και διαφημιζόμενου και, αν μεσολαβεί διαφημιστής, και του διαφημιστή.
Οι διαφημιστικές δαπάνες των διαφημιζομένων εκπίπτουν ως επιχειρηματικές δαπάνες μόνο αν γίνονται βάσει των προαναφερθεισών προβλέψεων.
Οι επιστροφές μειώνονται από 9,9% σε 4%.
Η δημιουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Διάθεσης Τηλεοπτικού Διαφημιστικού Χρόνου προχωρά με φορείς υλοποίησης τους ΕΙΤΗΣΕΕ-ΣΔΕ-ΕΔΕΕ.
Στο ηλεκτρονικό σύστημα συμμετέχουν οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας, ενώ μπορούν να συμμετέχουν περιφερειακοίκαι συνδρομητικοί σταθμοίκαθώςκαι η ΕΡΤ.