Ένα βήμα πριν την έξοδο από το Χρηματιστήριο Αθηνών η Μαΐλλης

Σε δήλωση αποδοχής της δημόσιας πρότασης της HIG Luxembourg Holdings 46 Sarl, για το σύνολο του 10,2%, που κατέχει, άμεσα και έμμεσα (μέσω της Horqueta) στην Μ. Ι. Μαΐλλης ΑΕΒΕ, προχώρησε ο Μιχάλης Μαΐλλης. Οι μετοχές θα μεταβιβαστούν, όλες μαζί, μετά τη λήξη της περιόδου αποδοχής, δηλαδή, μετά την 3/10/2014.

Σε δήλωση αποδοχής της δημόσιας πρότασης της HIG Luxembourg Holdings 46 Sarl, για το σύνολο του 10,2%, που κατέχει, άμεσα και έμμεσα (μέσω της Horqueta) στην Μ. Ι. Μαΐλλης ΑΕΒΕ, προχώρησε ο Μιχάλης Μαΐλλης. Οι μετοχές θα μεταβιβαστούν, όλες μαζί, μετά τη λήξη της περιόδου αποδοχής, δηλαδή, μετά την 3/10/2014.

Η HIG Capital κατέχει αυτή τη στιγμή το 78,172% και αποκτώντας τις μετοχές του Μιχάλη Μαΐλλη (10,2%), θα χρειάζεται το 1,628% των μετοχών της εταιρείας, για να αποκτήσει το 90% και να ενεργοποιηθεί το squeeze-out ( η έξοδός της από το χρηματιστήριο της Αθήνας)
Ο κ. Μαΐλλης φέρεται ότι προχώρησε στην πώληση των μετοχών του, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα, πως η συμφωνία που επετεύχθη, είναι η καλύτερη δυνατή λύση για τη διάσωση και ανάκαμψη της εταιρίας, δεδομένου του υψηλού μη βιώσιμου δανεισμού της και μετά την πρώτη αναδιάρθρωση του χρέους της, ο οποίος οδηγούσε αναπότρεπτα την εταιρεία σε οικονομική κατάρρευση.
Υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τη θυγατρική στη Ρουμανία
Στην υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης στη Ρουμανία για την απόκτηση μετοχών που έχουν εκδοθεί από τη θυγατρική της εταιρεία S.C. M.J. Maillis Romania S.A., προχώρησε η εταιρεία Μ.Ι. Μαΐλλης ΑΕΒΕ.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι, σε συνέχεια των όσων έχουν σχετικά δημοσιοποιηθεί στο κεφάλαιο 2.24 του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Πληροφοριακού Δελτίου της από 30-6-2014 υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, την οποία έχει υποβάλει η εταιρεία H.I.G. Luxembourg Holdings 46 S.a.r.l.για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, μετά την από 10-9-2014 έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ρουμανίας, η εταιρεία προχωρά στην υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης στη Ρουμανία για την απόκτηση των 1.912.486 μετοχών, που έχουν εκδοθεί από τη θυγατρική της εταιρεία S.C. M.J. Maillis Romania S.A. και αντιπροσωπεύουν το 0,65% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας, στην τιμή των 0,1 Ρουμανικού Λέι/ ανά μετοχή και συνολικά 191.248,60 Ρουμανικά Λέι, δηλαδή, ισόποσο με 43,264.02 ευρώ (η «Δημόσια Πρόταση στη Ρουμανία»). Η περίοδος εγγραφής για την αποδοχή της εν λόγω Δημόσιας Πρότασης στη Ρουμανία είναι 15 εργάσιμες ημέρες και θα πραγματοποιηθεί από 19 Σεπτεμβρίου 2014 έως 9 Οκτωβρίου 2014. Σημειώνεται ότι η Δημόσια Πρόταση στη Ρουμανία δεν επιφέρει ουδεμία επιρροή στη λειτουργία της εταιρείας ούτε στη διαδικασία της από 30-6-2014 υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, που διεξάγεται ήδη στην Ελλάδα.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk