Προϋπολογισμός : Υστέρηση στα έσοδα από φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018

Με υστέρηση και στον φόρο εισοδήματος αλλά και στον φόρο περιουσίας έκλεισε το 9μηνο. Υστέρηση αποτύπωσαν τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών και για τον μήνα Σεπτέμβριο όσον αφορά στις εισπράξεις και από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και από τον ΕΝΦΙΑ. Η υστέρηση του Σεπτεμβρίου μόνο από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, διαμορφώθηκε στα 177 εκατ. ευρώ ενώ 69 εκατ. ευρώ ήταν η «τρύπα» και από τον ΕΝΦΙΑ

Ο Σεπτέμβριος, ήταν ο πρώτος μήνας κατά τον οποίο τα νοικοκυριά κλήθηκαν να πληρώσουν και φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ και τα αποτελέσματα αποδείχτηκαν κατώτερα του αναμενόμενου. Σε κάθε περίπτωση, το υπουργείο Οικονομικών εμφάνισε μεγάλη υπέρβαση στον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος η οποία στηρίχτηκε και στην κατακόρυφη μείωση των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αλλά και στο «πάγωμα» των επιστροφών φόρου.

Αρκεί να σημειωθεί ότι οι δαπάνες του ΠΔΕ για τον Σεπτέμβριο ήταν μειωμένες κατά 315 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου ενώ οι επιστροφές φόρου συγκρατήθηκαν κατά 105 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Με αυτά τα δεδομένα, το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 4,795 δισ. ευρώ έναντι στόχου 2,521 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 278 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 1.841 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2019-2022, για το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και ελλείμματος 327 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 37.214 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 576 εκατ. ευρώ ή 1,6%  έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 35.645 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.009 εκατ. ευρώ ή 2,9% έναντι του στόχου.

Την περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2018 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 36 εκατ. ευρώ ή 4,0%,

β) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 115 εκατ. ευρώ ή 8,2%,

γ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 120 εκατ. ευρώ ή 8,8%,

δ) ΦΠΑ λοιπών κατά 231 εκατ. ευρώ ή 2,4%,

ε) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 25 εκατ. ευρώ ή 5,7%,

στ) Φόρος ασφαλίστρων κατά 11 εκατ. ευρώ ή 3,5%,

ζ) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 10 εκατ. ευρώ ή 5,3%,

η) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 44 εκατ. ευρώ ή 14,9%,

θ) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 185 εκατ. ευρώ ή 22,8%,

ι) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 42 εκατ. ευρώ ή 14,1%,

ια) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 52 εκατ. ευρώ ή 21,6%,

ιβ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 213 εκατ. ευρώ ή 6,2%,

ιγ) Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 37 εκατ. ευρώ ή 17,4%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 207 εκατ. ευρώ ή 3,3%, λόγω καθυστερημένης καταβολής από τον ΕΦΚΑ παρακρατούμενων φόρων από συντάξεις,

β) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 209 εκατ. ευρώ ή 10,5%, λόγω της παράτασης που δόθηκε στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων,

γ) Φόροι στην περιουσία κατά 22 εκατ. ευρώ ή 1,2%,

δ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 95 εκατ. ευρώ ή 5,7%,

ε) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 42 εκατ. ευρώ ή 1,3%,

στ) Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κλπ) κατά 10 εκατ. ευρώ ή 0,5%,

ζ) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 39 εκατ. ευρώ ή 14,4%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2.951 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  μείωση κατά 507 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (3.458 εκατ. ευρώ). Η μείωση αυτή οφείλεται σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών στο γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσό επιστροφών εσόδων χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπροθέσμων και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνεται στο στόχο και εμφανίζεται στον πίνακα 1Β.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.569 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 433 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο 2018 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5.345 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 360 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5.211 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 93 εκατ. ευρώ.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Σεπτέμβριο 2018, είναι οι κάτωθι:

α) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 137 εκατ. ευρώ,

β) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 13 εκατ. ευρώ,

γ) ΦΠΑ λοιπών κατά 43 εκατ. ευρώ,

δ) Φόρος ασφαλίστρων κατά 13 εκατ. ευρώ,

ε) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 26 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Σεπτέμβριο 2018 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 177 εκατ. ευρώ,

β) Φόροι στην περιουσία κατά 69 εκατ. ευρώ,

γ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 56 εκατ. ευρώ,

δ) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 14 εκατ. ευρώ,

ε) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 22 εκατ. ευρώ,

στ) Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κλπ) κατά 26 εκατ. ευρώ,

ζ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 57 εκατ. ευρώ,

η) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 16 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 134 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 267 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Σεπτεμβρίου 2018 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 387 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 105 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (492 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018 ανήλθαν στα 36.936 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.543 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (38.479 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 35.264 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 305 εκατ. Ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα ΥΠΕΘΑ κατά 185 εκατ. ευρώ και οι επιδοτήσεις γεωργίας κατά 117 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 582 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 223 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 435 εκατ. ευρώ για οικογενειακά επιδόματα.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1.672 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 1.238 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk