Μείωση 4,1% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Ιανουαρίου 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιανουαρίου 2013, έναντι μείωσης 9,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκάμηνου Φεβρουαρίου 2013 – Ιανουαρίου 2014, σε σύγκριση με τον ίδιο Δείκτη του δωδεκάμηνου Φεβρουαρίου 2012 – Ιανουαρίου 2013, παρουσίασε μείωση κατά 6,0%, έναντι αύξησης 1,2% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.

Η ΕΛΣΤΑΤ αποδίδει τη μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 4,1% το μήνα Ιανουάριο 2014 στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων κατά 3,4% και στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 4,1%.

Ακόμη, η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον Ιανουάριο 2014 αποδίδεται στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 1,5% και στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 7,4%.