• Αναζήτηση
 • Υπεγράφη η απόφαση για το νέο «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον»

  Υπεγράφη από τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομίας και Περιβάλλοντος η Κοινή Υπουργική Απόφαση προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ», η οποία περιλαμβάνει και τον οδηγό εφαρμογής. Οι διαθέσιμοι πόροι από το ΕΣΠΑ 2014-2020 ανέρχονται σε περίπου 250 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών κεφαλαίων, αναμένεται να ανέλθει στα 500 εκατ. ευρώ.

  Υπεγράφη από τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομίας και Περιβάλλοντος η Κοινή Υπουργική Απόφαση προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ», η οποία περιλαμβάνει και τον οδηγό εφαρμογής. Οι διαθέσιμοι πόροι από το ΕΣΠΑ 2014-2020 ανέρχονται σε περίπου 250 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών κεφαλαίων, αναμένεται να ανέλθει στα 500 εκατ. ευρώ.

  Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό του προγράμματος

  Στις επιλέξιμες κατοικίες περιλαμβάνονται οι μονοκατοικίες, ο πολυκατοικίες καθώς και τα μεμονωμένα διαμερίσματα. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου). Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, να είναι νόμιμη, να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (μετά την 26.11.2017) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ και να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

  Στην περίπτωση που η κατοικία για την οποία γίνει η αίτηση ενοικιάζεται, ο ωφελούμενος (πλήρης κύριος, επικαρπωτής) δεν δικαιούται την επαύξηση της επιχορήγησης λόγω εξαρτώμενων τέκνων, και το συνολικό ποσό της ενίσχυσης (επιχορήγησης, επιδότησης επιτοκίου και ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης – ΑΙΕ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ στο σύνολο των αιτήσεών του (περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας).

  Η υποβολή αιτήσεων ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του προγράμματος ανά Περιφέρεια και όχι μετά την 31.12.2021. Τα έργα των ωφελούμενων θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα εννέα μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Η επιλεξιμότητα υποβαλλόμενων δαπανών για την ολοκλήρωση των έργων των ωφελουμένων του προγράμματος λήγει στις 16.06.2023.

  Για οποιαδήποτε βοήθεια πάνω στο νέο πρόγραμμα, οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω ειδικού Help Desk, τηλεφωνικού αριθμού που θα είναι σύντομα σε λειτουργία και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας www.ypeka.gr

  Κοινωνία