Ερευνα EY

Κορωνοϊός: 3 σενάρια για τη διάρκεια της κρίσης – Οι επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα

68% των στελεχών βλέπουν απώλειες άνω του 20% – Τρία σενάρια για τη διάρκεια της κρίσης – Το μέλλον στο cloud και τη συνεργατικότητα

Απώλειες εσόδων που θα ξεπεράσουν το 20% και σε ορισένες περιπτώσεις ακόμα και το 40% προβλέπουν τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων που συμμετείχαν στο δεύτερο webcast της EY Ελλάδος. Στο πλαίσιο της προσπάθειας της εταιρείας να συμβάλλει στην ευρύτερη κατανόηση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργεί η εξάπλωση του κορωνοϊού στην Ελλάδα, η δεύτερη διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα επικεντρώθηκε στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται στις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις αλυσίδες αξίας.

Αναλυτικότερα, ως προς τις εκτιμώμενες απώλειες εσόδων για την εταιρεία τους εξαιτίας της πανδημίας, τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων (68%) εκτίμησαν ότι η κάμψη θα ξεπεράσει το 20%. Εξ αυτών, το 15% προέβλεψαν απώλειες μεγαλύτερες του 40%. Αντίθετα, μόλις το 4% προσβλέπουν σε μία πιθανή αύξηση τζίρου άνω του 10%.

Όσον αφορά δε στις νέες συνθήκες εργασίας, που έχουν επιφέρει τα μέτρα περιορισμού για την αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19, ο παράγοντας της αποδοτικότητας φαίνεται ότι δεν πλήττεται δραματικά. Ποσοστό 53% των συμμετεχόντων ανέφεραν ότι δε διαπιστώνουν μείωση της απόδοσης εξαιτίας αυξανόμενων απουσιών προσωπικού, ενώ το 41% αντιμετωπίζουν μειωμένη αποδοτικότητα μεταξύ 10% έως και 20%.

Ένα υψηλό ποσοστό των στελεχών που συμμετείχαν στην ψηφιακή δημοσκόπηση, στο πλαίσιο του webcast, ανέφεραν ότι το προσωπικό τους έχει ήδη εκπαιδευτεί (35%) ή είναι μερικώς εκπαιδευμένο (55%) για να καλύψει τα κενά που δημιουργούνται από απουσίες λόγω ασθένειας.

Μια νέα «κανονικότητα» για τις επιχειρήσεις

Την άποψη ότι το νέο αυτό περιβάλλον διαρκών διαταραχών (φυσικές καταστροφές, τρομοκρατία, εμπορικοί πόλεμοι), αποτελεί ίσως τη νέα κανονικότητα, διατύπωσε ο κ. Θάνος Μαύρος, εταίρος στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και επικεφαλής του τμήματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διεπιχειρησιακών Λειτουργιών της EY Ελλάδος και EY Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA).

Ως προς την ενδεχόμενη διάρκεια της παρούσας κρίσης, μάλιστα, ανέφερε τρία εναλλακτικά σενάρια: της ταχείας ανάκαμψης, της παράτασης της κρίσης για όλη τη διάρκεια του 2020 και της ουσιαστικής μόνιμης συμβίωσης με τον κορωνοϊό. Η ασάφεια ως προς την ακριβή διάρκεια της κρίσης, αντικατοπτρίστηκε και στις απαντήσεις των συμμετεχόντων, σε σχετική ερώτηση.

Η εφοδιαστική αλυσίδα του μέλλοντος

Επίσης, αναφέρθηκε στο τρίπτυχο «Consider-Run-Create», εξηγώντας την ανάγκη να απομακρυνθούν σταδιακά οι επιχειρήσεις από τις δύσκαμπτες, γραμμικές εφοδιαστές αλυσίδες, και να αρχίσουν να λειτουργούν μέσα σε ευέλικτα, διασυνδεδεμένα οικοσυστήματα, αξιοποιώντας cloud-enabled πλατφόρμες.

Θέτοντας ως ζητούμενο τη δημιουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας του μέλλοντος, αναφέρθηκε σε ένα νέο, ευέλικτο οικοσύστημα, βασισμένο στο cloud, που θα τοποθετεί τον brand owner στο κέντρο και θα ευνοεί την ανάπτυξη νέων μορφών συνεργασίας (co-optition), αξιοποίησης συνεργατών ακόμη και για συνδημιουργία (co-creation) νέων προϊόντων. Επίσης, στην αξιοποίηση connectors για Direct to Consumer, ανεξάρτητα από το επιλεγμένο route to market, διαμοιράζοντας έτσι τη διαδικασία δημιουργίας αξίας μεταξύ των επιχειρηματικών οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα.

Ευκαιρία επανακαθορισμού των σχέσεων επιχείρησης-εργαζομένων

«Η ταχύτητα αντίδρασης, οι μηχανισμοί διακυβέρνησης της κρίσης και η άσκηση της ηγεσίας και της επικοινωνίας, σ’ ένα περιβάλλον εξαιρετικής αβεβαιότητας και πολυπλοκότητας, θα είναι κομβικής σημασίας σε όλη τη διάρκεια της κρίσης» τόνισε η κυρία Ευτυχία Κασελάκη, εταίρος στο τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και επικεφαλής των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού. Και πρόσθεσε ότι «είναι ευκαιρία επανακαθορισμού των σχέσεων της επιχείρησης με τους εργαζόμενους, με τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου, με ενίσχυση της συνυπευθυνότητας των εργαζομένων». Κατά τη δεύτερη ενότητα, αναφέρθηκε στις τεράστιες προκλήσεις που δημιουργεί η πανδημία στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Οι πέντε προτεραιότητες που εντόπισε η EY, ως προς τον ανθρώπινο παράγοντα στη διάρκεια της κρίσης είναι οι εξής: 
  1. προστασία των εργαζομένων – διασφάλιση υγιεινής και ασφάλεια
  2. κατανόηση προτεραιοτήτων – υιοθέτηση νέων τρόπων εργασίας και παρακολούθησης των αποδόσεων
  3. υποστήριξή τους –επιτάχυνση της τηλεργασίας και ενδυνάμωσή τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων
  4. ζητήματα των περιορισμών στις μετακινήσεις και 
  5. μέτρα για τη διατήρηση των δυνατοτήτων και της ικανότητας ανταπόκρισης της επιχείρησης στις εξελισσόμενες ανάγκες

Χωρίς σχέδιο επιχειρησιακής συνέχεις το 51% των επιχειρήσεων

Όπως προέκυψε από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στελεχών, ενώ το 49% δήλωσαν ότι έχουν προχωρήσει σε δοκιμή των σχεδίων επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity Plan) και το 18% εξ αυτών έχουν συμπεριλάβει προβλέψεις σχετικά με ξέσπασμα πανδημίας, ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό της τάξης του 51% δεν έχει κάποιο καταγεγραμμένο σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας, είτε δεν το έχει δοκιμάσει.

Επίσης, ως προς την αξιολόγηση της ετοιμότητας των συνεργατών, το 56% έχει μία πλήρη ή μερική διαδικασία αξιολόγησης ρίσκου από τρίτα μέρη, ένα διόλου ευκαταφρόνητο 44% απάντησαν ότι η επιχείρησή τους δεν ακολουθεί κάποια δομημένη αντίστοιχη διαδικασία αξιολόγησης.

Οπως παρέθεσε, κατά το webcast, κ. Παναγιώτης Παπαγιαννακόπουλος, associate partner και υπεύθυνος των υπηρεσιών Cybersecurity, Data Protection & Privacy της ΕΥ Ελλάδος και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ακόμακαι ακόμα και εταιρείες που είχαν αξιολογήσης ρίσκου, αυτές κάλυπταν μόνο περιβαλλοντικές απειλές. Με αποτέλεσμα, οι στρατηγικές ανάκαμψης δεν ήταν κατάλληλες για να αντιμετωπίσουν απειλές πανδημίας.

Οι απαραίτητες δράσεις του «τώρα» και η επόμενη μέρα

Στην τελευταία ενότητα του webcast, ο κ. Βασίλης Παπακώστας, senior manager στο τμήμα Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διεπιχειρησιακών Λειτουργιών, επικεντρώθηκε σε απαραίτητες δράσεις για τη διαχείριση του «τώρα» της κρίσης και τον σχεδιασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας την επόμενη μέρα του COVID-19. Ο ομιλητής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ανάγκη επαναξιολόγησης του σημείου ισορροπίας μεταξύ ασφάλειας και κόστους στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στην παρακολούθηση των προμηθειών και την εξασφάλιση επιπέδων ασφαλείας σε κρίσιμα αποθέματα, καθώς και την προστασία του ανθρώπινου δυναμικού και της παραγωγής.

Υπερθεμάτισε της κρισιμότητας δημιουργίας ενός διαύλου απευθείας επικοινωνίας, τόσο με το δίκτυο εφοδιασμού για την ενημέρωση και ενεργοποίηση των συνεργατών και των πελατών, όσο και μεταξύ του τμήματος προμηθειών και πωλήσεων για την αποτελεσματική παρακολούθηση της κατάστασης και την εξασφάλιση ευελιξίας κινήσεων. Όπως συμπέρανε, τα οικοσυστήματα του κοντινού μέλλοντος, θα βασίζονται σε συνεργατικά δίκτυα, που θα ενεργοποιούνται και ενδυναμώνονται από έξυπνα πληροφοριακά συστήματα και δυναμική διαχείριση των πληροφοριών.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
Σίβυλλα
Helios Kiosk