• Αναζήτηση
 • Επανήλθε στην κερδοφορία ο όμιλος Fourlis το πρώτο εξάμηνο

  Tο πρώτο εξάμηνο του 2018 ο όμιλος Fourlis παρουσίασε πωλήσεις 202,1 εκατ., έναντι 191,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2017 αυξημένες κατά 5,6%.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Tο πρώτο εξάμηνο του 2018 ο όμιλος Fourlis παρουσίασε πωλήσεις  202,1 εκατ., έναντι  191,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2017 αυξημένες κατά 5,6%.
  Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε  12,8 εκατ. έναντι  11,1 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2017 παρουσιάζοντας αύξηση 15,1%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε  0,3 εκατ. έναντι ζημιών 2,4 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2017.
  Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν  0,4 εκατ. έναντι ζημιών  2,1 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017.
  Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις  130,8 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2018 αυξημένες κατά 4,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017 ( 124,7 εκατ.). Oι πωλήσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 3%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες αυξήθηκαν κατά 8,2%, συγκρινόμενες με το πρώτο εξάμηνο του 2017. Το EBITDA ανήλθε στα  8,8 εκατ. έναντι  7,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2017, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε  1,2 εκατ. έναντι ζημιών  1,3 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017.
  Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας. Επίσης λειτουργούν 7 σημεία παραγγελιοληψίας προϊόντων ΙΚΕΑ στη Ρόδο, στην Πάτρα, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στη Κομοτηνή και δυο στην Βουλγαρία (Βάρνα και Μπουργκάς). Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΙΚΕΑ (e-commerce) συνεχίζει να αναπτύσσεται με σημαντικό ρυθμό και στις τρείς χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο.
  Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT), οι πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2018 παρουσίασαν αύξηση κατά 7%, στα 71,2 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017 ( 66,6 εκατ.). Στην Ελλάδα οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11,4%. Στις υπόλοιπες χώρες παρουσιάστηκε μεσοσταθμική αύξηση 2,4%, με όλες τις χώρες Ρουμανία, Κύπρο, Βουλγαρία και Τουρκία να παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης σε τοπικό νόμισμα.
  Το EBITDA για το σύνολο της δραστηριότητας λιανικής αθλητικών ειδών ανήλθε στα  4,5 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 4,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017 ( 4,3 εκατ.). Οι ζημίες προ φόρων το πρώτο εξάμηνο του 2018 παρουσίασαν μείωση στα  0,3 εκατ. έναντι ζημιών  0,5 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, αναφέρεται στην ανακοίνωση.
  Ο όμιλος Fourlis  αριθμεί σήμερα 128 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών. Το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 50 καταστήματα στην Ελλάδα, 29 στη Ρουμανία, 24 στην Τουρκία, 7 στη Βουλγαρία και 4 στην Κύπρο.
  Αντιστοίχως λειτουργούν 12 καταστήματα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και 2 στην Τουρκία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-commerce) της INTERSPORT παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη στην Ελλάδα, ενώ η υλοποίηση της επέκτασής του και στις υπόλοιπες χώρες δραστηριότητας του oμίλου θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες, αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.
  Οικονομία