• Αναζήτηση
 • Τρία σχέδια νόμου για την ποιότητα των καυσίμων

  Λίγο πριν η Ελλάδα βρεθεί και πάλι υπόλογη στο ευρωδικαστήριο, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε ένα

  Λίγο πριν η Ελλάδα βρεθεί και πάλι υπόλογη στο ευρωδικαστήριο, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε έναν νομοθετικό οίστρο, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τρία νομοσχέδια για την ποιότητα και το πλαίσιο κατανομής των καυσίμων, καθώς και για τις μεθόδους υπολογισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

  Η διαδικασία παραπομπής της χώρας μας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησε τον περασμένο Μάιο (έχει λάβει προειδοποιητική επιστολή από την Κομισιόν). Η υπόθεση αφορά την οδηγία 2015/652/ΕΕ για τον καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού και των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ. Η ενσωμάτωση της οδηγίας 2015/652/ΕΕ έπρεπε να είχε γίνει έως την 21η Απριλίου 2017.
  Ειδικότερα το υπουργείο έθεσε σε διαβούλευση έως τις 6 Νοεμβρίου τρία σχέδια νόμου:
  – το πρώτο ενσωματώνει την ευρωπαϊκή οδηγία 2015/652, η οποία αφορά στον καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των απαιτήσεων υποβολής αντίστοιχων εκθέσεων, όπως προβλέπεται από την Οδηγία 98/70/ΕΚ. Στην ίδια διαβούλευση συμπεριλαμβάνεται και Υπουργική Απόφαση για τη μεθοδολογία υπολογισμού των εκπομπών αερίων.
  – το δεύτερο ορίζει τις προδιαγραφές ποιότητας των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, με την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513 και την τροποποίηση της Οδηγίας 98/70/ΕΚ. Προβλέπει, επιπλέον, την αλλαγή του υφιστάμενου πλαισίου για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά, με στόχο την προώθηση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
  Το τρίτο σχέδιο νόμου, το οποίο συνοδεύεται και με αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση, τροποποιεί το άρθρο 15Α του νόμου 3054/2002, με σκοπό τη βελτίωση του πλαισίου κατανομής βιοντίζελ, καθώς και τη θεσμοθέτηση υποχρέωσης ανάμειξης της βιοαιθανόλης με τη βενζίνη. Η βιοαιθανόλη παράγεται από ενεργειακά φυτά (π.χ. από γλυκό σόργο κ. α.) και παρότι χρησιμοποιείται πλέον ευρέως, έχουν διατυπωθεί σοβαρές ενστάσεις. Οι όποιες αντιρρήσεις εστιάζουν στην υποβάθμιση των εδαφών από τις καλλιέργειες ενεργειακών φυτών, τα οποία παράλληλα δρουν ανταγωνιστικά προς την υπόλοιπη καλλιεργήσιμη γη.  
  Δείτε επίσης
  Κοινωνία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk