• Αναζήτηση
 • Σε εξέλιξη η μετοχική αναδιάρθρωση στην Attica Bank

  Σε πλήξη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία μετοχικής αναδιάρθρωσης της Attica Bank, στο πλαίσιο των αποφάσεων που έλαβε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της την περασμένη εβδομάδα.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Σε πλήξη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία μετοχικής αναδιάρθρωσης της Attica Bank, στο πλαίσιο των αποφάσεων που έλαβε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της την περασμένη εβδομάδα.
  Στόχος των μεταβιβάσεων δικαιωμάτων ψήφου αποτελεί η υποχώρηση κάτω από το 33% των ποσοστών όλων των βασικών της μετόχων, στη βάση της συμφωνίας της κυβέρνησης με τους θεσμούς για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της τράπεζας.
  Μετά την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους της τελευταίας αύξησης κεφαλαίου των 198 εκατ. ευρώ από τον ΕΦΚΑ, το ποσοστό του τελευταίου είχε φτάσει στο 66,89%.
  Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η μεταφορά του 20,73% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της τράπεζας από τον ΕΦΚΑ στο ΤΣΜΕΔΕ.
  Μετά την παραπάνω μεταβίβαση, το ποσοστό του ΕΦΚΑ πέφτει στο 46,16% και το ποσοστό του ΤΣΜΕΔΕ αυξάνεται από το 11,78% στο 32,50%.
  Θα ακολουθήσει η μεταβίβαση δικαιωμάτων ψήφου της τάξης του 13% από τον ΕΦΚΑ στο ΤΧΣ, ώστε και το δικό του ποσοστό να υποχωρήσει κάτω από την καταστατική μειοψηφία, δηλαδή το 33%.
  Επιπλέον, το ΤΧΣ θα τοποθετήσει ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της Attica Bank.
  Η ανακεφαλαιοποίηση

  Υπενθυμίζεται ότι η γενική συνέλευση της τράπεζας την περασμένη εβδομάδα επικύρωσε την πλήρη κάλυψη των κεφαλαιακών της αναγκών και την εξυγίανση του δανειακού της χαρτοφυλακίου.
  Το αρχικό σχέδιο της τράπεζας, προέβλεπε τη συγκέντρωση 198 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 100 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιούνταν για την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου και τα υπόλοιπα για την ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής της επάρκειας.
  Τελικώς, οι στόχοι του σχεδίου επιτεύχθηκαν, αλλά με διαφορετικά μίγμα δράσεων. Συγκεκριμένα:
  – Συγκεντρώθηκαν 89 εκατ. ευρώ περίπου με την έκδοση νέων κοινών μετοχών που απέκτησε ο ΕΦΚΑ
  – Τιτλοποιήθηκαν μη εξυπηρετούμενα δάνεια 700 εκατ. ευρώ, τα οποία μεταβιβάστηκαν σε τρίτο έναντι τιμήματος 47 εκατ. ευρώ
  – Αποφασίστηκε η μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε τίτλους Tier 2
  Ως εκ τούτου, το καθαρό ποσό που ενισχύει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Attica Bank ανέρχεται σε 136 εκατ. ευρώ, σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με τα 98 εκατ. ευρώ που προορίζονταν για την ανακεφαλαιοποίησή της.
  Ταυτόχρονα τακτοποιείται η εκκρεμότητα των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου, που έπρεπε να αποπληρωθούν βάση των πρόσφατων αλλαγών στη σχετική νομοθεσία.
  Βέβαια, αυτή η επιλογή έχει κόστος, καθώς οι τίτλοι που θα εκδοθούν θα επιβαρύνουν με ετήσιο κουπόνι ύψους 6,50% τα αποτελέσματα της τράπεζας.
  Ωστόσο, με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο στόχος που είχε θέσει η τράπεζα για υπερκάλυψη των δεικτών κεφαλαιακής της επάρκειας (Core Equity TIER I 15% και Core TIER II 18%).
  Παράλληλά, μειώνονται τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) από 37% στο 20% περίπου και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) στο 10%.
  Έμφαση στα δάνεια των ΜΜΕ
  Με την ολοκλήρωση όλων των εκκρεμοτήτων αναφορικά με την ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας και το «καθάρισμα» των προβληματικών της χαρτοφυλακίων, η διοίκησή της θα επικεντρωθεί:
  – Στο μετασχηματισμό της, ψηφιακό και λειτουργικό, με αναδιοργάνωση των καταστημάτων της και εισαγωγή νέων τεχνολογιών στο φυσικό της δίκτυό για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της
  – Στην προσέλκυση καταθέσεων και στη χορήγηση νέων δανείων με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ
  Παράλληλα αναμένεται, στη βάση των αποφάσεων των βασικών της μετόχων, να συνεχιστεί η προσπάθεια εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή, που θα αναλάβει την ανάπτυξη της Attica Bank τα επόμενα χρόνια.
  Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η είσοδος ενός νέου επενδυτή στο μετοχικό της κεφάλαιο θα μπορούσε να υλοποιηθεί είτε με την πώληση μετοχών που κατέχει ο ΕΦΚΑ ή με μία νέα αύξηση κεφαλαίου.
  Όπως είπε άλλωστε ο πρόεδρος της Τράπεζας Παναγιώτης Ρουμελιώτης μιλώντας στους μετόχους την Τετάρτη, η συνεργασία με την PIMCO στο κομμάτι της τιτλοποίησης των κόκκινων δανείων, όχι μόνο αποτελεί «ένα νέο και αποφασιστικό βήμα για την θωράκιση της Τράπεζας, αλλά ταυτόχρονα «διανοίγει προοπτικές για ευρύτερες στο μέλλον συνέργειες».
  Επιπλέον, σημείωσε ότι μετά τις τελευταίες μετοχικές ανακατατάξεις, «ανοίγει ο δρόμος για την πλήρη ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας και για την είσοδο στο μετοχικό της κεφάλαιο στρατηγικού επενδυτή, ο οποίος θα ενισχύσει τη τεχνογνωσία και τις πρακτικές που απαιτεί στο σύγχρονο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον».
  Οικονομία