«Ελλάδα 2.0»: Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αλλάζουν την Ελλάδα!

Τα 60 δισ. ευρώ που θα κινητοποιήσει το «Ελλάδα 2.0» προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας αποτελούν τη μεγαλύτερη μόχλευση επενδυτικών πόρων στην ιστορία της χώρας.

Το «Ελλάδα 2.0» είναι ένα πολύ φιλόδοξο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που η επιτυχία του θα αλλάξει την εικόνα της χώρας, συμβάλλοντας, καταλυτικά, στη μετάβαση από την ανάκαμψη του 2021 στην ανάπτυξη το 2022.

Καταφέρνοντας να πάρουμε, ως ποσοστό του ΑΕΠ, τα περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη και με μεγάλη διαφορά (20% του ΑΕΠ, έναντι κάτω του 15% για τα αμέσως επόμενα κράτη), οφείλουμε να αξιοποιήσουμε αυτή μας την πρωτιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα επόμενα έτη. Η υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» προβλέπεται ότι θα οδηγήσει σε μόνιμη αύξηση του ΑΕΠ, κατά 7% περίπου και σε 180.000-200.000 νέες, μόνιμες, θέσεις εργασίας μέχρι το 2026.

Τα 60 δισ. ευρώ που θα κινητοποιήσει το «Ελλάδα 2.0» προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας αποτελούν τη μεγαλύτερη μόχλευση επενδυτικών πόρων στην ιστορία της χώρας. Πρόκειται για ένα αναπτυξιακό εργαλείο, πολύτιμο στην προσπάθειά μας να αφήσουμε, οριστικά, πίσω τη ζημία των 40 δισ. ευρώ που προκάλεσε στην οικονομία και στην κοινωνία το ξέσπασμα της πανδημίας.

Συνεχίζοντας την ευρύτερη μεταρρυθμιστική μας πολιτική, η επιτυχία της οποίας έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Eurogroup, μέχρι τον νέο υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0» θα υλοποιηθούν εμβληματικές μεταρρυθμίσεις, με χαρακτηριστικότερες τις εξής:

l Διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ειδικού Λογαριασμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΛΑΠΕ).

l Πολεοδομικά σχέδια σε ολόκληρη την Ελλάδα, δημιουργία νέου χωροταξικού σχεδιασμού για ΑΠΕ, βιομηχανία, τουρισμό και υδατοκαλλιέργειες.

l Πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων.

l Διαχείριση αποβλήτων με νέα νομοθεσία για την υλοποίηση βιώσιμων χώρων υγειονομικής ταφής και κέντρων ανακύκλωσης και σύσταση νέας ρυθμιστικής αρχής για τα ύδατα και τα λύματα.

l Σχέδιο δράσης για την παροχή «πελατοκεντρικών» ψηφιακών υπηρεσιών από την πλευρά της Δημόσιας Διοίκησης. Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα μητρώων και συστημάτων του Δημοσίου.

l Εκσυγχρονισμός και απλοποίηση του εργατικού δικαίου και ψηφιακός μετασχηματισμός συστημάτων εργασίας (περιλαμβάνεται εδώ η καθοριστική για τη μείωση της αδήλωτης εργασίας καθιέρωση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, έργο για το οποίο υπάρχει ήδη ανάδοχος).

l Επιτάχυνση των επενδύσεων στον τομέα της Υγείας. Μείωση του clawback και εξορθολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης.

l Καθολική διασύνδεση ταμειακών μηχανών με την Εφορία και ηλεκτρονική τιμολόγηση.

l Απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και αναβάθμισή του σε ποιότητα και ασφάλεια κ.λπ.

Ταυτόχρονα, μέσω του Ταμείου, παρέχονται επιδοτήσεις για ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες αφορούν, σχεδόν, αποκλειστικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, δρομολογείται μια σειρά προγραμμάτων για τους μικρομεσαίους, τα οποία θα αρχίσουν να βγαίνουν, σταδιακά, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται ενδεικτικά το πρόγραμμα ψηφιοποίησης επιχειρήσεων, μέσω του οποίου θα μπορούν οι δικαιούχοι να εκσυγχρονίσουν, ψηφιακά, την επιχείρησή τους (πρώτο τρίμηνο του 2022). Επίσης, στους μικρομεσαίους απευθύνεται και το μεγάλο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» για τις επιχειρήσεις, που θα αφορά εκείνους που θέλουν να κάνουν εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, πρόγραμμα εξαιρετικά σημαντικό με τις εξελίξεις που όλοι αναγνωρίζουμε στην αγορά ενέργειας.

Επιπρόσθετα, δρομολογείται η προκήρυξη προγράμματος για τις αγροτικές και τις μεταποιητικές αγροτικές επιχειρήσεις, το οποίο θα δίνει έμφαση στη συνεργασία μικρομεσαίων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τροφίμων. Θα βγει, ακόμη, ένα πρόγραμμα για εξειδικευμένες μορφές τουρισμού (π.χ. ορεινός, καταδυτικός, κ.λπ.), καθώς και ένα πρόγραμμα για βιομηχανικές επενδύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μέσω του «Ελλάδα 2.0» καλύπτουμε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας με επιδοτήσεις.

Παράλληλα, στο Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχει το κομμάτι των δανείων, από τα οποία μπορούν να επωφεληθούν όλοι, αρκεί να αποκτήσουν τραπεζικό προφίλ εντός της επόμενης τριετίας. Είναι κάτι που αποτελεί, άλλωστε, βασική προϋπόθεση για να υλοποιήσει κάποιος μία επένδυση. Εντός του επόμενου μήνα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθυνθούν στις τράπεζες (αμέσως μόλις δημοσιεύσουν τις προσκλήσεις τους προς τις επιχειρήσεις) για να καταθέτουν το επενδυτικό τους σχέδιο.

Συνεπώς, σε αντίθεση με όσα υποστηρίζει η αντιπολίτευση, το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι για τους λίγους και σίγουρα δεν τίθεται κάποιο είδος αποκλεισμού από το συγκεκριμένο αναπτυξιακό εργαλείο. Απευθύνεται σε όλους εκείνους που θέλουν να επενδύσουν, έχουν το ανάλογο σχέδιο και μπορούν να βρουν τα ίδια κεφάλαια για αυτόν τον σκοπό.

Στο πλαίσιο αυτού, μάλιστα, οι επιχειρηματίες μπορούν να συνδυάσουν, εφόσον το επιθυμούν, τις επιδοτήσεις με τα δάνεια, καθώς επίσης τα δάνεια με τον Αναπτυξιακό νόμο, προκειμένου να λάβουν δάνειο και φορολογική απαλλαγή για να υλοποιήσουν το επενδυτικό τους σχέδιο.

Από πλευράς μας, στο υπουργείο Οικονομικών, για την ταχύτερη και αρτιότερη υλοποίηση του «Ελλάδα 2.0» θεσπίσαμε άμεσο προσυμβατικό έλεγχο και παρακολούθηση της διαδικασίας προετοιμασίας και κατάρτισης συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο και συστήσαμε διεύθυνση ελέγχου δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην Επιτροπή Δημοσιονομικών Ελέγχων. Ακόμη, προβλέπουμε τη στελέχωση υπηρεσιών που έχουν αναλάβει την παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και αμειβόμενες Επιτροπές των διαγωνισμών. Θεσπίζουμε κίνητρα και επιπρόσθετη αμοιβή στις υπηρεσίες που εμπλέκονται στα έργα του «Ελλάδα 2.0».

Από αυτή τη σύνοψη των βασικών παρεμβάσεων του «Ελλάδα 2.0», γίνεται αντιληπτό πως πρόκειται για ένα εργαλείο που θα δώσει σημαντική αναπτυξιακή ώθηση στη χώρα. Το μεγάλο «στοίχημα» για εμάς είναι να διασφαλίσουμε πως αυτή η ευκαιρία θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δηλαδή ότι τα χρήματα του Ταμείου θα επενδυθούν σωστά. Εκεί επικεντρώνεται η δουλειά μας και θα δουλέψουμε σκληρά για να το πετύχουμε.

Ο κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης είναι αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Χωρίς κατηγορία
Σίβυλλα
Helios Kiosk