Ξεκινούν στην Καστοριά οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της Αναπαράστασης του Λιμναίου Οικισμού Δισπηλιού, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Δήμαρχο Γιάννη Κορεντσίδη.

Το έργο περιλαμβάνει επεμβάσεις επισκευής και συντήρησης της αναπαράστασης του Νεολιθικού Λιμναίου Οικισμού στον αρχαιολογικό χώρο Δισπηλιού Καστοριάς προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι φθορές που έχουν σημειωθεί στην αναπαράσταση (κατά κύριο λόγο τη φυσική φθορά που επήλθε λόγω του χρόνου που μεσολάβησε από την κατασκευή της αναπαράστασης στα τέλη της δεκαετίας του 1990), χωρίς, ωστόσο, να αλλοιωθεί ριζικά η μορφή της.

Παράλληλα, αντιμετωπίζει τα ζητήματα ασφαλείας των επισκεπτών προκειμένου ο οικισμός να καταστεί και πάλι ελκυστικός και κατάλληλος για την υποδοχή κοινού.

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός εξαμήνου, ενώ η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί από το πρόγραμμα INTERREG «Διατήρηση αυθεντικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Να τονίσουμε πως το συγκεκριμένο σημείο του Δήμου Καστοριάς μπορεί να χαρακτηριστεί και ως τοπόσημο, δεδομένου πως προσελκύει πολυάριθμους επισκέπτες και η αποκατάσταση του θεωρούνταν απαραίτητη για την κοινωνία της πόλης.