• Αναζήτηση
 • Αύξηση τζίρου και κερδών για τη Nestle Ελλάς το 2017

  Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στον καφέ που επιβλήθηκε από 1/1/2017 περιόρισε τα μικτά και λειτουργικά κέρδη της Nestle Ελλάς αλλά χάρη στα λιγότερα χρηματοοικονομικά έξοδα η εταιρεία τροφίμων εμφάνισε υψηλή καθαρή κερδοφορία.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στον καφέ που επιβλήθηκε από 1/1/2017 περιόρισε τα μικτά και λειτουργικά κέρδη της Nestle Ελλάς αλλά χάρη στα λιγότερα χρηματοοικονομικά έξοδα η εταιρεία τροφίμων εμφάνισε υψηλή καθαρή κερδοφορία.  
  Ειδικότερα, το 2017 η Nestle Ελλάς εμφάνισε πωλήσεις 336 εκατ. ευρώ έναντι 331,5 εκατ. ευρώ το 2016. Το μικτό κέρδος υποχώρησε στα 152 εκατ. ευρώ από 175 εκατ. ευρώ το 2016 και τα λειτουργικά κέρδη κατήλθαν στα 44 εκατ. ευρώ από 53,8 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη σχεδόν εξαπλασιάστηκαν και ανήλθαν στα 28 εκατ.ευρώ από 5,3 εκατ. ευρώ το 2016.
  Σύμφωνα με την εταιρεία, η θετική επίδοση του 2017 οφείλεται στην αύξηση συγκεκριμένων κατηγοριών, όπως τα μαγειρικά και η σοκολάτα, που επιβεβαίωσαν την τάση των τελευταίων ετών για μαγείρεμα στο σπίτι. Επίσης, άνοδος υπήρξε και στην κατηγορία του καφέ, κυρίως στον ελληνικό καφέ και για τον R&G γενικότερα.
  Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στον καφέ ο οποίος ενσωματώθηκε στο κόστος πωληθέντων είχε κυρίως ως επίπτωση τη μείωση του μικτού κέρδους κατά περίπου 18% καθώς και την αύξηση των μενόντων αποθεμάτων σε αξία κατά περίπου 30%.
  Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 9/11/2017 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 55 εκ. ευρώ καθώς και ταυτόχρονη μείωση κατά 88,8 εκατ. ευρώ προς ισόποση λογιστική απόσβεση μέρους της συσσωρευθείσης ζημιάς έως το τέλος της προηγούμενης χρήσης.
  Εντός της χρήσης συνεχίστηκε η κατασκευή της νέας γραμμής παραγωγής καβουρντίσματος καφέ στο εργοστάσιο των Οινοφύτων, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός του έτους 2018 και θα τεθεί σε παραγωγική διαδικασία. Πρόκειται για μια νέα επένδυση παραγωγής καβουρδισμένου καφέ ύψους 7 εκ.ευρώ  με σκοπό την αύξηση του όγκου της παραγωγής.
  Οικονομία
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Extravagant σκηνικό… Η στάχτη από το πούρο έπεσε ξαφνικά πάνω στο βαρύτιμο χαλί του 18ου αιώνα. Δίπλα ακριβώς στον πίνακα του... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk