Καλλικράτης Συστήνονται οι επτά αποκεντρωμένες διοικήσεις

Με τον ορισμό των προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων ολοκληρώνεται η διαδικασία της σύστασης των επτά νέων αποκεντρωμένων διοικήσεων που συστήνονται με βάση το νόμο για τον «Καλλικράτη» και θα αποτελέσουν το «μάτι του κράτους» στην περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση. Οι νέες επτά αποκεντρωμένες διοικήσεις, όπως θα ονομάζονται, άρχισαν να στελεχώνονται ήδη με το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στις κρατικές περιφέρειες.

Με τον ορισμό των προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων ολοκληρώνεται η διαδικασία της σύστασης των επτά νέων αποκεντρωμένων διοικήσεων που συστήνονται με βάση το νόμο για τον «Καλλικράτη» και θα αποτελέσουν το «μάτι του κράτους» στην περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση.

Οι νέες επτά αποκεντρωμένες διοικήσεις, όπως θα ονομάζονται, άρχισαν να στελεχώνονται ήδη με το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στις κρατικές περιφέρειες.

Συγκεκριμένα, με βάση τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, συνιστώνται ως ενιαίες αποκεντρωμένες μονάδες διοίκησης του κράτους οι εξής:

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η οποία εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Αττικής με έδρα την Αθήνα.

2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λάρισα.

3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Ιωάννινα.

4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με έδρα την Πάτρα.

5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου με έδρα τον Πειραιά.

6. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, η οποία εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο.

7. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, η οποία εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση προΐσταται Γενικός Γραμματέας, ενώ οι θα ασκούν όλες τις αρμοδιότητες της κρατικής περιφέρειας που δε μεταφέρονται στην αυτοδιοίκηση «και θα συνιστούν το σημείο συνάντησης και συνεργασίας της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης».

Ηδη, μετά την έγκριση των προεδρικών διαταγμάτων των οργανισμών των επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από το Συμβούλιο της Επικρατείας, άρχισαν να συντάσσονται και οι αποφάσεις κατάταξης του προσωπικού στις οργανικές θέσεις που προβλέπονται από αυτά. Η κατάταξη των υπαλλήλων πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στους κλάδους και κατηγορίες που προβλέπονται στα προεδρικά διατάγματα για κάθε αποκεντρωμένη διοίκηση.

Εξάλλου, με νομοθετική ρύθμιση που δημοσιεύθηκε ήδη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η θητεία των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των σημερινών κρατικών Περιφερειών έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010.

Η θητεία των προϊσταμένων των Διευθύνσεων Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων, Ελέγχου Κατασκευής Έργων και Ελέγχου Συντήρησης Έργων καθώς και των υποκείμενων μονάδων τους παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2011, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τους Οργανισμούς των αποκεντρωμένων διοικήσεων, οι ανωτέρω Διευθύνσεις οι οποίες συστήθηκαν με τον ν. 2503/1997, εξακολουθούν να λειτουργούν έως την 30η Ιουνίου 2011 και υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης.

Ως εκ τούτου, και με δεδομένο το μεταβατικό χαρακτήρα της ανωτέρω ρύθμισης, καμία αλλαγή δεν επέρχεται τόσο στη δομή όσο και στη θέση των προϊσταμένων των εν λόγω Διευθύνσεων έως τις 30 Ιουνίου 2011.

Προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού για τον μήνα Ιανουάριο του 2011, οι αρμόδιοι εκκαθαριστές των κρατικών περιφερειών (προϊστάμενοι διευθύνσεων ή τμημάτων Οικονομικής Διοίκησης) οφείλουν να φροντίσουν για την έγκαιρη αποστολή των καταστάσεων μισθοδοσίας του προσωπικού που μεταφέρεται στις Γενικές Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και για την μισθοδοσία του Ιανουαρίου 2011.

Για τις περιπτώσεις όπου δύο ή περισσότερες κρατικές περιφέρειες συγχωνεύονται σε μία Αποκεντρωμένη διοίκηση, ο εκκαθαριστής της έδρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης θα πρέπει να φροντίσει για την συγκέντρωση των μισθοδοτικών καταστάσεων των επί μέρους νομών και στην συνέχεια να τις προωθήσει για εκκαθάριση.

Με νομοθετική ρύθμιση, στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που συστήθηκαν από 1η Ιανουαρίου 2011 και οι οποίες εδρεύουν στον Πειραιά, μπορεί να μεταταχθούν ή να μεταφερθούν, αναλόγως, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το κράτος.

Η μετάταξη του μονίμου προσωπικού πραγματοποιείται στις κενές οργανικές θέσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στον Πειραιά, με παράλληλη κατάργηση των οργανικών θέσεων που κατέχουν οι υπάλληλοι οι οποίοι μετατάσσονται.

Η μεταφορά του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου θα γίνει σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, με παράλληλη κατάργηση των οργανικών θέσεων που κατέχουν οι υπάλληλοι οι οποίοι μεταφέρονται, αλλά σε καμία περίπτωση ο συνολικός αριθμός των μεταφερόμενων ή μετατασσόμενων δεν θα υπερβεί το συνολικό αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
Σίβυλλα
Helios Kiosk