Την πορεία των μέτρων για τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος και κατ’ επέκταση της οικονομίας, συζήτησαν την Τετάρτη ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Αλογοσκούφης και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργος Προβόπουλος.

Στη συνάντηση διαπιστώθηκε ότι το σχέδιο εφαρμόζεται ομαλά, μετά την έγκριση του, μεταξύ των τριών πρώτων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ψήφισή του από τη Βουλή.

Ήδη, αρκετές τράπεζες έχουν ανακοινώσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων τους εντός του Ιανουαρίου, με σκοπό τη συμμετοχή τους στο σκέλος του σχεδίου που αφορά στην ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης με τη διάθεση προνομιούχων μετοχών στο Ελληνικό Δημόσιο.

Επίσης, έχουν υποβληθεί αιτήσεις από πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος για την έκδοση ειδικών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Ήδη, έχουν εκδοθεί αποφάσεις από τον υπουργό Οικονομίας, μετά από σχετική εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος, για τη διάθεση ειδικών ομολόγων συνολικής ονομαστικής αξίας 2,01 δισ. ευρώ σε δύο πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για άντληση ρευστότητας.

Παράλληλα, η Τράπεζα της Ελλάδος εξετάζει τις αιτήσεις που έχουν υποβάλει και άλλα πιστωτικά ιδρύματα.