Σειρά δράσεων για την στήριξη και την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των επιχειρήσεων σε θέματα που αφορούν την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών και την υποστήριξη των υπαρχουσών επενδύσεων εν μέσω πανδημίας, υλοποιεί ο Enterprise Greece. O oργανισμός Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών.

Οπως αναφέρετααι σε σχετική ανακοίνωση, ο oργανισμός Enterprise Greece, συνεργάζεται με όλους τους αρμόδιους φορείς της κυβέρνησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις ενημερώνονται έγκαιρα για θέματα που τους ενδιαφέρουν και για την κατάσταση που επικρατεί στις χώρες που εξάγουν ή συνδιαλέγονται. Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με όλους τους διεθνείς και εθνικούς φορείς ώστε να παρακολουθεί από κοντά τις επιπτώσεις στις ελληνικές ΜΜΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, εστίασε και εστιάζει στις εξής πρωτοβουλίες σχετικά με την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID -19 :
• Επικοινωνιακή διαχείριση των επιπτώσεων της πανδημίας στις ελληνικές εξαγωγές
• Υποστήριξη των εταιρειών που πλήττονται από την πανδημία.
• Συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς της κυβέρνησης, σε κάθε επίπεδο για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα που προκύπτουν από την πανδημία και εμπίπτουν στους τομείς δράσης του Οργανισμού.
• Συνεργασία με Ομόλογους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς για διερεύνηση και καταγραφή τρόπων αντιμετώπισης της κρίσης που δημιούργησε η πανδημία.

Ο Οργανισμός έχει ήδη ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης των επιχειρήσεων σχετικά με τα διαθέσιµα µέτρα οικονοµικής στήριξης που έχει αναλάβει η κυβέρνηση προκειµένου να µετριάσει τον αντίκτυπο της πανδηµίας στην εθνική οικονοµία. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εκστρατεία στα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με τίτλο «Support Greek Exports», που έχει ως σκοπό τη στήριξη των κλάδων, των προϊόντων και των υπηρεσιών που πλήττονται περισσότερο.

Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, παρέχει αδιάλειπτη και έγκυρη ενημέρωση στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις για τις αλλαγές που συμβαίνουν λόγω COVID-19 στις αγορές που εξάγουν. Στην ιστοσελίδα του Οργανισμού https://www.enterprisegreece.gov.gr/covid-19-countries-map μέσω news feed, αλλά και διαδραστικού χάρτη, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει πληροφορίες σχετικά με ταξιδιωτικούς περιορισμούς (είσοδο-έξοδο επισκεπτών, ημέρες καραντίνας, ακυρώσεις πτήσεων από/προς συγκεκριμένη χώρα-περιοχή), εμπορικούς περιορισμούς (απαγόρευση σε εισαγωγές-εξαγωγές προϊόντων), πληροφορίες για ελλείψεις / ζήτηση συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων και γενική ενημέρωση για προβλήματα που δημιουργεί η πανδημία στο διεθνές εμπόριο και στην επιχειρηματικότητα.

Η δημιουργία νέων προωθητικών εργαλείων όπως promotional product flipbook, FDI testimonials, δωρεάν σεμινάρια μέσω webinars κλπ., βρίσκονται στην άμεση προτεραιότητα του Οργανισμού, καθώς επείγει ο εμπλουτισμός και η αντικατάσταση κάποιων παραδοσιακών εργαλείων προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών με άλλα ψηφιακά.

Στο ίδιο πλαίσιο εντατικοποιείται η συνεργασία με Ομόλογους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς με στόχο την ανταλλαγή πρακτικών και την από κοινού διερεύνηση και καταγραφή τρόπων αντιμετώπισης της κρίσης.