• Αναζήτηση
 • Moody’s: Θετικές οι προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες

  Στην αναβάθμιση των προοπτικής των ελληνικών τραπεζών από σταθερές σε θετικές προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Moody's, καθώς εκτιμά ότι τα ρίσκα χρηματοδότησης του ενεργητικού τους θα βελτιωθούν τους επόμενους 12-18 μήνες.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Στην αναβάθμιση των προοπτικής των ελληνικών τραπεζών από σταθερές σε θετικές προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Moody’s, καθώς εκτιμά ότι τα ρίσκα χρηματοδότησης του ενεργητικού τους θα βελτιωθούν τους επόμενους 12-18 μήνες.
  Οι αναλυτές της οίκου σημειώνουν ωστόσο πως παρά το βελτιούμενο λειτουργικό τους περιβάλλον, τα προβλήματα παραμένουν.
  Επιπλέον, προειδοποιούν ότι το θετικό μομέντουμ θα εξαρτηθεί από τη στάση της κυβέρνησης και την αποφασιστικότητά της να προχωρήσει τις δομικές μεταρρυθμίσεις, ώστε να προσελκύσει περισσότερες ξένες επενδύσεις.
  Και προβλέπουν ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 18 ακόμη μήνες έως την πλήρη άρση των capital controls.
  Σύμφωνα με τον Νώντα Νικολαΐδη, αντιπρόεδρο και senior credit officer του οίκου, «τα προβληματικά δάνεια σταδιακά θα μειωθούν από τα πολύ υψηλά επίπεδα, καθώς οι ελληνικές τράπεζες ευνοούνται από τους βελτιωμένους νόμους για την ανάκτηση δανείων».
  Τα κόκκινα δάνεια
  Εκτιμά δε ότι τα προβληματικά δάνεια θα παραμείνουν υψηλά, αλλά οι τράπεζες πιθανότατα θα πιάσουν τους στόχους για τους οποίους δεσμεύτηκαν στις ρυθμιστικές αρχές, μειώνοντας τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στο 35% περίπου του συνόλου ως το τέλος του 2019.
  Ο οίκος αξιολόγησης εκτιμά ότι οι τράπεζες είναι «άνετες» σε ό,τι αφορά τα κεφαλαιακά επίπεδα, με τον δείκτη CET1 για το σύνολο στο 15,8% τον Μάρτιο του 2018, αν και το μεγάλο μέγεθος των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTAs) συνεχίζουν να υπονομεύουν την ποιότητα αυτών των κεφαλαίων.
  Οι περισσότερες τράπεζες αναμένεται να συνεχίσουν να είναι οριακά κερδοφόρες ως το 2019, καθώς η πίστωση και τα λειτουργικά κόστη παραμένουν χαμηλά.
  Ωστόσο, τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια θα παραμείνουν πιεσμένα καθώς οι τράπεζες συνεχίζουν την απομόχλευση και μειώνουν τους ισολογισμούς τους με διαγραφές και πωλήσεις NPEs.
  Τα επίπεδα ρευστότητας
  Εξάλλου, ο οίκος χαρακτηρίζει πιστωτικά θετική τη μείωση της έκθεσης στον ELA, καθώς βελτιώνει τη ρευστότητα και το προφίλ χρηματοδότησης με χαμηλότερη εξάρτηση από την κεντρική τράπεζα και μειωμένο κόστος.
  Αυτό έχει επιτευχθεί κυρίως μέσω του διατραπεζικού δανεισμού, καθώς η «όρεξη» των διεθνών τραπεζών έχει αυξηθεί.
  Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως ο κλάδος απέκτησε επίσης πρόσβαση σε καλυμμένα ομόλογα, αντλώντας συνολικά 2,3 δισ. ευρώ.
  Επιπλέον οι αντισυμβαλλόμενοι τώρα αποδέχονται ευρύτερο πεδίο ελληνικών collaterals για αυτά τα repos σε χαμηλότερο κόστος απ’ ό,τι στο παρελθόν, κάτι που επιτρέπει στις τράπεζες να μειώσουν τον ELA.
  Παράλληλα, η Moody’s αναφέρεται στη χαλάρωση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, θυμίζοντας την αύξηση του ορίου ανάληψης μετρητών στις 5.000 ευρώ τον περασμένο Ιούνιο.
  Εκτιμά ωστόσο ότι θα απαιτηθούν επιπλέον περίπου 18 μήνες για την πλήρη άρση των capital controls.
  Τέλος, η Moody’s αναμένει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2% φέτος και 2,2% το 2019, βασιζόμενο κυρίως στην ισχυρή αύξηση των εξαγωγών και στον κλάδο των υπηρεσιών, λόγω της δυναμικής που εμφανίζει ο τουρισμός.
  Οικονομία