• Αναζήτηση
 • Οι πέντε προτάσεις των βιομηχάνων της Βορείου Ελλάδος στους θεσμούς για την ανάπτυξη

  Ενίσχυση της αγοράς σύνθετων εταιρικών ομολόγων, μεγαλύτερες εκπτώσεις στις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας, φορολογικά κίνητρα για τις αποσβέσεις, λύση στο θέμα των «κόκκινων» δανείων και μείωση της υπερφορολόγησης

  Η μείωση της υπερφορολόγησης, που έχει οδηγήσει σε κλείσιμο ή και σε υπολειτουργία πλήθος επιχειρήσεων είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα για τον ΣΒΒΕ

  Τις προτάσεις του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) για την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων και τη γενικότερη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της οικονομίας παρουσίασε ο πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Αθανάσιος Σαββάκης κατά τη συνάντησή του με τους θεσμούς. Το κεντρικό ζητούμενο είναι η θεσμοθέτηση του κατάλληλου μείγματος πολιτικών για την ενίσχυση των επενδύσεων και την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων. Τα πέντε  ειδικότερα μέτρα που προτείνει ο ΣΒΒΕ προς την κατεύθυνση αυτή είναι:

  1 Η μείωση της υπερφορολόγησης, που έχει οδηγήσει σε κλείσιμο ή και σε υπολειτουργία πλήθος επιχειρήσεων.

  2 Η ενίσχυση της αγοράς «Σύνθετων Εταιρικών Ομολόγων» για την ευκολότερη πρόσβαση σε ρευστότητα πλήθους υγιών μεταποιητικών επιχειρήσεων.

  3 Η υπερεπείγουσα επίλυση του θέματος των «κόκκινων» δανείων, για την αξιοποίηση της σχολάζουσας παραγωγικής δυναμικότητας επιχειρήσεων που σήμερα υπολειτουργούν.

  4 Η έμπρακτη ενθάρρυνση της καινοτομίας με τη δυνατότητα για τις επιχειρήσεις να έχουν έκπτωση σε δαπάνες έρευνας και καινοτομίας που θα φτάνουν έως και το 55% της μεικτής μισθοδοσίας τους.

  5 Η θεσμοθέτηση ειδικών φορολογικών κινήτρων για τις αποσβέσεις παγίων, για την ενθάρρυνση των παραγωγικών επενδύσεων.

  Σύμφωνα με τον κ. Σαββάκη, η παράλογη και εκτός κάθε πραγματικότητας υπερφορολόγηση το μόνο που κατάφερε την τελευταία δεκαετία είναι να οδηγήσει σε κλείσιμο πλήθος επιχειρήσεων και να ενισχύσει την παράτυπη εργασία και τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των ελεύθερων επιχειρηματιών και εταιρειών. Οπως επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ, θα πρέπει να δοθεί κατά προτεραιότητα έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων και των μικρών επιχειρήσεων, αφού το συγκεκριμένο είδος των επιχειρήσεων βρίσκεται διαχρονικά σε δυσμενή θέση, με όρους διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Αντίθετα, οι μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας μας έχουν ανταποκριθεί στρατηγικά στην οικονομική κρίση, με αποτέλεσμα να είναι επαρκώς διεθνοποιημένες και να αναβαθμίζουν διαρκώς τη δυνατότητά τους για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

  Το τραπεζικό σύστημα

  Παράλληλα, υποστηρίζει πως το τραπεζικό σύστημα δεν εκπληρώνει τη βασική του αποστολή που είναι η χρηματοδότηση της οικονομίας συνολικά και των επιχειρήσεων ειδικότερα. Με τις τράπεζες να έχουν χάσει το 97% της αξίας τους από το 2015, και τα «κόκκινα» δάνεια να μη διευθετούνται, η αβέβαιη επόμενη μέρα για τις τράπεζες συνιστά αντίστοιχου μεγέθους αβεβαιότητα για τις εγχώριες επιχειρήσεις.

  Γι’ αυτό ο ΣΒΒΕ προκρίνει την ενίσχυση της αγοράς των «Σύνθετων Εταιρικών Ομολόγων» μέσα και από τις απαιτούμενες φοροελαφρύνσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα σε μεμονωμένες υγιείς επιχειρήσεις ή και σε κλάδους επιχειρήσεων να έχουν πρόσβαση σε ρευστότητα και να πάψουν να εξαρτώνται από το εύθραυστο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

  Και επειδή ακριβώς το εγχώριο τραπεζικό σύστημα εξακολουθεί να μη χρηματοδοτεί την ελληνική οικονομία, αφού αδυνατεί να αντλήσει κεφάλαια σε ανεκτό κόστος, προτείνεται η υπερεπείγουσα επίλυση του θέματος των «κόκκινων» δανείων ώστε να αξιοποιηθεί η σχολάζουσα παραγωγική δυναμικότητα των επιχειρήσεων που σήμερα υπολειτουργούν καθώς και να εξεταστεί η ισχυροποίηση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών ούτως ώστε ο τραπεζικός τομέας να λειτουργήσει με βελτιωμένο τρόπο, να υπάρξει ευχερέστερη πρόσβαση των επιχειρήσεων σε κεφάλαια χρηματοδότησης της λειτουργίας τους και να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών στο τραπεζικό σύστημα.

  Σχετικά με την έκπτωση δαπανών έρευνας και ανάπτυξης για την ενθάρρυνση της καινοτομίας και την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας ο ΣΒΒΕ προτείνει το ανώτατο ποσοστό των εκπιπτόμενων δαπανών για Ερευνα και Τεχνολογία να ανέρχεται έως και στο 55% της μεικτής μισθοδοσίας της επιχείρησης.

  Τέλος, ο Σύνδεσμος θίγει και θέμα της θεσμοθέτησης φορολογικών κινήτρων αποσβέσεων παγίων ώστε να βοηθηθεί ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής επιχείρησης. Οι προτάσεις του ΣΒΒΕ εντοπίζονται: α) στην επαναφορά της μεθόδου της φθίνουσας απόσβεσης για τον εξοπλισμό των παραγωγικών επιχειρήσεων (Μηχανήματα), β) στην υιοθέτηση νέων συντελεστών και επαναφορά του μέτρου του ανώτερου και κατώτερου συντελεστή ώστε η επιχείρηση να μπορεί να επιλέξει τον συντελεστή που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της, γ) στην περαιτέρω εφαρμογή της μεθόδου των υπεραποσβέσεων και την επέκταση του μέτρου στις επενδύσεις που αφορούν εξοπλισμό πληροφορικής καθώς και στον μηχανολογικό εξοπλισμό των μεταποιητικών επιχειρήσεων και δ) στην εφαρμογή της μεθόδου της αντικατάστασης: Με τη μέθοδο της αντικατάστασης προτείνεται το κέρδος που προκύπτει από την πώληση του παλαιού μηχανήματος να μειώνει την αξία του νέου και οι αποσβέσεις να υπολογίζονται στη νέα μειωμένη αξία.

  Οικονομία
  One Channel
  Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Κι όλα μοιάζουν… παραμύθι Η λεπτεπίλεπτη μελαχρινή γυναίκα περπατάει με αργά, νωχελικά βήματα. Τα μαύρα πλούσια μαλλιά της μόλις που αγγίζουν το κόκκινο... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk