• Αναζήτηση
 • Alpha Bank: Δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

  Συμφωνία με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) για τη διάθεση της δράσης ΤΕΠΙΧ "Επιχειρηματική Επανεκκίνηση-Ενδιάμεσο" υπέγραψε η Alpha Bank, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δράσεών της για χορήγηση δανείων σε μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Συμφωνία με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) για τη διάθεση της δράσης ΤΕΠΙΧ «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση-Ενδιάμεσο» υπέγραψε η Alpha Bank, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δράσεών της για χορήγηση δανείων σε μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
  Σκοπός της, συνολικού προϋπολογισμού 384 εκατ. ευρώ είναι η συνεπένδυση κεφαλαίων Τραπεζών και Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ), σε αναλογία 1:1, για την παροχή δανείων επιχειρηματικής αναπτύξεως σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς στην κατανομή του προϋπολογισμού και με ευνοϊκούς όρους χρηματοδοτήσεως.
  Ειδικότερα, μέσω της Alpha Bank θα χορηγηθούν επενδυτικά δάνεια και κεφάλαια κινήσεως αναπτυξιακού σκοπού με ευνοϊκούς όρους, ως κατωτέρω:
  – Προνομιακό επιτόκιο μειωμένο κατά 50%, λόγω της άτοκης συμμετοχής του ΤΕΠΙΧ, (πλέον εισφοράς του Ν.128/75, για το 50% του κεφαλαίου).
  § Ευελιξία αποπληρωμής, ανάλογα με το συναλλακτικό κύκλωμα κάθε επιχειρήσεως.
  § Υψηλό ποσό χρηματοδοτήσεως, έως Ευρώ 800.000 για επενδυτικά δάνεια και έως 300.000 ευρώ για κεφάλαια κινήσεως αναπτυξιακού σκοπού.
  Επιπλέον, οι επιχειρήσεις με εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, στο πλαίσιο των ∆ράσεων του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 ή του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, δύνανται να χρηματοδοτηθούν για το μέρος της Ιδιωτικής Συμμετοχής του έργου, με μακροπρόθεσμο δάνειο μέσω της ∆ράσεως «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση».
  Τα ανωτέρω δάνεια προβλέπεται να χορηγηθούν έως την 30.6.2018 και εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο διαθέσιμος προϋπολογισμός.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις εντάξεως στη ∆ράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση-Ενδιάμεσο», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Τραπέζης www.alpha.gr. και να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Alpha Bank.
  Οικονομία
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Extravagant σκηνικό… Η στάχτη από το πούρο έπεσε ξαφνικά πάνω στο βαρύτιμο χαλί του 18ου αιώνα. Δίπλα ακριβώς στον πίνακα του... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk