Συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδ. Γεωργιάδη, είχαν σήμερα, ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Παύλος Ραβάνης και ο Οικονομικός Επόπτης Άγγελος Τζίβας, με κύριο θέμα, τις θέσεις του Β.Ε.Α. για το Ελληνικό Σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η διοίκηση του Β.Ε.Α παρουσίασε στον κ. Γεωργιάδη τις προτάσεις του Επιμελητηρίου, με πιο σημαντικές:

  • το μόνιμο μηχανισμό υποστήριξης της επιχειρηματικότητας με ρόλο στα Επιμελητήρια
  • τη μόχλευση της παραγωγικής δραστηριότητας και την διασύνδεσή της με τους εμπορικούς κλάδους
  • την ενεργοποίηση των μοχλών εξωστρέφειας με κλαδικές παρεμβάσεις,
  • την χρηματοδότηση της κατάρτισης σε τεχνικά επαγγέλματα
  • την ενίσχυση της ελληνικής προστιθέμενης αξίας, με προώθηση του Σήματος Ελληνικού Προϊόντος
  • την επιδότηση και υποστήριξη των μικρομεσαίων παραγωγικών επιχειρήσεων ιδίως αυτών, με καινοτόμο και εξαγωγικό προσανατολισμό.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν επίσης, ζητήματα που απασχολούν άμεσα τα μέλη του Επιμελητηρίου, αλλά και γενικότερα θέματα που αντιμετωπίζει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων άκουσε με ενδιαφέρον τα προβλήματα των βιοτεχνών όπως τέθηκαν από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου και τις προτάσεις για την ουσιαστική επανεκκίνηση της οικονομίας.

Μετά τη συνάντηση, ο πρόεδρος του Β.Ε.Α. δήλωσε: «Το σχέδιο ανάκαμψης είναι η μεγάλη πρόκληση της Χώρας για την μετάβαση σε νέο παραγωγικό μοντέλο και πρέπει να αξιοποιηθεί.»

«Οι μεταποιητικές – παραγωγικές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν πρωτεύοντα ρόλο, όπως αντιστοιχεί στην συμβολή τους στο ΑΕΠ», τόνισε ο κ. Ραβάνης.